Gå til sidens hovedinnhold

Rødts PR-aktivisme svekker norske soldaters sikkerhet

Michael Tetzschner:

Uenig eller ikke - Rødt bør begynne å opptre seriøst i debatten, og avstå fra å mistenkeliggjøre norske soldaters innsats i felten.

Michael Tetzschner er nestleder i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité og representant for Høyre.

Forrige uke debatterte Stortinget Norges kamp mot ISIL. Innen rammen av den internasjonale koalisjonen bidrar Norge til å bekjempe en av de verste terrororganisasjonene verden har sett. Oppdraget er i tråd med folkeretten, da Norge inngår i en koalisjon av 75 land, med mandat fra FNs sikkerhetsråd og invitert av den irakiske regjeringen. Det ligger et moralsk ansvar i å bekjempe ISIL. Vi kan ikke sitte stille og se på den systematiske råskapen som daglig begås av denne terrororganisasjonen.

Det er bred enighet i Stortinget om at Norge skal bidra til å bekjempe ISIL. Det er også betryggende å se hvor bred støtte koalisjonsstyrkene har globalt. Forsvaret bidrar tungt i oppdraget, er underlagt norsk politisk styring, og følger norske og internasjonale regler. Dette regelverket sikrer behersket, proporsjonal maktbruk hvis man kommer under angrep.

Den internasjonale koalisjonen har hatt god fremgang. ISIL er drevet kraftig tilbake, og har nå kun kontroll over en brøkdel av området terrororganisasjonen tidligere kontrollerte. For å være sikre på seier må vi likevel fortsette kampen. ISIL er fortsatt i stand til å forårsake enorme lidelser. Det skal vi stoppe.

Rødt anbefaler å utsette norske soldater for ytterligere fare.

Under forrige onsdags debatt i stortingssalen hevdet stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) at hans parti «helhjertet støtter kampen mot ISIL». I tilnærmet samme åndedrag brukte han ord som «brudd på folkeretten» og «drap på sivile». Da skulle man selvsagt tro at han snakket om ISIL. Det gjorde han ikke. Moxnes snakket om norske soldaters innsats i regionen. «Helhjertet støtte til kampen mot ISIL», viser Moxnes altså ved å angripe norske soldaters innsats, en innsats de utfører med stor fare for sin egen sikkerhet.

Moxnes’ dobbeltkommunikasjon består i å rette ubegrunnede anklager mot soldatene våre om brudd på folkeretten, kjemisk fri for omtale av ISILs overgrep mot sivilbefolkningen. Anklagene baserer Moxnes villig på ubekreftede rykter og spekulasjoner. Uten blikk for at ulike aktører ser seg tjent med usannheter for å undergrave norske soldaters innsats i kampen mot ISIL. Norske soldater fortjener bedre av en stortingsrepresentant.

Heldigvis står Rødt stort sett alene i sitt syn. Mer bekymringsverdig er det om Rødt skulle påvirke sikkerhetspolitikken i en fremtidig rødgrønn koalisjon. Det vil true stabiliteten i norsk utenrikspolitikk. Hittil har Arbeiderpartiet vært en konstruktiv partner i utenrikspolitikken. Vil det vare hvis Rødt får regjeringsmakt i 2021?

Når Rødt hevder at de mangler informasjon, snakker de mot bedre vitende. Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet har siden oppdraget begynte løpende og grundig holdt Stortinget informert gjennom konsultasjonsordningen i den utvidede utenriks- og forsvarskomitéen.

Moxnes mangler forståelse for skadevirkningene av hva han foreslår. Full åpenhet om detaljer i oppdraget i offentligheten kan ramme norske soldater på bakken, og gjøre det farligere for de vi samarbeider med i koalisjonen. Detaljer om militære oppdrag som ikke er avsluttet, holdes hemmelig av gode grunner.

Under stortingsdebatten om redegjørelsen for kampen mot ISIL, ble det fra Rødt-representanten argumentert med brudd på folkeretten. Mer skinnhellig blir det ikke: Først forsvares Russlands folkerettsbrudd, okkupasjon og anneksjon av Krim i 2014. De kritiske kommentarene rettes hele veien mot Norge og Vesten, og ikke Russland som siden 2014 har bekriget Ukraina og intervenert på Assads side i Syria. Dokumenterte overgrep mot rett og sikkerhet i Europa forsvares, mens ryktespredning brukes fra Stortingets talerstol mot norske styrker som deltar internasjonalt for å håndheve et folkerettslig FN-mandat og dermed beskytte sivile.

Rødt og Moxnes lever her opp til sin historiske arv fra AKP (m-l). Med dette skyver de norske soldater foran seg for å tjene sin egen populistiske aktivisme.

Les også

Trusler er ikke et rop om hjelp

Kommentarer til denne saken