Nå kan du bygge garasje og uthus på 50 kvadratmeter uten å søke

Fra 1. juli i år kommer omfattende nye byggeregler. De nye byggereglene gir deg en større frihet og forenkler byggeprosessen.

Her kommer de viktigste endringene for deg:

Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller nabovarsel. I dag er reglene at bygg større enn 15 kvadratmeter må søkes om til kommunen. Dette gjelder også hvis bygget skal stå nærmere enn 4 meter fra tomtegrensen.

 Men fra 1. juli kan du bygge inntil en meter fra tomtegrensen uten å søke. Videre trenger du ikke samtykke fra naboen, sende nabovarsel. Imidlertid må det du skal bygge ikke ha høyere mønehøyde enn 4 meter og gesimshøyde på 3 meter.

Bygg på inntil 15 kvadratmeter, som ved- og sykkelbod, balkong, åpent overbygget inngangsparti også videre kan også settes opp uten søknad til kommunen og nabovarsel.

Tanken bak endringene er et ønske om effektiviseringen og enklere byggeprosess for folk flest ved bygging av små tilbygg.

Der det oppstår konflikter mellom naboene blir det heller ikke lenger kommunen som må ordne opp mellom partene ettersom nabovarsling opphører.

Blir det konflikt må saken tas via domstolene. Kommunen frigjør derfor sine ressurser og får med det tid til å ta seg av viktigere saker. Endringene er på den måten positive både for kommunene og den enkelte huseier. Så vil tiden vise om naboene vil oppleve det på samme måte.

AV:: Advokat Joakim Stensland

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.