Simonnes' grådighet en fare for avisen Vårt Land

 


Av Jan Erik Mushom, hovedaksjonær i Mentor Medier

Tirsdag denne uken er det ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier, selskapet som eier Vårt Land. Der vil de omstridte

etterlønnsavtalene

til avtroppende sjefredaktør og tidligere administrerende direktør Helge Simonnes være et sentralt tema.

Som største aksjonær i Mentor Medier gjennom 15 år har jeg gjort meg noen tanker om hvordan Simonnes har kunnet oppnå sluttavtaler verdt 15 millioner kroner.

En av årsakene, som jeg vil redegjøre for i denne gjestebloggen, er den sterke posisjonen Helge Simonnes har hatt i Vårt Land/Mentor Medier gjennom mange år. Simonnes har vært en dominerende leder i selskapet i over 25 år. Det er det ikke tvil om.

Hvordan har så Simonnes fått en slik dominerende posisjon? En forklaring er at han gjennom mange år har gjort en meget god jobb for selskapet. Gjennom godt arbeid styrker man posisjonen i selskapet og får lettere gjennomslag for sine saker. Men dette er neppe den eneste forklaringen.

Simonnes har ikke ønsket store eiere i selskapet. Med spredt eierstruktur vil administrasjonen i et selskap få større makt og innflytelse. Jeg har selv opplevd at Simonnes har motarbeidet meg som aksjonær. Første gang jeg skulle kjøpe en større aksjepost av selskapet (ca. 20 år siden) fikk jeg en telefon fra Simonnes.

Han informerte meg om at han hadde tenkt at selskapet selv (den gang avisen Vårt Land) skulle kjøpe disse aksjene, men at de ikke hadde de nødvendige fullmaktene fra generalforsamlingen til dette. Han ordnet det slik at Terje Mikalsen (den gang styreformann i Vårt Land) kjøpte aksjene slik at jeg ikke fikk kjøpe dem. Aksjene skulle selges tilbake til selskapet når den nødvendige fullmakten om kjøp av egne aksjer var vedtatt på ordinær generalforsamlingen.

Neste episode skjedde senere (ca. 13 år siden). Igjen ble en større aksjepost ledig. Jeg hadde da en betydelig aksjepost. Da Simonnes fikk opplysninger om at jeg var i ferd med å kjøpe denne aksjeposten, startet han en budkamp mot meg med selskapets egne penger.

Prisen steg, og jeg ga meg. Min svigerfar ble så provosert at han fortsatt budkampen og fikk kjøpt aksjeposten. I etterkant av dette foreslo Simonnes å innføre en stemmerettsbegrensning som kun rammet meg og min familie. Jeg ble den gang anbefalt ikke å protestere for å beholde ro i selskapet. Noe jeg fulgte. Gjennom aktivt arbeid med eierstrukturen har Simonnes sørget for at eierne ikke har stilt de nødvendige kritiske spørsmålene.

Les Journalistens artikkel om budkampen

Selskapet har i alle år hatt en valgkomité som blant annet har ansvaret for å finne og gjennomføre valg av styre. Jeg har som største aksjonær i selskapet i over 15 år ennå ikke fått en eneste telefon fra valgkomiteen. Jeg vet det har vært meget god kontakt mellom valgkomiteens formann og selskapets ledelse gjennom alle disse årene. Min påstand er at administrasjonen har hatt en større innflytelse på valg av styre enn det eierne har hatt.

I tillegg til å ha en sterk påvirkning av eierstruktur og valg av styremedlemmer i selskapet har Simonnes en sterk personlighet. Gjennom sin sterke personlighet har ansatte og styremedlemmer vært redde for å si fra når de har vært uenige. Jeg har snakket med både ansatte og tidligere styremedlemmer, og de har opplevd episoder der de har følt det vanskelig å gå imot Simonnes i diskusjoner og meningsutvekslinger.

Summen av dette gjør at Simonnes har hatt en sterk posisjon i selskapet. Kontrollfunksjonen som styret og eierne skulle ha utført, er ikke blitt gjort på en god måte. Dette har fått minst to uheldige følger:

*Store tap på Ukeavisen Ledelse
Mentor Medier AS har tapt flere titalls millioner kroner på satsingen på blader/magasiner innen personal, økonomi og ledelse. Da det kom opp kritiske spørsmål om dette, ble de avvist. Argumentene var at det var viktig at det ble satt fokus på moral og etikk i næringslivet. Jeg vet ikke hvor mye penger man har tapt på dette prosjektet. Det kunne vært interessant å se regnestykket. Jeg vet det er blitt reist kritikk til dette prosjektet i generalforsamling, men kritikken ble avvist. Man kan også stille spørsmål om hvor godt man har lykkes med etikk og moral i næringslivet.

*Sluttpakken på 15 millioner kroner
Hvordan kan sluttpakken bli så stor? Jeg tror forklaringen ligger i langsiktig planlegging fra Simonnes' side. Han fikk for mange år siden en pensjonsavtale knyttet til hans den gang forholdsvis moderate lønn. I etterkant har han arbeidet for en god lønnsøkning som både har gitt ham gode løpende lønnsbetingelser, men også en pen økning i pensjonen. De siste årene (fra 2007) har Simonnes sammen med styret endret avtalen slik at den passet ham perfekt.

Får han denne sluttpakken fordi han har gjort en fantastisk jobb? Eller får han den fordi selskapets lønnspolitikk ligger på dette nivået? Eller kan sluttpakken ha blitt så stor fordi den har vært planlagt og styrt fra Simonnes' side over mange år?

Simonnes' grådighet har satt pressestøtten til avisen Vårt Land i fare. Gjennom en særdeles god avtale for Simonnes har pressen nå satt et negativt søkelys på pressestøtten. Dette er særdeles uheldig for avisen Vårt Land.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettavisen har gitt Helge Simonnes anledning til å kommentere blogginnlegget. Han henviser til Håkon Jahr, styreleder i Mentor Medier. Jahr svarer følgende i en e-post:

Vedtak om innskjerping av stemmerettsbegrensing ble vedtatt før jeg var styreleder, men som styre er vi fornøyd med eksisterende vedtekter, som hindrer at enkeltpersoner eller grupper kan ta kontroll over et selskap som eier aviser. Det er viktige samfunnsinstitusjoner, som vedtektsmessig skal ha et sterkt vern.

Når det gjelder øvrige påstander fra aksjonær Jan Erik Mushom, viser vi til utredning fra advokatfirmaet Steenstrup & Stordrange som legges fram på tirsdagens generalforsamling i Mentor Medier.

Les mer:
Når reagerer Medietilsynet?
Simonnes-avtalene skal granskes av to advokatfirmaer
Mentor Medier redegjør for betingelsene til Simonnes
Holder verdivurderingen hemmelig
Får 18 millioner fra pressestøtte-bedrift
Forkastelig og frekt av Simonnes
Høyre-topp refser Vårt Land-redaktør
Hegnars tittel på Simonnes-bok: "Hvordan jeg melket staten"
Redaktørens aksjekupp kan gi skattesmell

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.