*Nettavisen* Nyheter.

Skal vi drukne i piratvarer?

Falske produkter og piratkopier er i ferd med å bli en stor del av den norske hverdagen. På verdensbasis er verdien av dette 4.000 milliarder kroner, noe som er mer enn salg av narkotika eller våpen. Når skal våre politikere sette foten ned?

Av: Christoffer Vedal, leder NACG

Klikk på bildet for å forstørre.

 

5. juni 2014 markeres World Anti-Counterfeiting Day for 17. gang.

Markeringen er etablert av GACG (Global Anti-Counterfeiting Group) i 1998 for å øke bevissthet internasjonalt rundt de kostnader og konsekvenser vareforfalskninger og piratkopiering medfører. Norge er på ingen måte fritatt slike konsekvenser.

Det moderne samfunnet, med global handel og et digitalt verdenssamfunn, gjør at også norske merkevarer, er under konstant press. Intellektuelle rettigheter er en av grunnsteinene i en kapitalistisk økonomi som baserer seg på kjøp og salg av varer og tjenester. Retten til å beskytte og fremme eget produkt gjennom et merkenavn er essensiell for næringslivet.

Merkevarerettighetene er imidlertid under økende press som følge av vårt globale handlemønster. Vi handler i stadig større utstrekning på nett, og det finnes mange eksempler på at produktet som havner i forbrukernes postkasse er en piratkopi. For liten kapasitet og for snevre kontrollhjemler i grensekontrollen fører til at store mengder uautoriserte produkter og piratprodukter daglig kommer inn på det norske markedet.

Salg av piratkopier er i dag verdens største illegale virksomhet, og står for en høyere omsetning totalt enn andre illegale virksomheter som våpen, trafficking og narkotika. Den samlede økonomiske verdien av forfalskede og piratkopierte produkter er tidligere blitt anslått til 650 milliarder USD per år. Prognoser for 2015 tyder på at den globale verdien av vareforfalskninger og piratkopiering kan utgjøre svimlende 1 770 milliarder USD.

I noen tilfeller er forbrukerne klar over at de kjøper et falskt produkt, men i mange tilfeller blir de lurt. Både forbruker og rettighetshaver av det originale produktet kommer uansett tapende ut - i begge situasjoner. Piratkopierte varer er gjennomgående av betydelig lavere kvalitet enn originalproduktet. Det medfører tapt goodwill for rettighetshaveren ved at forbrukere som tror de har kjøpt et ekte produkt klandrer rettighetshaver ved feil, skader og lav kvalitet. I tillegg rammes fellesskapet hardt av piratkopieringen ved at staten årlig går glipp av store skatteinntekter. For det private næringsliv er det også knyttet store kostnader til arbeidet med å bekjempe kopiering.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Når det er på det rene hvilke omfattende negative, til dels dramatiske, problemer som følger i kjølvannet av piratkopier, er det åpenbart at det må settes i verk kraftige tiltak for å forhindre innførsel og handel med slike varer i Norge. Ikke bare av hensyn til de deler av norsk næringsliv som rammes direkte, men også av åpenbare solidaritetshensyn, både med EU og USA, hvor tapet av arbeidsplasser er omfattende og ikke minst med land i den tredje verden, hvor piratkopierte medisiner medfører dødsfall. Mørketallene er store, men bare relatert til falske malaria- og tuberkulosemedisiner estimeres det med mellom 500 000 og 700 000 dødsfall per år.

Piratkopiering er dessverre sjelden på den politiske agenda i Norge, selv om lovende signaler kom til uttrykk i Stortingsmelding om immaterielle rettigheter i 2013 (Meld. St. 28 2012 ? 2013). NACG vil særlig fremheve følgende føring fra nevnte melding:

«Regjeringa ser også behov for å etablere eit myndigheitssamarbeid som styrkjer den systematiske utvekslinga av informasjon mellom departement, underliggjande etatar og andre interessentar om piratkopiering og varemerkeforfalsking. Eit slikt samarbeid vil kunne danne utgangspunkt for felles kampanjar og andre tiltak. Nærings- og handelsdepartementet vil be Patentstyret om å arbeide vidare med eit slikt myndigheitsnettverk for piratkopiering og varemerkeforfalsking.»

Dessverre er problemet med piratkopiering langt fremskredent, og handling foran ord er nødvendig dersom dette ondet skal kunne bekjempes i tide.

NACG ønsker derfor at norske myndigheter - med Patentstyret i spissen - for alvor melder seg inn i kampen mot piratkopier. En kamp som i for lang tid og altfor stor utstrekning har vært overlatt til private rettighetshavere.

NACG håper World Anti-Counterfeiting Day 2014 kan bidra til en fortgang i det offentlige samarbeidet mot piratkopiering i Norge.

Christoffer Vedal, leder NACG

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.