Arne Martin Koppen er head of marketing i Blue Step Bank Norge.

Når en historie blir fortalt mange nok ganger, begynner folk å tro på den uavhengig av om den er sann eller ikke. Vi ser det hver eneste uke i beste sendetid på TV3. Luksusfellen har gått på skjermen i mangfoldige år, og historien gjentar seg – gang på gang: En norsk mann eller kvinne har ikke forstått at kredittkortgjeld må tilbakebetales og lever som konger og dronninger helt til namsmannen banker på døra, og Luksusfellen kommer til unnsetning og lager underholdende voksenopplæring på deltakernes bekostning.

For ikke lenge siden var det endelig en av deltakerne som sa i fra. Etter sendingen gikk Leif Kåre Junior Bakka ut i Dagbladet og beskyldte programmet for å være unyansert og for å lage sirkus-TV av situasjonen han har havnet i. Hvorvidt rekken av beskyldningene han fremsatte stemmer, skal jeg ikke legge meg opp i. Men det er enkelt å tro ham på at sannheten er mer nyansert enn det tabloide bildet som Luksusfellen laget av ham. Formatet i Luksusfellen legger nemlig ikke opp til at virkeligheten har flere sider. Inntrykket vi som TV-seere skal sitte igjen med er at folk som havner i økonomiske problemer er uansvarlige og kun kan takke seg selv. Det er svært alvorlig.

Økonomiske problemer på tabutoppen

Økonomiske problemer er nemlig ikke kun forbeholdt mennesker som reiser til syden på forbrukslån. Økonomiske problemer er et utbredt problem i Norge, som mange kan kjenne seg igjen i. I følge våre årlige undersøkelser om nordmenns privatøkonomi, sier hver fjerde nordmann at de bekymrer seg for egen økonomi, hver måned. Og en tredel av oss har på et tidspunkt i livet mistet kontrollen over egen økonomi.

Problemet er at vi ikke tør å snakke om det. Våre undersøkelser viser at økonomiske problemer er svært skambelagt. Det er ingen andre tema som vi synes det er vanskeligere å snakke om.

Vi i BlueStep Bank snakker hver dag med mennesker som har havnet i en økonomisk utfordring de ikke er i stand til å løse på egen hånd. Dette er helt vanlige mennesker fra alle samfunnslag, i alle aldre, og med alle mulig slags utgangspunkt. Den eneste fellesnevneren er at de fleste har ventet for lenge med å søke hjelp. Det er ikke fordi de er korttenkte, men fordi skammen og stoltheten har stått i veien. Mange forteller at de også har holdt problemene hemmelig for sine omgivelser, i blant også for sine aller nærmeste.

Økonomiske problemer er en av vår tids største elefanter i rommet. Selv om økonomiske bekymringer er helt normalt og noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i, er det et tema som vi vegrer oss for å snakke om. Så lenge vi verken våger eller evner å normalisere temaet og snakke om det på en nyansert måte, vokser elefanten. I ytterste konsekvens fører det til at flere holder bekymringene sine for seg selv, i stedet for å få hjelp til å løse problemet før det eskalerer og blir vanskelig å håndtere.

Med en samlet kredittgjeld som bare vokser her i landet, er det et stort behov for å skape større åpenhet om økonomiske problemer. Ikke minst med tanke på de yngste, som vokser opp i en digital og mer abstrakt økonomi, hvor det er lett å miste oversikten. Her har også mediene et ansvar. Vi trenger nye og mer rause programkonsepter, tilsvarende det NRK-serien «Jeg mot meg» gjorde for å rive ned tabuer om psykiske problemer. Og vi trenger ikke kommersielle tv-serier som gir inntrykk av at folk med økonomiske problemer er hodeløse forbrukere.