RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Høies giftighet

 

Tore Dybdahl. Foto: Privat

For fem år siden var Bent Høie vår varmeste forsvarer. Nå vil han ødelegge vårt livsverk.

Av Tore Dybdahl, Havana Magasinet AS

Havana Magasinet har solgt tobakk og sigarer til befolkningen i Stavanger siden 1899. Gjennom generasjoner har vi blitt vant med politikere som ønsker å regulere og begrense hvordan vi skal drive vår virksomhet. Mange av reguleringene er gode, det er ingen tvil om det. Vi har ingen ønsker om at flere barn og unge skal begynne med tobakk. Men som all næringsvirksomhet trenger også vi stabile rammer og forutsigbarhet. 

Når regjeringsskiftet var virkelighet i 2013 så var det nok mange som forventet en mer næringslivsvennlig politikk. For vår del var vi sikre på at Bent Høie (H) som helseminister skulle se verdien av å beholde det lille vi har igjen av vår lange og stolte tradisjon som spesialforretning for tobakk. Problemet et er at Høie som helseminister i dag sier noe helt annet enn det han gjorde som opposisjonspolitiker for fem år siden.

Da han var på besøk i butikken for fem år siden snakket han varmt om spesialforretninger for tobakk. Da var det skjuling av tobakksvarer som var på tema. Han sendte til og med inn et skriftlig spørsmål til daværende helseminister Ann-Grete Strøm-Erichsen (AP) i Stortinget hvor han blant annet skrev: «Alle forstår at de få spesialbutikkene for tobakk som eksisterer og som eventuelt vil dukke opp ikke vil ha noen effekt på folkehelsen når det gjelder økt forbruk av tobakk. Dette er en lovgivning som fremstår som provoserende og dermed undergraver den positive utviklingen som har vært de siste årene med tanke på en økt oppslutning om en mer generell streng politikk mot tobakk»

Det var fem år siden, nå ønsker Bent Høie at alle våre produkter skal pakkes inn i nøytral emballasje. Altså, ikke kun en diskusjon om synlighet i hyller. Alle sigarer, alle sigaresker, og resten av være produkter skal pakkes inn i en grågrønn emballasje. Dette for at færre mennesker i Norge skal bruke tobakk?

 

ØNSKES SKJULT: Helseminister Bent Høie (H) ønsker at alle tobakksrelaterte produkter skal skjules i nøytral emballasje. Foto: Marc Samsom/Flickr/Creative Commons

Selvfølgelig skal samfunnet jobbe mot at færre barn og unge begynner å bruke tobakk og får helseskader på grunn av tobakksforbruket. Men det jeg er imot er overformynderiet, der staten skal fortelle voksne folk hva de skal gjøre. De som for eksempel bruker pipetobakk i dag, er godt voksne mennesker. Synlighetsforbudet er også et slik forslag. Det verste er at det ikke en gang fungerer. Ingen røyker mindre av at de ikke kan se røykpakken i butikken. Nå kommer altså forslaget om at produsenter ikke har lov til å bestemme designet på egne produkter. Hvor er dette samfunnet på vei? Og det med en borgerlig regjering. 

Norge har, og bør ha, en streng regulering på tobakk. Putter vi på de høye avgiftene på toppen, har vi et system som gjøre at andelen tobakk som kjøpes i utlandet bare øker. Dette er allerede et stort problem for de som prøver å livnære seg på lovlig salg av tobakk her i landet. Vi som ønsker å operere innenfor det gitte lovverket sliter allerede med en utvikling som gjør at flere kjøper sin tobakk utenfor det lovlige norske markedet, enten det er i utlandet, på tax-free butikken eller kjøper smuglervarer. Dette gjør at det stadig blir vanskeligere å opprettholde de historiske butikkene vi driver, samt at det fratar det norske samfunnet flerfoldige millioner i avgiftskroner. Tobakk har blitt en politisk fanesak. Jeg oppfordrer helseminister Høie til å fremme forslag som gjør noe med omsetningen av tobakk utenfor det regulerte norske markedet, ikke symbolpolitikk som hverken vil redusere det totale forbruket eller påvirke folkehelsen. Det eneste sikre med helseministerens forslag er at vår lange og stolte tradisjon etter all sannsynlighet må opphøre i årene som kommer.