J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken «Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?», der pengepolitikk og inflasjon er blant temaene.

Det synes synd på folk som nettopp er kommet ut i arbeidslivet, for boliger sentralt i Oslo-området er så dyre. George Gooding behandlet nylig temaet her i Nettavisen, og fredag 19. oktober fikk temaet plass i Dagsnytt 18. 24. september bragte Dagsrevyen til torvs flere med problemer/innvendinger med/mot de varslede økningene fremover, mens ikke en eneste alternativ innfallsvinkel fikk slippe til. I Dagsnytt 18 20. september satt et gjestepanel og diskuterte styringsrenten, og den mest kontrære var Olav Chen, som mente sentralbanken ikke gikk fort nok frem.

Hvorfor er den kritiske journalistikken overfor det pengepolitiske regimet nærmest fraværende? Kanhende journalistene er litt kritiske til rentehevingen, men hvor har de vært alle de årene med lavrentepolitikk, som fortsetter, som har blåst opp boligmarkedet?

Nå er det en ny uke som står i den pengepolitiske planøkonomis tegn; det ble kunngjort en rentebeslutning fra Norges Bank torsdag formiddag. Hva er det som skal til for å rokke ved troen på den pengepolitiske planøkonomien? Media er veldig opptatt av hvor synd det er på de nyutdannede, men hovedregelen overfor pengepolitikerne i sentralbanken er å kjøpe deres fortelling om man kan styre mot et økonomisk paradis på jord ved å pumpe økonomien full av kunstige stimuli, og de får i beste fall noen koselige sofakrokspørsmål.

Når styringsrenten går opp, er det synd på alle som ikke tåler en renteheving. Men det aller viktigste er at selve boligprisene er på et edruelig nivå, og for det hjelper faktisk høye renter. Hvor var mediene i alle disse år med lave renter med spørsmålene sine om hvordan det lave rentenivået skaper problemer for de nyankomne til boligmarkedet?

Når du tar opp et lån, oppretter banken helt ferske kontopenger til utlån. De kommer ikke fra noe sted. Det må riktignok være noen betingelser oppfylt, og hovedbetingelsen er at reservekravet er oppfylt. Hvis du ikke tror meg, kanskje du tror det som står i NOU 2017:13 om ny sentralbanklov:

Bankene skaper nye kontopenger ved at det foretas utbetalinger fra banksektoren som helhet til publikum, det vil si ved at en kundes konto godskrives uten at en annen kundes konto belastes. Det skjer normalt ved at en kunde opptar et lån fra en bank.

Med kunstig lav rente strømmer det ekstra godt med penger opprettet fra løse luften inn i økonomien.

Man kan gjerne tro at det er lavest mulig rente som er fordelaktig for de nye som skal inn på boligmarkedet, men det holder ikke vann i lengden. Det er som å pisse i buksa. Oppblåsingen av boligmarkedet på sikt gjennom lave renter betyr langt mer enn renten i seg selv.

Men vi skal kanskje bare fortsette å lure oss selv og hverandre i troen på at en lavest mulig rente er det som gavner de mindre bemidlede?