Gå til sidens hovedinnhold

SSB skal levere fakta som alle kan stole på

Geir Axelsen, SSB:

Etterlysningen fra Stephansen og Rolness om mer utfyllende tall om integrering av innvandrere, er helt klart relevant, skriver Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå.

Av Geir Axelsen, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå

Erik Stephansen i Nettavisen gir i en kommentar 30.8 støtte til kritikken fra Kjetil Rolness mot Statistisk sentralbyrå (SSB). Både Stephansen og Rolness trekker frem ulike eksempler fra tidligere år og ordveksling fra de siste ukene.

Slik jeg forstår Rolness, og Stephansen, er kjernen at SSB må ha evne og vilje til å gjøre alle relevante tall tilgjengelige, uansett om de måtte være ubehagelige for noen. Jeg slutter meg til dette, og er enig i at det er viktigere enn på lenge å ikke gi næring til de som måtte ha teorier om at offentlige institusjoner bevisst holder tilbake fakta, eller bevisst fører befolkningen bak lyset.

Les også

Statistisk sentralbyrå som demokratisk problem

Derfor har vi også et uavhengig statistikkbyrå i Norge, SSB. Hvordan data gjøres tilgjengelig, om det er via ordinære statistikker, gjennom analyser eller på andre måter vil kunne variere, og vil noen ganger også være et kapasitets- og utviklingsspørsmål.

Stephansen understreker at Rolness og Nettavisen også representerer det samfunnet som SSB er satt til å betjene. Ja, enig. SSB skal levere fakta gjennom statistikk og forskning som alle kan stole på, som bidrag til samfunnsdebatten, til videre forskning og til politikkutformingen.

Det er som det skal være når debattanter, forskere, beslutningstakere eller andre brukere av våre tall etterspør mer, ber om flere nyanser eller noen ganger kritiserer oss. Vi skal selvsagt lære av relevant kritikk. Innenfor ressursene og kapasiteten vi har tilgjengelig, og så lenge vi kan holde god faglig kvalitet på våre tall, skal vi gjøre vårt beste for å levere mest mulig helhetlig, og dekkende for de områdene som statistikken omhandler.

Etterlysningen fra Stephansen og Rolness om mer tilgjengelige og utfyllende tall som kan vise integrering av innvandrere, herav hvor mange som jobber heltid og deltid blant ulike innvandringsgrupper, er helt klart relevant.

Vi jobber hele tiden med å utvikle statistikken, og å gjøre den mer tilgjengelig, også på dette området.

Siden tiltredelsen som SSB-direktør for tre uker siden, har jeg møtt medarbeidere og ledere som legger stor vekt faglig kvalitet, uavhengighet og med ønske om å levere stadig bedre og mer statistikk. Det er viktig for oss at dette fortsetter og videreutvikles, slik at alle kan ha trygghet for at SSB tar på alvor sin viktige rolle som nøytral og troverdig leverandør av fakta.

Kommentarer til denne saken