Hva er det med Nettavisen?

 
Av: Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør i NAV.

Nettavisen har den siste tiden gjort et forsøk på å belyse konsekvenser av regelverket for stønad til bil. De har henvendt seg til NAV en rekke ganger siden 15. august, og fått løpende svar. Spørsmålene har vært mange og detaljerte, om regelverket og hvordan man saksbehandler søknader om bil. Helt spesifikt spurte journalisten om dette i første henvendelse:

 • Hvilke kriterier gjelder hvis man skal få støtte til bil gjennom hjelpemiddelsentralen?
 • Spesielt ønsker jeg å vite om det er en behovsprøving av økonomi, eller om hvem som helst, uavhengig av inntekt og formue, kan få støtte?
 • Jeg ønsker også å vite hva slags informasjon hjelpemiddelsentralen henter inn når man behandler søknader om hjelpemidler.

Disse spørsmålene ble besvart samme dag.

Følgende to poenger har vi vært nøye med å få frem i hele prosessen

 1. Regelverket sier at tilskudd til bil er behovsprøvd ut fra inntekt, ikke formue.
 2. Vi kan uttale oss om enkeltsaker bare dersom vi er fritatt fra taushetsplikten.

Dette ble første gang formidlet 15. august, da den første henvendelsen kom. Siden 15. august har vi sendt elleve mailer med svar på detaljspørsmålene til Nettavisens journalist. Dessuten har vi hatt flere telefonsamtaler med journalisten. Den 4. september sendte vi han fem mailer.

Nettavisen ville veldig gjerne at arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad skulle uttale seg etter at statsråden hadde kommentert saken. Det forstår vi, men vi trodde også Nettavisens journalist forstod at toppsjefen i Nav ikke kan svare på den typen detaljspørsmål om regelverket og saksbehandling som de da sendte oss. Her er et utvalg av spørsmålene (forkortet noe):

 • Har alt blitt gjort etter boka når en person med store midler mottar full NAV-støtte?
 • Gjør NAV noe for å følge opp denne saken?
 • En leser forteller at hun blir nøye behovsprøvd når hun nå søker om bilstøtte. NAV gjør undersøkelser rundt hennes privatliv utover informasjon som kommer fram i søknadspapirene. Gjør saksbehandlere en lik behovsprøving? Hvis ja: Hvordan har det seg at man da ikke vektlegger/finner ut at andre søkere disponerer flere andre biler eller bor i hus til titalls millioner? Hvordan kan NAV forsvare at en person med stor formue får støtte, mens andre får beskjed om å selge sin bil før de får hjelp av NAV?
 • Blir regelverket brukt ulikt i de ulike NAV-kontor? Er dette noe NAV har gjort noe med?
 • Er det behov for utdanning av NAV-ansatte slik at de behandler søknader likt, og etter regelverket?
 • Mener NAV at man trenger nytt verktøy i behandling av saker? Hva mener NAV selv, som jobber med slike saker, må til av regelverk for at støtten skal gå til de som virkelig trenger det?
 • Kan såkalte nullskatteytere med høye reelle formuer slippe å betale for eksempel barnebidrag?
 • Når man søker om bilstøtte skal man svare på om man har andre biler i husstanden. Er det greit å svare «nei» hvis man har biler registrert på firma, eller leaser biler gjennom firma?
 • Er det slik at personer som har ressurser til å skrive gode søknader og følge opp avslag med klager, får mest støtte fra NAV?
 • Er det slik at alle såkalte nullskatteytere er registrert i NAV-systemet uten inntekt og dermed automatisk har krav på alle trygdeytelser?
 • Er det også slik at NAV bruker denne inntektsvurderingen på andre felt?
 • Er det da slik at såkalte nullskatteytere ikke trenger å betale for eksempel barnebidrag?
 • Og kan de få sosialbolig på grunn av lav den lave skattbare inntekten?
 • Har dere oversikt over hvor mange velbemidlede mennesker som får støtte av NAV fordi de har liten eller null skattbar inntekt?
 • Er det mange velbemidlede mennesker dette gjelder?

Vi svarte ganske raskt at vi kunne skaffe svar på spørsmålene, men at det krever en del detaljkunnskap og det måtte vi få fra fagpersonene. Vi sa også at dette er omfattende og involverer flere avdelinger, og at vi måtte sammenstille dette før vi kunne si hvem som var naturlig avsender.

Det er underlig at Nettavisen forventer at en etatsleder for 19 000 ansatte skal sitte med detaljkunnskap om regelverk på enkeltstønader. Vi gjorde et forsøk på å komme i kontakt med Nettavisens toppleder, Gunnar Stavrum. Da ble vi satt over til fire ulike personer uten å få snakke med topplederen, som vi hadde spurt etter.

Så er det taushetsplikten. NAV-ansatte, inkludert etatsdirektøren har taushetsplikt. Dette står i loven. Vi kan uttale oss om enkeltsaker dersom vi er løst fra taushetsplikten, aldri ellers. Dette er også formidlet til Nettavisen mange ganger, både skriftlig og muntlig.

Vi respekterer Nettavisens og alle andre seriøse mediers rett til å ettergå NAV og å belyse følgene av regelverket. Men det er ikke et direktorats rolle å gå inn i en politisk diskusjon. Statsråden uttalte at departementet jobber med å se på regelverket. Da er saken plassert der den hører hjemme, nemlig politisk. NAVs rolle er å svare på generelle spørsmål om regelverket, og det gjorde vi i flere runder, med ansvarlig direktør for området.

Vi i NAV kan helt sikkert bli flinkere til å bruke et klarere og tydeligere språk, men vi tror også Nettavisen kan bli flinkere til å ta inn over seg all informasjonen de mottar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.