Gå til sidens hovedinnhold

Grefsenveien skal være for alle

Liv Jorun Andenes:

Vi vil undersøke om vi kan tilpasse kantsteinen foran Grefsen Senior Boligsameie.

Liv Jorun Andenes er konstituert avdelingsdirektør for gange og sykkel i Bymiljøetaten i Oslo.

Tidligere i desember skrev Ellen Ronæss i Nettavisen at hun føler seg fanget i sitt hjem etter at Oslo kommune har gjort det vanskelig for henne å komme til og fra sin egen bolig i Grefsenveien. Ronæss nevner fjerning av parkeringsplasser til fordel for sykkelfelt og høye fortauskanter som årsaker til dette.

Bymiljøetaten har forståelse for at det kan være utfordrende for personer med nedsatt funksjonsevne å bevege seg rundt i byen. Hensynet til denne gruppen er viktig å ivareta. I Oslo er etablering av HC-parkering høyt prioritert, og det samme gjelder universell utforming av gater og byrom.

Etaten arbeider også med å tilrettelegge for mer miljøvennlige og aktive reiser som fremmer folkehelse. I Grefsenveien er det derfor laget sykkelfelt på hver side av veibanen. I den anledning er det ikke lenger lov å parkere langs veien. For likevel å bevare muligheten for korte stans til for eksempel av- og påstigning foran Grefsen Senior Boligsameie, der Ronæss bor, er sykkelfeltet opphevet et stykke foran inngangsdøren til boligsameiet. I tillegg har hjemmesykepleie, pårørende og beboere mulighet til å parkere på baksiden av sameiet eller i eget garasjeanlegg.

Les også

Rullestol-marerittet i Grefsenveien

Samtidig som vi lager sykkelfelt benytter vi ofte anledningen til å rette på kantsteinene på fortauet der denne er i dårlig stand. Kantsteinen utenfor Grefsen Senior Boligsameie var i god forfatning, og er derfor ikke endret. Kantstein er svært viktig for å ivareta trafikksikkerheten for de som ferdes på fortauet. Å senke kantsteinen skal bare gjøres i særskilte tilfeller, for eksempel der det er tilrettelagt for kryssing eller ved avkjørsler. Å lage et nedsenk foran inngangen vil derfor ikke være i tråd med gjeldende praksis for gateutforming, men vi vil, på bakgrunn av innspillet til Ronæss, undersøke om vi kan tilpasse kantsteinen foran Grefsen Senior Boligsameie.

Ronæss nevner også at hun ikke ser poenget med å tilrettelegge for sykkelveier ingen bruker. Det er stadig flere som velger å sykle i Oslo, nettopp fordi vi tilrettelegger bedre for syklistene. Sykkelfelt er viktig for både syklistenes trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Videre vil sykkeltilretteleggingen bedre forholdene for de gående, både fordi egne arealer for sykling reduserer antall syklister på fortauet, men også fordi sykkeltiltak utløser tiltak for gående. Eksempler på dette er innstramming av kryss, som korter ned lengden på gangfeltene og senker hastigheten på biltrafikken. Det å tilrettelegge for syklister skal komme alle myke trafikanter til gode.

Kommentarer til denne saken