*Nettavisen* Nyheter.

Maktmisbruk i Kultur-departementet

Kulturminister Thorhild Widvey misbruker makt når hun eksproprierer milliardspillet Extra.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kulturminister Thorhild Widvey er part i denne saken gjennom å eie Norsk Tipping. Samtidig er hun regulator av det norske spillmarkedet.

Av generalsekretærene Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet, Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse og Frode Jahren i LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Kulturministeren har fortalt at hun skal rydde i det norske spillmarkedet etter kritikk fra EU/ESA. Det er i seg selv et prisverdig initiativ, men det var vel neppe hensikten fra EU at dette skulle skje gjennom å frata helseorganisasjonene deres eiendeler.

I snart tjue år har Extra-spillet vært en viktig inntektskilde for frivillig helsearbeid i Norge. Extra kom til som resultat av at organisasjonenes skrapespill ble ekspropriert av staten. Som betaling skulle man få tillatelse til Extra-spillet. Nå skal spillet overføres til Norsk Tipping, mot at helse inngår som et fjerde formål under tippenøkkelen, noe som krever en lovendring.

Kulturminister Thorhild Widvey er part i denne saken gjennom å eie Norsk Tipping. Samtidig er hun regulator av det norske spillmarkedet. At denne rolleblandingen er uheldig, fremkommer tydelig når Kulturdepartementet bruker sin makt til å nekte ExtraStiftelsen videre spilltillatelse, og deretter bruker fraværet av spilltillatelse som grunnlag for å bestemme prisen på spillet. Uten spilltillatelse er jo spillet langt mindre verdt. Det er som om staten eksproprierer huset ditt uten å innhente en uavhengig takst. For andre gang.

Det ligger i tillegg en uheldig vridning i at kulturministeren er minister for idrett og kultur, men ikke helse. Dette innebærer selvsagt at kulturministeren foretrekker disse formålene fremfor formål som tilhører andre departement. I denne saken har kulturministeren aktivt argumentert for kultur og idrett, og mot helse. Vi tar gjerne en fight for helseformålene, men det blir kinkig når all makt er samlet på den andre siden av bordet.

Stortingsproposisjon 13L ligger nå til hastebehandling i familie- og kulturkomiteen. Lovendringsforslaget innebærer en transaksjon av milliardspillet Extra, hvor vederlaget for spillet utgjøres av prosentandelen helseformålene skal få av Norsk Tippings samlede overskudd. Kulturministeren håndterer imidlertid denne saken som om den utelukkende dreier seg om en politisk sak, altså hva Kulturdepartementet mener er helseformålenes riktige andel av spillemidlene. Helseformålene kommer imidlertid ikke tomhendt til bordet: vi eier faktisk Extra. Men selv eierskapet forsøker nå kulturministeren å vedta seg bort fra.

For bare fire år siden sa daværende kulturminister Anniken Huitfeldt i Stortinget at: «Det er stiftelsen som eier rettighetene til tallspillet Extra. Norsk Tipping er operatør for spillet.» Nå skriver Kulturdepartementet derimot på stortingsproposisjonens første side at I en avtale inngått av ExtraStiftelsen og Norsk Tipping, eier disse spillet Extra i fellesskap».

Avtalen sier at partene har felles eierrådighet, som er noe helt annet enn eierskap. Spilltillatelsen tilhører helseformålene alene. Lotteritilsynet bekrefter at tillatelse til lotterier gis til formålet, og har hatt saker i lotterinemnda som skaper presedens. Riksrevisjonen bekrefter også at de ikke utøver selskapskontroll på Extra, fordi Norsk Tipping kun har en «forvalterrolle». Det er ExtraStiftelsen som har tatt all risiko knyttet til spillet i snart 20 år, betalt direkte og indirekte kostnader, betalt en skjønnsmessig fastsatt avgift bestemt utenfor Stortinget, og i tillegg forvaltet alt overskuddet til helseformål. Vi er ikke i tvil om hva en domstol vil mene om dette, men håper i det lengste å slippe å få eierskapet avklart der.

Vi har gjentatte ganger forsøkt å engasjere helseminister Bent Høie til å tale de frivillige helseorganisasjonenes sak, uten hell. Extra-spillet tilhører feil departement og feil stortingskomite. Det er fortvilende at det er slike forhold som avgjør. Det er på tide at noen i Regjeringen snart stiller opp for de frivillige helseorganisasjonene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.