Jorge B. Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet.

Regjeringen satte i oktober ned et inkassolovutvalg. Forbrukerrådet er med i arbeidsgruppen og vil prioritere arbeidet høyt det kommende året. Vi har klare forventninger om at regelverket vil gjennomgås med lupe. Utvalget må tørre å røske opp i dagens regelverk. Det er overmodent for fornyelse.

Gebyrene må ned

Den teknologiske og digitale utviklingen har vært enorm siden inkassoloven kom på slutten av åttitallet. Mange inkassosaker ble tidligere behandlet manuelt av saksbehandlere. Nå er de erstattet med helautomatiserte prosesser. Automatiseringen har gjort inkassobransjen mer kostnadseffektiv.

Til tross for dette holdes inkassogebyrene fremdeles oppe på et skyhøyt nivå. Det er derfor på tide at salærene og gebyrene får en ny gjennomgang. Forbrukerne skal ha et sterkt vern mot urimelig høye gebyrer.

Gebyrene må i større grad samsvare med summen på opprinnelig krav, og de faktiske kostnadene inkassoselskapene har ved saksbehandlingen. En mulig løsning kan være å se nærmere på den svenske modellen med en flat sats på 180 svenske kroner.

Bidrar til inkassosaker

Norske inkassobyrå har gode rammevilkår og samfunnet stiller tilgjengelig store ressurser for inkassoselskapene. Politi- og Lensmannsetaten (Namsfogdene) stilles tilgjengelig for inkassobyråene for å gjøre inndrivning av et hvert beløp.

Vårt regelverk stimulerer inkassobyråene til å være raske med å bringe krav inn for politimyndighetene og i alle fall raskere til mølla enn andre inkassobyrå som har krav mot samme skyldner. Det er etablert elektroniske samhandlingsverktøy som sikrer effektiv elektronisk samhandling mellom inkassobyrå og politiet. Det bidrar til effektiv inkasso, men også til at inkassoselskapene blir mindre motivert til å få til gode løsninger med skyldnere.

Forbrukerrådet skal gjøre vårt for at det kommer en ny lov som ivaretar skyldnere som vil gjøre opp for seg. Alle må betale det de faktisk skylder. Samtidig må tilliten til inkassobransjen bli bedre.

Sammen med inkassobransjen har vi håp om å få et moderne og balansert forslag til regelverk.