J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken «Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?»

På Stortorvet i Oslo står en statue av Christian IV, der han peker og sier «her skal byen ligge». Det hadde vært brann i Oslo, og den nye byen Christiania skulle bygges. Danmark-Norge var på vei mot enevelde, som skulle innføres mindre enn 40 år senere under hans sønn Frederik III.

Nå kommanderer Stortinget «her skal regionene ligge», og ikke minst fra regionreformens tilhengere får vi høre at «Stortingets vedtak skal gjennomføres». Det er en regionreform som ikke vil endre en tøddel på omfanget av norsk statsmakt. I norsk samfunnsdebatt snakkes det så fint om at vi har stat, fylkeskommuner og kommuner, men dette er forvaltningsnivåer innenfor samme stat. Det er egentlig stat alt sammen.

Vi har en eneveldig stat. Politikere setter Stortinget på en gudommelig sokkel ved å utrope «Stortingets vedtak skal gjennomføres». Hva er implikasjonene av dette? Ja, det snakkes fra tid til annen om «liberalt demokrati», men hvor mye er dette mer enn festtaleformuleringer? Det glemmes ihvertfall fullstendig i debatten om regionreformen. Mulig det ikke er relevant med begrensninger av flertallsstyre i denne sammenhengen. Reformen endrer som sagt ikke en tøddel på statsmaktens omfang. Men hvor ofte glemmes det i andre sammenhenger der individer tråkkes på?

Vi liker å kalle Norge liberalt demokrati, som innebærer at det er grenser for flertallsstyret. Vi liker også å kalle vårt naboland på andre siden av kjølen et liberalt demokrati. Der skrev Astrid Lindgren for 42 år siden satirefortellingen Pomperipossa i Monismanien – på en tid da hun betalte inntektsskatt på 102 prosent. Hva hvis Stortinget vedtar inntektsskatt på 102 prosent. Skal da fortsatt «Stortingets vedtak gjennomføres»? Er da også festtaleformuleringene om «liberalt demokrati» glemt?

Hva hvis Stortinget vedtar å bombe andres land tilbake til steinalderen? Skal da fortsatt Stortingets vedtak gjennomføres?

I teorien kan det skje at Stortinget vedtar hva som helst. Noe kan faktisk være ganske drøyt, noe som vi så absolutt ikke «liker å sammenligne oss med». Vi bør være forsiktig med å utrope ukvalifisert «Stortingets vedtak skal gjennomføres».

Men slik utroping gjøres altså over en lav sko i debatten om regionreformen. Istedenfor å tenke over slik ukvalifisert utroping krangles det så busta fyker over en administrativ reform der statsmakt skal flyttes mellom forvaltningsnivåer innenfor det som egentlig er samme statsmakt.

Dersom det er slik i enhver sammenheng at Stortingets vedtak skal gjennomføres, betyr det egentlig at stortingsmakt rår uansett hva det måtte innebære. Det må være den reneste form for absolutisme.