Av Espen Goffeng, forfatter

Nye, deprimerende nyheter kommer nå ut av Sverige. Gøteborgsposten beskriver sosial kontroll som går til nye lengder. Når avisen ringer rundt for å undersøke, sier 27 av 40 spurte kommunale førskoler seg villige til å fysisk påtvinge 5-åringer hijab mot deres vilje.

Fra en barnehage blir det rapportert at de filmer barn med Facetime for å stille foreldrenes trang til å overvåke riktig hijabbruk.

Det er vanskelig nå å skille ekte nyheter rapportert i en anerkjent avis fra de villeste dommedagsprofetier om ukultur og sosial kontroll i en høyrevridd blogg.

Blir man ikke sint av dette, så vet jeg ikke hva som skal til. Dette er nå i ferd med å gå så langt at det er på tide å bruke veldig harde ord. Derav denne frustrerte teksten.

Til alle som var og fremdeles er så ideologisk blinde at de hevdet/hevder ting som at hijabtvang på barn ikke vil bli/er noe problem og lignende blåøyde spådommer om samfunnsutviklingen, samtidig som dere delte ut anklager om alarmisme: dette er deres skyld.

Disse jentene blir utsatt for dette på grunn av dere. Det er det dessverre ingen vei å snike seg utenom lenger. Dette kunne vært hindret. Og når - ja, når - dette brer seg enda mer i Norge enn det allerede har gjort, så må dere gå hjem, sette dere foran et speil, og skamme dere. Dere fortjener ingen tillit når dere uttaler dere om disse vanskelige spørsmålene, nå eller i fremtiden. Denne utviklingen har nemlig vært åpenbar og godt synlig i mange år.

Man kan etterspørre positive tiltak i denne teksten, i stedet for bare klaging om fortiden. Men klaging om fortiden er et positivt tiltak. Det bør føre til at man tar egne feilgrep på alvor, og endrer holdning for fremtiden.

Og før noen av dere nå kommer med det infantile "jammen, dette er jo i Sverige", så foreslår jeg å for eksempel finne frem doktorgradsavhandlingen til Ingunn Maria Eriksen, hvor hun har fulgt en klasse på en videregående skole med solid majoritet av elever med ikke-norsk etnisk bakgrunn. Da jeg brukte denne avhandlingen i min bok ” Vikeplikt for høyre ”, skrev jeg følgende:

Resultatet er kaotisk og frusterende. «Vi kaller alle de norske jentene kæber [horer]», får hun vite. Hun har følgende å si om opplevelsene til etnisk norske jenter i klassen: «Blant elevene er det særlig to jenter, A og B*, som representerer den norske minoriteten. A begynte å gråte da hun kom inn på Skogbyen. Hun kalles hore fra dag én, og føler at rettigheter hun tar som en selvfølge, retten til seksuell frihet, blir fratatt henne …» Både A og B får høre det fra jentene som bestemmer i klassen når de har på seg upassende klær, sier upassende ting, eller går på feil måte.

(*Jentene er anonymisert)

Da VG for noen år siden spurte 58 grunnskoler i Oslo, så svarte 45 av dem at de nå har fått hijabbruk på barnetrinnet.

Om dere foreløpig ikke med egne øyne har sett en voksende mengde barnehage- og barneskolebarn med hijab her i Oslo, så må dere gå mer ut av kontoret, og spise hvitvinslunsjen deres på andre steder enn Litteraturhuset.

Og om det du velger å la deg opprøre av under slike nyheter er min språkbruk, så foreslår jeg en prioriteringsendring.

MER AV ESPENG GOFFENG: Hva vil du egentlig tjene på dette, Jonas?

Og nei, dette handler ikke bare om hijab. Hijaben er bare et veldig synlig aspekt av mye større dynamikker. Det er hovedårsaken til at den diskuteres så uforholdsmessig mye. Dette handler om en integreringsprosess med dype problemer.

Etter å ha lest om utviklingen i vårt naboland, hvem er nå førstemann som vil beskylde meg for alarmisme? Det er fritt frem. Men om du vil gjøre det, legg gjerne inn en melding om hva du mener om det Gøteborgsposten rapporterer.

Nå har jeg blåst ut her, sånn at du slipper å gjøre det i kommentarfeltet. Hold tonen herfra og ut.


En kortere versjon av denne bloggen ble først publisert på Facebook. Red.