Mortens Schau er kommunikasjonssjef i Hafslund Nett.

Under spalten «Friske meninger» har Janos Lübeck et innlegg med overskriften «Tausheten rundt de nye strømmålerne».

Jeg skal ikke bruke lesernes tid til å kommentere alle hans påstander. Men Janos Lübeck skriver blant annet dette der han henviser til et innlegg jeg hadde i Moss Avis 18.06.2018:

I forbindelse med dette skriver kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett et innlegg:

«NVE har varslet at det skal innføres tidsdifferensiert nettleie når alle landets nettkunder har fått installert AMS målere. Målet er å få ned forbrukstoppene. For kundene betyr det at det vil bli høyere nettleie når forbruket er høyest. For nettselskapene betyr det at de slipper å investere i nettet for stadig høyere forbrukstopper.»

Her har Janos Lübeck tatt seg noen «kreative sleivspark» for å underbygge sine påstander og sette mine meninger i et feil lys. Det jeg faktisk skrev var:

NVE har varslet at det skal innføres tidsdifferensiert nettleie når alle landets nettkunder har fått installert AMS-målere. Det er fortsatt uklart hvordan nettleien blir utformet, men målet er å få ned forbrukstoppene. For kundene betyr det at det vil bli høyere nettleie når forbruket er høyest, og lavere nettleie i normalperioder. For nettselskapene betyr det at de slippe å investere i nettet for stadig høyere forbrukstopper. Når nettselskapene unngår økte investeringer, vil det slå ut på nettleien for kundene.