Håvard Melsnes mistet stesønnen Syvert Knudsen på Utøya 22. juli 2011.

Jeg vil gjerne få lov til å komme med noen av mine betrakninger rundt Listhaugsaken. Ja, jeg føler virkelig med henne. Jeg føler at alt er tatt helt ut av sammenheng. Og jeg vet at jeg igjen risikerer å få stemplet «nettroll» i panna.

Trodde ikke at man var et nettroll når man var kritisk til et politisk parti, men det var det jeg fikk slengt etter meg. Ja ja.

Jeg vil begynne å referere til min gode nabo, Sigmund Barøy. Listhaug burde ikke ha skrevet at «AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Det ble feil fremlagt. Kanskje hun kunne formulert seg på en annen måte?

Uansett: Hele saken er fullstendig ute av proporsjon. Det Listhaug ønsket med sitt lovforslag, som blant annet AP gikk imot (*), var at mennesker som innehar to statsborgerskap skal kunne fratas det norske statsborgerskapet når denne personen for eksempel har deltatt i krig for ISIL.

* Melnes ønsker å presisere at akkurat dette er en faktafeil. Se hans rettelse nederst

Kanskje for å unngå flere Krekar-saker? Ønsker vi at terrorister fritt skal vandre rundt i våre gater? Jeg sikter ikke til kun mennesker av utenlandsk opprinnelse, men også til etniske nordmenn.

AP ønsket, i 2016, å støtte Anundsens forslag om å inndra passene til samme typer mennesker. Hvorfor skal de plutselig nå være fullstendig uenig i en ganske lik sak?

Sylvi Listhaug var ikke den som blandet 22 juli 2011 inn i saken. Det var det Støre som gjorde. Hvorfor? Kanskje fordi han visste at dette ville ta saken ut av proporsjon? At dette ville medføre at fokuset på den siste tids bråk innad i AP ville tas bort? Jeg vet ikke.

Listhaug selv har sagt at hun overhode ikke hadde Utøya i tankene når hun postet sitt utspill. Og jeg, som er direkte berørt av 22 juli-saken, må også si at jeg ikke tenkte på Utøya i det hele tatt når jeg så det bildet hun hadde lagt ut. Hva om Støre ikke hadde trukket 22 juli-kortet? Ville saken blitt så stor som den er i dag? Jeg tror ikke det.

Sylvi Listhaug er en politiker som er tydelig og klar. Hun går ikke rundt grøten slik som mange andre, blant andre Hareide, gjør. Og det liker jeg. Jeg kan ikke si at jeg er enig i alt hele tiden, men jeg setter pris på at hun sier det hun mener.

Vi har hatt mange, fine samtaler med Støre. Har vært på kaffebesøk på kontoret hans, og vi har fått både håndskrevne brev og telefoner fra ham. Har likt ham. Men jeg synes det var fullstendig unødvendig av ham å blande inn 22. juli i saken med Listhaug.
Dette er min ærlige mening. Om du velger å se på meg som et nettroll, ok. Jeg takler det.

Innlegget ble først publisert på Facebook i denne versjonen. Melsnes har kommet med følgende rettelse:

Jeg beklager på det sterkeste at jeg har en faktafeil i mitt skriv. Jeg skriver at AP var imot forslaget. Jeg ser at AP var imot at andre enn domstolen skulle få ta statsborgerskapet fra f.eks. mistenkte terrorister. De ville at rettsvesenet skulle ta avgjørelser. Dette beklager jeg på det sterkeste! Legger meg så flat som jeg kan komme. Men ellers står jeg for mine ord.