Av Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS

1. KS er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for norske kommuner og fylkeskommuner. Vi er intet forvaltingsorgan som kommunene rapporterer til, verken ordførernes godtgjørelser eller andre opplysninger knyttet til enkeltpersoner.

Les også: Nekter å gi ut oversikt

Les også: Disse ordførerne tjener mest og minst

2. KS holder altså ikke opplysninger om ordføreres godtgjørelser «hemmelig», slik Nettavisen skriver i overskriften. Ordførernes godtgjørelser er offentlige, opplysninger om disse får man ved henvendelse til kommunene, ikke til KS.

3. Derimot samler KS inn lønns- og personalopplysninger fra kommunene til annet bruk. Bruken av disse er presisert i rundskriv til kommunene, og finnes også tilgjengelig på våre nettsider:

«KS bruker de innsamlede lønns – og personalopplysninger til en rekke ulike formål. Blant annet å lage lønnsstatistikk til bruk i sentrale og lokale lønnsforhandlinger, konsekvensberegninger av sentrale lønnsoppgjør, KS’ interessepolitiske arbeid, sysselsettingsstatistikk om kommunal sektor, beregning av OU-kontingent, beregning av resultat av uravstemning, samt en rekke andre områder som belyser lønn og arbeidsforhold i kommunal sektor. Det publiseres ikke tall som gir grunnlag for å identifisere enkeltpersoner. Dette ivaretas gjennom at vi aldri publiserer tall basert på mindre enn 10 (unntaksvis 5) årsverk.»