Gå til sidens hovedinnhold

Norge er en lekegrind for skruppelløse terrorister

NATO opplyste nylig forsvaret om et mulig terrorangrep mot Holland eller Norge. Ifølge Dagbladet ble Forsvaret for en knapp uke siden varslet om at terrorister kunne slå til mot en militærleir i Norge eller Nederland. Informasjonen ble systematisk gjennomgått av Forsvarets etterretningstjeneste, E-tjenesten.

Torsdag klokka 14 ble informasjonen vurdert slik at forsvarsledelsen valgte å innføre terrorberedskap A ved alle militæranlegg i landet.

En norsk miltærleir skal ha vært mål for et potensielt terror angrep, norske myndigheter så seg dermed nødt til å øke terrorberedskapen.

I både Norge og Holland har vi de siste årene opplevd å finne bånd til terrornettverkenes internasjonale celle strukturer innenfor våre egne landegrenser. Overraskende? Neppe, som nasjoner er vi rike, og vår velstand gir grobunn for organisasjoner som ønsker å distribuere finansielle midler fra det økonomisk sterke nord til terrorister i Afrika, Asia eller syd Europa. Det er nemlig ikke her i nord at «terrorslaget» har stått så langt, men som en finansiell kanal er nord Europa og Norden svært attraktivt for terror nettverkene.

Kjell-Ola Kleiven er administrerende direktør i Risk Information Group.

Et raskt oppslag mot internasjonale sanksjonslister i databasen World-Check viser at en håndfull personer med opphold i Norge, er å finne på internasjonale sanksjons og terrorlister, fra EU, FN eller USA. Personen med flest registreringer ligger på hele 39 lister, og er i tillegg etterlyst av Interpol. I Norge har imidlertid få av disse blitt kjent for å utføre voldelige handlinger, utover enkelte trusler om vold. Hvorfor? Vel, sannsynligheten er stor for at terrornettverkene i stor grad ser nyttigheten av Norge av helt andre grunner.

Selv terrorister trenger penger til å finansiere aksjoner av politisk eller økonomisk karakter..

Med «A» beredskap innført fra forsvaret denne uken, oppfordres det til økt årvåkenhet rund forsvarets militære installasjoner Terrorberedskap A er den laveste av Forsvarets fire beredskapsgrader. D er den høyeste.

Men hva med en kontinuerlig beredskap i bank sektoren? Nord-Europa har fortsatt overflod av det meste, og i Norden er vi fortsatt så skjermet fra resten av verden at vi ikke er like forsiktige eller paranoide som i mer terror utsatte land. Økt årvåkenhet burde imidlertid være normen rundt alle våre finansinstutisjoner også. Disse er nemlig langt mer utsatte som kanaler for terrorfinansiering enn andre lands finansinstutisjoner. Grunnen er enkel, nordboere er svært blåøyde og transaksjoner herfra gjennomgår ikke en like grundig sjekk som i foreksempel i England eller USA. Ved å la terrormidler passere gjennom våre banker, og finansielle systemer biter vi oss selv i halen. Dette har historien vist!

Angrepet mot Statoil og BP anlegget i januar måned ved In Amenas viste at grupper i Holland, Norge og en rekke andre nasjoner hadde hatt kontakt med AQIM, og disse gruppene hadde trolig også bidratt finansielt. Det er kanskje på tide å stramme inn kontrollen før Norske kroner blir terroristenes favoritt valuta.

Vi skal aldri utelukke terrorist angrep fra ekstreme grupper på norsk jord, men en like stor fare som eventuelle fysiske angrep er de angrep som skjer hver dag ved å la terroristene misbruke vår velstand til å finansiere angrep i andre deler av verden.

Norge er ikke et land der terror nettverkene skal få bygge seg finansielt sterke.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis