*Nettavisen* Nyheter.

Når politisk aktivisme blir forskning

Jon Helgheim:

- Med norske skattepenger har altså myndighetene bestilt en rapport som fastslår uten noen reell forskning at flere innvandrere betyr bedre integrering , skriver Jon Helgheim. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Nylig rapporterte en rekke norske medier om at forskning viser innstramninger i familieinnvandringen vil hindre integrering. Men det var ren politisk propaganda.

04.06.18 16:30

Jon Helgheim er innvandringspolitisk talsmann for FrP.

NRK med flere slo ukritisk opp denne tynne rapporten i flere dager på rad. Dagbladet gikk ut på lederplass og synes det var fint at de får støtte i forskningen.

Helga Eggebø som er hovedforfatter for rapporten har selv vært politisk rådgiver for SV, og sittet som vara på Stortinget for partiet. Hun har nylig skrevet innlegg til forsvar for en liberal innvandringspolitikk.

De har ikke foretatt studier av personers integreringsresultater før og etter innstramninger i familieinnvandringen i Europa, og de har heller ikke sett på allment tilgjengelig statistikk. Det de har gjort er å lage en teoretisk modell der de hevder at dette kan være skadelig for integreringen. Basert på «modeller». Dette minner mye om tidligere rapporter, slik som den fra institutt for samfunnsforskning som slo fast at kjønnslemlestelse ikke var utbredt uten at de i det hele tatt hadde sett på underlivsundersøkelser.

Eggebø kom med en avslørende påstand i dagens politisk kvarter, hvor hun hevdet at Canada er et land med liberal politikk hvor integreringen er vellykket. Bortsett fra geografien med Atlanterhavet, og det å ligge nord for USA, har Canada nær sagt ikke tatt imot asylsøkere i perioden 2013-2016. Norge tok imot 6 ganger flere asylsøkere per innbygger enn Canada i perioden. Dette viser at forskerne ikke har satt seg inn i grunnleggende forskning og statistikk på feltet.

Med norske skattepenger har altså myndighetene bestilt en rapport som fastslår uten noen reell forskning at flere innvandrere betyr bedre integrering. Dette i en tid hvor familieinnvandring står for en veldig stor andel av innvandringen til Norge. Siden 2010 har det kommet over 100 000 familieinnnvandrere til Norge fra utenfor EU/EØS. Du må være en høytsvevende samfunnsforsker med null bakkekontakt for å kunne konkludere at det ikke har en effekt på integreringen.

Det vi imidlertid vet av sunn fornuft og empiri er at høy innvandring setter samfunnet under press. Det er vanskelig å finne arbeid til alle, og det er krevende å få innvandrere kvalifisert til arbeid med å lære seg norsk og få en utdanning tilpasset det norske arbeidsmarkedet. Det er det også mange nordmenn som sliter med. Vi får flere ufaglærte samtidig som mange ufaglærte arbeidsplasser forsvinner.

Vi vet også at høy innvandring har ført til at det er etablert egne miljøer der det bor flest innvandrere, slik at det i større grad ikke er press for å integrere seg, og er enklere å la være. Dette gjelder eksempelvis pakistanere og somaliere, som Azra Gilani har snakket om. Hun møter press og sjikane fordi hun er for godt integrert. Dette hadde neppe skjedd om vi førte en streng nok innvandringspolitikk.

Det er mye forskning det går an å bruke i innvandringsdebatten. Den peker i en retning, og det er at velferdssamfunnet vårt er under enormt press. Det truer også samholdet og den norske kulturen og verdiene. Skal vi klare å bevare samfunnet slik at innvandrere har en kultur og et verdisett å integrere seg inn i, må vi faktisk holde på det og stramme betydelig inn.

Fremskrittspartiet lytter gjerne til forskning, men ikke ren politisk propaganda.

Helga Eggebø har fått innlegget tilsendt og fått tilbud om å svare på innlegget.

Annonsebilag