Inger Støjberg er utlendings- og integreringsminister i Danmark. Hun har vært medlem av Folketinget siden 2001 for partiet Venstre.

Jeg vil slå fast tre ting.

For det første er det religionsfrihet i Danmark.

For det andre er religion er privatsak.

For det tredje er måneden for ramadan over oss.

Ja, du leste riktig: ramadan er over oss alle. Selv om det kun er praktiserende muslimer som faster har det også innvirkning på resten av det danske samfunnet.

Ramadan er en av de fem søylene innen islam. Fasten omfatter alle muslimer som ikke av helseårsaker må droppe den. Det betyr at for eksempel syke, svake og gravide er unntatt.

Oppfyller man derimot kravene betyr det at man fra 21. mai 2018 (i Norge startet ramadan 16. mai) ikke skal spise eller drikke noe som helst i tidsrommet fra klokka 02.54 til 21.29. Man skal med andre ord ikke spise eller drikke i mer enn 18 timer.

Jeg synes helt ærlig at man som muslim i et moderne samfunn, som det danske, bør tenke over hvilke konsekvenser det har for samfunnet når man velger å gjennomføre ramadan.

Er virkelig et religiøst krav om å praktisere en 1400 år gammel stolpe innen islam forenlig med den samfunnsformen og det arbeidsmarkedet vi har i dagens Danmark i 2018? Mye har unektelig skjedd siden profeten Muhammed fikk sin åpenbaring som har ført til ramadan, som er så viktig for muslimer. Ramadan er forøvrig langt mer enn fasten.

Vi er nødt til å forholde oss til problemer som ramadan gir oss i nåtiden. Det stilles unektelig helt annerledes høye krav i et moderne og effektivt samfunn som det danske, enn det gjorde i Medina under Muhammeds tid (ca år 570-632). Lange arbeidsdager, som i noen tilfeller inneholder bruk av farlige maskiner, busser i rushtiden som kjøres av sjåfører som ikke har spist eller drukket på mer enn ti timer og sykehus som skal fungere like godt under ramadan som på vanlige dager bare for å nevne noe. Ramadan gir oss med andre ord noen helt praktiske, sikkerhetsmessige og produktivitetsmessige utfordringer i et moderne samfunn.

Det kan faktisk være farlig for oss alle hvis bussjåføren hverken spiser eller drikker i løpet av en hel dag. Akkurat som at man selvsagt ikke yter og presterer i nærheten av det samme på fabrikken eller på sykehuset om man gjennom en hel måned ikke spiser eller drikker under de lyse timene i døgnet.

Jeg har respekt for at man ønsker å praktisere sin religion og de tradisjoner det medfører, men jeg mener religion er en privatsak. Derfor må vi få en debatt om hvordan vi sikrer at det nettopp ikke blir et samfunnsanliggende. Jeg vil ikke frata danske muslimer muligheten til å praktisere sin religion og feire religiøse høytider, men jeg vil oppfordre muslimer til å ta ferie under ramadan, så deres valg ikke får en negativ innvirkning på resten av det danske samfunnet. Gjør man det respekterer man nettopp at religion er en privatsak, som den bør være.

Innlegget ble først publisert i danske BT og er oversatt av Nettavisen.