av Johannes Akkerhaugen

Aldri før har norske fengsler vært fullere enn nå, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. En tredjedel av alle innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere. I tillegg har en stor andel av de innsatte utenlandsk opprinnelse, men med norsk statsborgerskap.

Kongsvinger Fengsel: Samtlige innsatte ved dette fengselet er utenlandske statsborgere.

Kriminalomsorgsdirektoratet opplyser at kostnadene for en fange i norske fengsler med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel) koster ca. 1 million kroner per år, og at de innsatte i tillegg mottar 23.725 kroner i dagpenger per år.

En «lønn» som for mange innsatte er større enn lønnsnivået i hjemlandet, gjør at risikoen for å bli tatt for kriminelle handlinger i Norge på ingen måte er avskrekkende, tvert i mot. Et gratis opphold på enerom med TV, variert kosthold, gratis lege/tannlege, skoletilbud, fysisk trening og andre aktiviteter/goder, samt 65 kroner dagen, gjør det fristende for mange utlendinger med et opphold i et norsk fengsel.

I motsetning til disse utenlandske kriminelle, så har vi dagens situasjon i den norske eldreomsorgen. Her må en være heldig om man får enerom og variert kosthold etter fengselsstandard, og TV på rommet er ikke en selvfølge.

I stedet for å motta dagpenger, tar kommunene 80 % av pensjonen og eventuelle renteinntekter som betaling for oppholdet på eldrehjemmet.

Skal du ha en kommunal omsorgsbolig, koster det minst 10.000,- kroner per måned pluss utgifter til mat, etc..

Hvorfor skal norske pensjonister som har betalt sin skatt i et langt liv behandles så til de grader urettferdig sammenlignet med de utenlandske kriminelle som kun har bidratt med sin kriminalitet i Norge?

Derfor må Norge innføre krav til betaling for opphold i norske fengsler, med et beløp som tilnærmet tilsvarer de utgiftene staten har for oppholdet.

Et slikt krav vil hindre at utenlandske kriminelle til stadighet vender tilbake til Norge.

Det mest effektive og rettferdige vil være en internasjonal avtale hvor alle kriminelle må sone sine straffer i sitt hjemland på hjemlandets bekostning.

Dette vil frigjøre en tredjedel av fengselskapasiteten i Norge, og det vil ikke være behov for å bygge nye fengselsplasser eller sende fanger til Nederland.