J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken «Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?»

Midt i Arendalsuka forrige uke arrangerte «Samarbeid mot svart økonomi» (KS, LO, NHO, Unio og Skatteetaten) «Den store skattejakten», rettet mot barn i alderen 6 til 12 år.

Det hele begynte i ukens onsdag (forrige uke) i lunchtider med en opptreden på scenen på torvet foran Arendal bibliotek. Først var det et par tyver som diskuterte pengeproblemer. Så stjal de ordførerens skattekiste. Dernest fulgte en skattejakt gjennom sentrum til rådhuset med seks poster, der en baker, brannmann, ordfører, student, politimann og sykepleierske fortalte om alle de gode tingene skatt finansieres med. Selvsagt ble ingenting av det som folk generelt anser som negativt av det skattefinansierte, nevnt. Det hele ble avsluttet ved at barna fikk en plastboks med mynter i som de skulle fordele til ulike formål, hvor riktignok «tyvene» var et av dem.

Dette var helt klart en hyllest til skatt, som noe som skal omfavnes med kjærlighet. Det går helt klart langt utover skatt som en ren nødvendighet for organisering av et samfunn. Opplegget var ikke minst indoktrinering av barn.

Formålet med denne «skattejakten» er åpenbart å lære barn i en tidlig alder at skatt er moralsk riktig. Den som ikke betaler sin «riktige» skatt, er en tyv, er budskapet. Vi kan ha en filosofisk diskusjon om hvorvidt skatt er tyveri, men skattejaktopplegget har mer vidtrekkende følger. For hvis den som sniker seg unna å betale skatt/avgift, er en tyv? Hva er da den som f.eks. legalt flytter til Malta for å spare skatt? Hva er de som vedtar kutt i såkalte velferdsordninger? Gir de mindre? Eller tar de fra de stakkars mottagerne? Hva lærer de små barna om dette?

Vårt skattesystem er et politisk system. Vårt omfordelingssystem er et politisk system. Disse systemene er absolutt ikke moralsk nøytrale.

Hadde f.eks. Rødt og SV under Arendalsuken arrangert et opplegg for barn i alderen 6 til 12 år der formålet var å lære om det moralsk overlegne i sosialdemokratisk/sosialistisk fordelingspolitikk, ville det helt sikkert vakt oppsikt. Men når Skatteetaten gjør det i samarbeide med arbeidslivsorganisasjoner, er det liksom greit?