Gå til sidens hovedinnhold

Sissener søler bort skattepenger


FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg

Mens oljeprisen stuper, vil Jan Petter Sissener sløse bort titalls av milliarder skattekroner på høyrisikabel oljevirksomhet.

Av: Rasmus Hansson, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne

I Nettavisen påstår Jan Petter Sissener at jeg er kommunist. Det har jeg aldri vært. For Miljøpartiet De Grønne står privat næringsliv helt sentralt i det grønne skiftet. Vår økonomiske politikk handler nettopp om å sikre velferdsstaten på sikt gjennom å legge til rette for vekst i grønne arbeidsplasser. Vi vil flytte investeringer og skattefordeler fra oljen og over til nytt grønt næringsliv.

Sissener har gjennom en lang karriere bygget opp en rekke meglerhus, og må åpenbart på opptil flere tidspunkt ha hatt en viss nese for gode investeringer. Derfor er det enda mer påfallende hvordan han gjør seg til en forsvarer av dagens oljepolitikk, som med statlig jernhånd investerer 38 milliarder kroner direkte i ny oljevirksomhet bare i 2015. Dette er enorme investeringer som krever mange år for å bli tilbakebetalt.

Med utviklingen i energimarkedende er norsk oljepolitikk i ferd med å bli et stadig mer risikabelt veddemål. Det skyldes tre utviklingstrekk:

For det første har vi overproduksjonen av olje på verdensmarkedet. Norsk oljepolitikk har i mange år handlet om å produsere så mye som mulig så raskt som mulig. Dette er imidlertid også strategien til de andre oljeproduserende landene. Når etterspørselen samtidig faller, er det de landene som produserer dyrest som taper først. Det betyr Norge.

For det andre er fornybar energi som sol og vind nå konkurransedyktig på pris i mange markeder over hele verden. Fremdeles sover for mange investorer i timen, og baserer seg på utdaterte vekstfremskrivninger for fornybar energi fra Det internasjonale energibyrået. Med utvikling av ny batteriteknologi kommer etterspørselen etter fossil energi til å falle.

For det tredje så begynner klimapolitikken å virke. I USA har Barack Obama gått løs på kullindustrien. Tyskland skal bli 100 % fornybart innen 2050 og ligger foran skjema. Fra klimaforskningen vet vi at 80 prosent av allerede påviste ressurser av kull, olje og gass bli liggende i bakken for å unngå farlige klimaendringer.

Samtidig som Sissener bruker tiden sin på å søke frem sitatbilder av Marx og landsbygda i Kina for å illustrere De Grønnes politikk, innser stadig flere investorer at risikoen for å tape penger på fossil energi er raskt voksende. Prisen på de tre største tyske kraftselskapene har stupt de siste årene som følge av fornybarrevolusjonen i Tyskland. På fredag sa Jens Ulltveit Moe seg enig med De Grønne om at norsk oljevirksomhet bør avvikles i løpet av en tjueårsperiode, og han har tidligere slått fast at oljevirksomhet i Barentshavet blir et tapsprosjekt.

Om Sissener vil søle bort sine egne eller kunders penger på risikable investeringer som attpåtil ødelegger livsgrunnlaget på jorda, får så være. Miljøpartiet De Grønnes politiske prosjekt handler derimot om å føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer arbeidsplasser og velferd i fremtiden. I vårt økonomiske opplegg kutter vi skattene for småbedrifter og gründere, og stiller statens midler til disposisjon sammen med private som risikokapital for nytt grønt næringsliv. Det er svært mye lurere enn å investere stadig mer penger i en oljenæring i solnedgang.

Reklame

8 superkupp på kjøkkenutstyr