Av Marie Glimstad, 9. klasse Nordberg skole, praktikant i Nettavisen

Rundt 22.000 elever på ungdomsskolen var borte i minst en måned i skoleåret i fjor. Det kommer fram i en større undersøkelse fra Utdanningsnytt, og flere politiske partier involverer seg. Fremskrittspartiet sier til NTB at de mener at skolene bør innføre en fraværsgrense på ungdomsskolen, liknende den som er på videregående skole.

Jeg ser godt hvilke argumenter Fremskrittspartiet kommer med. Dette ville redusert fraværet drastisk og flere elever hadde blitt nødt til å være på skolen og lære. Det blir for enkelt å være syk eller skulke.

Dette er jeg helt enig i, men det er elever som sliter både psykisk og fysisk, og ved å sette en fraværsgrense kan dette være utrolig krevende for enkelte personer. Jeg kjenner flere elever som sliter på den måten, som kvier seg til å dra på skolen fordi de har sosialangst eller har en sykdom som gjør det vanskelig for dem å finne styrken til å komme seg på skolen.

Det er ikke psykisk og fysisk helse som kan være det eneste problemet. Dårlig miljø hjemme eller på skolen kan også være en stor faktor. Hvis det er en elev med høyt fravær, ikke straff dem, men prøv heller å finne ut av hva problemet er. Kanskje eleven har det tøft på skolen og sliter sosialt, og derfor ikke ser noe positivt med å dra på skolen. Ikke hopp så fort til en konklusjon, prøv heller å løse problemet.

Skole skal ikke være basert på tvang, men på lysten av å lære. Dette føler jeg blir glemt i diskusjonen om fraværsgrensa.

Vi kan ikke leve i et samfunn der det å være syk ikke er greit. Der vi må på skolen, og hvis ikke får vi konsekvenser som å slite med å komme inn på den videregående skolen som vi ønsker. Mennesker kan heller ikke spå om vi blir syke eller ikke. Hvis vi er syke så er vi syke, da skal vi være hjemme å bli bedre slik at sykdommen går over fortere.

På ungdomsskolen er det foreldrenes ansvar, men på videregående er det forventet at elevene tar mye større ansvar selv. Hvis dere innfører fraværsgrense på ungdomsskolen, sier dere i praksis at dere ikke stoler på foreldrenes vurdering.

Så klart, det er få mennesker som er syke så ofte som en måned hvert år, men for de få det gjelder, kan de ikke gjøre noe annet enn å ligge stille senga si og vente på å bli bedre.

Som svar til undersøkelsen i Utdanningsnytt sier Høyre til NTB at de ikke er interessert i en fraværsgense på ungdomsskolen, fordi det stjeler verdifull tid fra lærere og rektorer. Jeg er enig i det med fraværsgrensa, men uenig i begrunnelsen. Ikke å innføre en fraværsgrense skal ikke bare være for læreren og rektoren, men for elevene også.

Som en elev vil jeg si at jeg er strekt imot fraværsgrensa på ungdomsskolen. Vi trenger ikke en grense på hvor mye vi får lov å være syke, eller en grense på hvor fælt vi har det. Jeg tror at hvis det bli en fraværsgrense på ungdomskolen kommer elevene til å miste enda mer lysten til å gå på skolen, og det er nettopp det motsatte av det som må skje.