Trygve Slagsvold Vedum er partileder i Sentarpartiet.

I Norge ser vi et stadig sterkere elitestyre utvikle seg. Folkestyret i Norge overkjøres både lokalt og nasjonalt. Kommuner og fylker legges ned med tvang, samtidig som stadig mer norsk suverenitet overføres til EU mens debatten feies under teppet.

Statsminister Erna Solberg advarer nå mot folkeavstemninger om EU. Ifølge den internasjonalt kjente nettavisen Politico, mener Høyres leder at man bør være varsom med å la folket ta direkte avgjørelser fordi velgerne tar standpunkt ut fra «følelser». Politico skriver videre at Solberg mener det er et «problem med folkeavstemninger» for å løse spørsmål om EU-medlemskap, fordi velgere tar stilling på et følelsemessig nivå i stedet for å gjøre seg opp en mening bygd på økonomiske fordeler og ulemper.

Solbergs uttalelser viser en enorm arroganse overfor det norske folk. Uttalelsene synliggjør den formen for elitestyre regjeringen i stadig større grad bruker. I stedet for å rakke ned på folkets vurderingsevne, burde Solberg tvert i mot gå i seg selv og vurdere klokskapen i egen politikk. Utenom ledelsen i Høyre, er det svært få i Norge som i dag ønsker å melde Norge inn i EU.

På tvers av ønskene til det norske folk, fører Høyre og Frp en politikk som legger stadig mer av Norge under EUs byråkrati og elitestyre. Våren 2016 overførte regjeringen og Arbeiderpartiet norsk suverenitet til EUs finanstilsyn. Dermed får EU-byråkratiet makt til å fatte direkte bindende vedtak over norske banker og finansinstitusjoner under en økonomisk krise. I vinter gikk Høyre, Frp og Arbeiderpartiet enda lenger i sin EU-tilpasning, da de overførte suverenitet over viktige deler av norsk energipolitikk til EUs energibyrå.

At Solberg uttrykker at folket i mindre grad klarer å ta fornuftige beslutninger når det gjelder økonomisk politikk, er ironisk. Høyre har over lengere tid ønsket å innføre Euro i Norge, noe Erna Solberg selv gikk i bresjen for. Erna argumenterte med at det ville «trygge arbeidsplasser» å avskaffe den norske krona. Erna kan takke det norske folk for at Norge i dag ikke opplever de samme problemene som en rekke EU-land sliter med etter at de avskaffet sin nasjonale valuta. LO slo for eksempel fast i sitt samfunnsnotat i 2015 at «den endringen vi har opplevd for norsk valuta siden 2012 betyr mer enn noen tenkelig form for skatteendring dersom den blir av tilsvarende varighet».

Det er imidlertid ikke bare utenlandske ledere Erna advarer mot folkets mening. Høyre advarte over lengere tid finnmarkingene mot å holde folkeavstemning om fylkets framtid. Da det ble klart over at det skulle avholdes folkeavstemning, kritiserte Erna at Finnmark brukte penger på dette og gjorde det klart at folkets mening ikke betydde noe for henne.

Senterpartiet ønsker folkestyre, ikke Høyre og Frps elitestyre. Folkesuvereniteten er nettopp kjernen i demokratiet. Folket skal være suverent til å bestemme sin egen skjebne. At statsministeren velger å snakke ned folkets rett til å bestemme over sin egen framtid, føyer seg dessverre inn i rekken av ikke-folkelig legitimerte avgjørelser som denne regjeringen har gjennomført.