RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Slutt å skjelle ut den stakkars Polske bussjåføren!

 


Av: Annemaria Guiterrez, 2, kandidat Stavanger Venstre

 

Slutt å skjelle ut den stakkars Polske bussjåføren!  - Det er ikke hans skyld at han ikke snakker norsk. Den rødgrønne regjeringen endret rettighetene til språkopplæring, og konsekvensene viser seg litt etter litt nå. 

Det er dessverre få som vet at arbeidsinnvandrere fra EØS områdene ikke har de samme rettighetene når det gjelder norsk språkopplæring, og at det er omtrent ingen integreringstiltak som er rettet mot denne gruppen. Jo, dette er ikke den største utfordringen for han svenske baristaen du kjøper caffe latteen fra hver morgen. Men, det er en omtrent uoverkommelig hindring for den litauiske vaskedama på kontoret og den polske bussjåføren som du er gjerne irritert på siden de ikke skjønner hva du sier til dem. Å slenge til dem "Lær deg norsk!" blir en for lettvint fornærmelse siden de må betale for sitt eget norskkurs. Ofte avholdes kurset etter slitsomme vakter med lavbetalte jobber. Det handler ikke om at de ikke vil. Det handler om at de ikke har rett til det.

Dette kommer klart fram i formuleringen i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) , §2 siste avsnitt: "Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), omfattes ikke av paragrafen her." Jeg mener at denne setningen motsier klart lovens formål i § 1: "Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet." 

Arbeidsinnvandrerne fra EØS området er den største innvandrergruppen i Norge, og uten dem og deres innsats i norsk arbeidsliv ville Norge stoppet opp. Likevel ble de fratatt deres rett til norsk språkopplæring med følgende argument: "det er arbeidsgiveren som skal dekke eventuelt behov for norskkurs". Denne type argumentering tar dessverre ikke hensyn til samfunnsøkonomiske gevinster  med integreringstiltak. Tro meg: Integrerte europeiske innvandrere krever ikke så mye. Til gjengjeld vil en god integrering spare samfunnet for tolke- og oversettingskostnader innen offentlig sektor og hindrer at parallelle samfunn skulle oppstå i Norge.

Mine konklusjoner kan jeg støtte opp med FAFO sin publikasjon fra 2013 "Innvandrerne som skulle klare seg selv". Rapporten peker på at endrede mønstre for migrasjon, bosetting og integrering innenfor EØS-området har gitt opphav til nye velferds- og integreringsutfordringer. Dels handler dette om dynamikken i de arbeidsmarkedene som mange østeuropeiske arbeidsinnvandrere har blitt rekruttert til, dels handler dette om nye migrasjonsmønstre i kjølvannet av den europeiske økonomiske krisa.

Å reversere en lov er ikke lett og vil ikke skje over natten. Det er jeg klar over. Men jeg håper at Venstre vil kunne fylle opp sitt løfte til velgerne da vi programfestet følgende: "Innføre skattefritak for utenlandske ansatte som får dekket utgifter til norskkurs av arbeidsgiver og gi skattefradrag for ansatte som selv bekoster slike kurs." jfr. Stortingsprogrammet til Venstre kapittel 16.1. Et slikt skattekutt er rimelig og på sin plass. Tross alt sparer de innvandrerne samfunnet for fremtidige kostnader og vil gjøre Norge litt mer fargerikt.

 I mellomtiden: Slutt å skjelle ut den stakkars polske bussjåføren!  

- Det er ikke hans skyld at han ikke snakker norsk.