Gå til sidens hovedinnhold

Kong alkohol og et møte med psykiater

Finn:

Jeg håper min historie kan inspirere noen av dere på slagmarken til å ta grep.

*Finn er tørrlagt alkoholiker.

Det var i 2007, jeg var i 60-årsalderen. Etter mange års kamp mot kong alkohol satt jeg nå der med min kone og våre to voksne barn, i vårt første møte med terapeuten Bjørn. Kampen var kommet til et punkt der alkoholen var i ferd med å ta strupetak. Ikke bare på meg, men også mine nærmeste.

Vi la saken fram for ham, i all sin elendighet. Alle bidro, og Bjørn lyttet, inntil han etter hvert møtte blikket mitt og ga meg sin første refleksjon. De ordene han brukte har jeg aldri glemt. Kanskje fordi de i all sin enkelhet fortsatt står for meg som det første lille tegn, den første lille tror på en mulig redning.

Han sa: «Etter at jeg nå har hørt din og din families historie, er jeg allerede ganske overbevist om at du klart ligger innenfor det vi kaller for totalavhengig. Det vil igjen si at du har en diagnose - du er syk.»

Begrepet totalavhengig er blant de sakkyndige senere endret til alkoholavhengig.

Jeg ble så forelagt to ulike tester, den ene utarbeidet av WHO (Verdens Helseorganisasjon). Begge var i form av en rekke spørsmål omkring mine erfaringer og mine opplevelser av egen situasjon. De bekreftet Bjørns antakelser, at jeg klart lå innenfor diagnosen alkoholavhengig.

Ved mitt neste møte med Bjørn begynte det for alvor å bli interessant. Han illustrerte nå min situasjon ved først å tegne en loddrett strek, for så å presisere at jeg med min diagnose ligger på høyre side av streken, mens det til venstre befinner seg et betydelig antall av det han kalte misbrukere. Misbrukerne, fortsatte han, kan ofte drikke mer alkohol enn du gjør, men likevel i større grad - tilsynelatende ha bedre kontroll. Dette nettopp fordi du er syk, mens de andre «bare» er misbrukere.

Les mer

Ungdomsskolelærer «Erik» drikker seg full hver dag

Dertil kommer, fortsatte han, at virkningen av alkohol for deg med din diagnose er progressiv og den derfor i større grad også er dødelig. Dette vil igjen si at om du nå ikke slutter helt med å bruke alkohol, vil du antakelig i løpet av kort tid kunne drikke deg ihjel. Men det som er vel så viktig, alkoholen virker progressiv også når du ikke drikker. Dette betyr at om du har vært avholdende i 20 år, og så igjen begynner å drikke, vil du likevel kunne risikere å dø i løpet av kort tid. Den destruktive prosessen fortsetter nemlig der den slapp. Pausen på 20 år har sånn sett ikke bidratt til å bygge deg opp igjen, ikke gitt deg noe mer å gå på. Men så hadde du i disse 20 årene i det minste gleden ved å være edru.

Jeg er klar over at de sakkyndige på dette området kan ha ulike oppfatninger og forklaringsmodeller. Det er derfor også viktig for meg å presisere at de synspunkter jeg her tillegger min terapeut, Bjørn, er slik jeg oppfattet ham i våre samtaler. Derfor omtaler jeg ham ikke ved hans egentlige navn.

Videre viste Bjørn også til det som kalles lystsenteret i hjernen, det som styrer mer av våre basale behov, som for eksempel trangen til alkohol. Og til frontallappen i pannen, selve senteret for vår vurderingsevne. For eksempel spørsmålet om en i en gitt situasjon bør eller ikke bør kjøre bil. Begge disse sentra er viktige kontrollorganer, som med alkohol i kroppen blir betydelig svekket.

Dette vil også gjelde ved mer sporadisk konsum, men avgjort i enda sterkere grad ved en kronisk alkoholavhengighet.

Her kan du svare på 12 spørsmål for å avdekke om du kan ha et alkoholproblem.

Hvordan hadde det seg så at jeg etter mange års kamp kom i kontakt med terapeuten Bjørn? Jo, fordi jeg som et første skritt kom i kontakt med fellesskapet i AA (Anonyme alkoholikere). Det var i 2003, det samme året som jeg en vakker forsommerdag satt på en café i Oslo, i bunnløs fortvilelse.

Kong alkohol hadde rammet meg sterkere enn noen gang før, og jeg visste - der og da - at om jeg ikke nå tok grep ville jeg miste selve livet. Foran meg på bordet lå en avis. Ved en ren slump falt blikket mitt på en smal, liten notis. «Alkoholproblemer? Ring AAs telefon 22468965.» Det gjorde jeg, og det ble mitt første skritt mot redningen.

Ikke alle skrittene videre var like stødige. Jeg fikk noen tilbakefall. Men av hvert «fall» lærte jeg, og nå hadde jeg også et fellesskap å søke inn til. Fire år senere kom jeg til Bjørn. AA har hadde hjulpet meg videre på veien. Men det var Bjørn som fikk meg til å virkelig innse at jeg var - og fortsatt er - alkoholavhengig.

I godt over ti sammenhengende år har jeg nå vært edru. Etter hvert har jeg også kjent et stadig sterkere behov for å fortelle min historie. Da først og fremst om mitt møte med Bjørn, i håp om at det også kan inspirere noen av dere der ute på slagmarken til å ta grep.

*Jeg ønsker å være anonym, men redaksjonen kan fortelle deg hvor jeg er å finne.

Les mer

Espen Lervaag: - Jeg var alkoholiker i fire år

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken