Sylvi Listhaug er konstituert 1. nestleder i FrP.

I en kombinasjon av vranglesning av min bok Der andre tier og usanne påstander, forsøker nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, å male et bilde av at FrP fronter konspirasjonsteorier. Dette er både usant og uakseptabelt fra et parti som stadig påstår at andre driver med polarisering og splittelse som skaper et kaldere samfunn. Arbeiderpartiet har lenge sagt at «alle skal med». Men ikke hvis du er Frper. Da skal du demoniseres ut av ordskiftet som en ytterliggående konspirasjonsteoretiker. Dette kan vi ikke lengre la Ap fortsette med.

Les mer: Hadia Tajik langer ut mot Sylvi Listhaug som anerkjenner «konspirasjonsteorier»

Fakta i saken er at jeg la ut et facebook-innlegg fredag med budskapet «Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre!» etterfulgt av et bilde av terrorister knyttet til Al-Shabaab med teksten: «Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Med andre ord var saken kun knyttet til fremmedkrigere og virkemidler regjeringen ønsket å få på plass for å bekjempe denne type terrorister. Det samme budskapet kom frem i Kveldsnytt torsdag kveld. Innvandringspolitisk talsmann i FrP Jon Helgheim sa at Ap setter rettighetene til rettssikkerhet for de mistenkte terroristene foran hensynet til å kunne frata dem statsborgerskap og pass raskt, slik Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde anbefalt. Grunnen til at innslaget kom denne dagen var fordi forslaget ble ferdigbehandlet i komiteen på Stortinget samme dag, og som Tajik godt vet, er det ikke greit å gå ut med andre partiers standpunkter før saken er avklart.

Arbeiderpartiet svarte helt rolig og avdempet på torsdag til dette budskapet med at de ønsket domstolsbehandling. På fredag gjorde de en fullstendig helomvending. Først et godt stykke ut på fredag rullet Ap-rådgivere og politikere ut påstanden om at innlegget hadde med 22. juli å gjøre. Noe det på ingen måte hadde. Det hadde med fremmedkrigere å gjøre.

Det er ubehagelig for Arbeiderpartiet at deres strategi er avkledd. Etter jeg har jobbet i First House som Støre ofte liker å påpeke, er jeg blitt smertelig klar over hvordan Arbeiderpartiet jobber for å stemple motstandere og hvordan de setter i gang et storstilt apparat av rådgivere og folkevalgte fra topp til bunn for å skape en historie, selv om den ikke stemmer. De setter i gang forskere og andre Ap-lojalister for å bekrefte inntrykket. Budskapet skal inn. Facebook-innlegget mitt er et klart og tydelig eksempel på nettopp dette. Det er ubehagelig for Ap at de er blitt avslørt både for denne strategien og at deres evige tumulter er blitt å nøye dekket i boken Alle skal ned som nylig kom ut. Derfor setter de nå i gang nok et angrep for å stemple det hele som en konspirasjonsteori. Men hverken FrP eller jeg fronter konspirasjonsteorier. Dette er et desperat forsøk på å innsnevre den offentlige debatten, og kneble stemmer som står for en streng innvandringspolitikk ved å sette dem i bås med ytterliggående ekstremister.

Allerede i et juleintervju noen måneder før facebook-saken, sa Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv at «Ap snakker for lite om 22. juli og burde ta et større oppgjør med ekstremismen som retter seg mot Ap.» Senere har han uttalt at jeg «bevisst og kalkulert nører opp under det hatet som tok så mange liv 22. juli.» Dette, Hadia Tajik, er rene konspirasjoner, og er det aller drøyeste, mest polariserende du kan angripe andre politikere for i Norge. Når dere, Tajik og Støre, setter meg og alle som er for en streng innvandringspolitikk i bås med Norges verste massemorder siden krigen, er dere med på å polarisere og splitte samfunnet vårt. Dette går ikke lengre. FrP vil ikke akseptere at ordskiftet skal gjøres om til en evig skittkasting hvor vi blir stilt i et slikt selskap. Fremfor å angripe oss og fortsette å dikte opp historier bør Arbeiderpartiet ta grep og diskutere politikk fremfor å kaste skitt.