Jon Helgheim er stortingsrepresentant for Frp.

Mitt utsagn var en kommentar til Linn Wiik i TV2, som sier at mange kvinner velger å jobbe mer deltid og at de burde revurdere sine valg. Jeg mener derimot at vi må begynne å respektere og verdsette kvinners valg. Valgfrihet er viktig.

Etter jeg skrev at det er biologiske forskjeller mellom menn og kvinner har jeg fått mye kjeft. Flere har åpenbart misforstått det jeg sa. Jeg mener på ingen måte at kvinner er mindre egnet til å jobbe enn menn. Mange kvinner jeg kjenner har en arbeidskapasitet og evner som soleklart overgår meg selv. Det jeg har sagt noe om er at det utvilsomt er gjennomsnittlige forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet, noe som vise soleklart i både forskning og statistikk.

Jeg tror ikke det er fordi kvinner ikke klarer, fordi de er late eller er presset til det. Det er nok heller fordi blant annet biologiske årsaker gjør at kvinner i større grad ser verdi i å skape et godt hjem for seg selv og sin familie, enn å bruke all tid på jobb. Det er i stor grad friheten til å velge dette selv som gjør at vi har en del forskjeller. Vi må begynne å verdsette de valgene kvinner tar, enten det er mer jobb eller mer familie, fremfor å forsøke å «fikse» dette med kjønnskvotering og tvangstiltak. Desto eldre jeg blir, desto bedre forstår jeg viktigheten av å tilbringe tid sammen med min familie.

I mange tilfeller vil jeg hevde at kvinner gjør smartere og bedre livsvalg enn menn generelt gjør. Er det én ting jeg har hørt fra menn som har jobbet mye og kommer opp i årene, er at de angrer på at de ikke brukte mer tid med familien. Til syvende og sist er det din egen familie som betyr mest, og som gir deg støtte både på gode og onde dager.

En anerkjent biolog kommenterte etter mitt utspill at det er belegg for å si at kvinner har større trang til å være sammen med barna enn menn. Det viser også statistikken, nemlig at flere kvinner enn menn velger nettopp å jobbe mindre for å være mer sammen med egne barn. Det tror jeg han har rett i. Om en del kvinner velger å være mer sammen barna, så er det fordi det ser en verdi i det. Det er noe vi bør verdsette, ikke se ned på.

Likestilling er avgjørende viktig. Vi må hele tiden kjempe for like rettigheter og like muligheter til kvinner og menn. Norge er ledende i verden på dette feltet, det er kjempebra. Likevel har vi en del forskjeller som jeg ikke tror kan forklares med kvinneundertrykking, jeg tror disse forskjellene kan forklares med litt forskjellige ønsker og behov.

Helt siden Harald Eia satte hele norsk akademia i fyr og flamme i 2009 med TV-serien «Hjernevask» har det vært mer eller mindre stille om forskjellene mellom menn og kvinner. For meg er det opplagt at det er mange biologiske forskjeller mellom kvinner og menn. En av dem er at vi prioriterer annerledes. Som Eia og hans TV-program og påfølgende bok fikk frem godt er det et stort likestillingsparadoks i Norge. Desto friere og mer likestilt landet vårt har blitt, desto mer tradisjonelt velger vi yrker. Ni av ti sykepleiere er kvinner, og det er langt flere mannlige ingeniører enn kvinner. Selv om dem på venstresiden ofte har trodd vi kan forme mennesker som politikerne vil, har jeg lite tro på det. Vi må sikre like muligheter og like rettigheter fremfor å bruke tvang for å skape de resultatene politikere og byråkrater synes er riktige for folks liv.