Av Janos Lübeck, tidligere driftssjef og elverksjef

Forandringer i landets strømforsyningssystem i nærmeste framtid, og innføring av nye tariffsystem, berører strømforbrukere på en negativ måte.

Tydeligvis er det lagt lokk på saken, både fra myndighetenes, men også fra massemedias side.


Viktige momenter for den vurderingen er:

For det første:
Flertallet i Stortinget stemte 22. mars for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Vi blir medlemmer av ACER, som er et felles europeisk (EU) byrå som skal sikre et sentralt samstemt energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk.

Det betyr at det berømte "arvesølvet"som vannkraften representerer, smuldrer opp, og myndighetene mister kontrollen over en av Norges viktigste ressurser.

For det andre:
I samme tidsperiode lanserte NVE forslag om nytt tariffsystem. Dette systemet kommer til å styre vårt forbruksmønster, ved hjelp av de nye strømmålere (AMS), slik at det blir dyrere strøm morgen og kveld, altså: når vi trenger den mest.

Gjennomføringen av en sentralstyrt forbruksmønster er fullt mulig f.o.m. 2019, ved hjelp av de nye AMS målerne.

Disse målerne koster ca. 3500 kroner per abonnent, og omkostningene belastes oss forbrukere via nettleien. Mens de "store" økonomiske fordelene med målerne tilfaller leverandørene.

I forbindelse med dette skriver kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett et innlegg i Moss Avis 18.06.18.:

«NVE har varslet at det skal innføres tidsdifferensiert nettleie når alle landets nettkunder har fått installert AMS målere. Målet er å få ned forbrukstoppene. For kundene betyr det at det vil bli høyere nettleie når forbruket er høyest. For nettselskapene betyr det at de slipper å investere i nettet for stadig høyere forbrukstopper".

For det tredje: I tilfelle gjennomføring av NVEs forslag om nye tariffsystem, får leverandørene full kontroll over vårt forbruk, og kan bestemme strømprisene fra time til time, etter sitt eget behov, og økonomiske fordeler, helt uavhengig av forbrukernes interesse.


Et slikt system innebærer uforutsigbarhet når det gjelder strømregninger. Det er stor risiko for å miste kontroll over vårt strømbruk, og dermed husholdningens økonomi.

Morten Schau skriver i dette innlegget at sitatet ikke er korrekt gjengitt:

En behøver ikke å være "klarsynt" for å forstå at de tre tingene, medlemskap i ACER, NVEs forslag om ny tariffsystem, og de nye toveis (AMS) strømmålere, henger tett sammen.

Faren for at kraftprodusentene kommer til å gamble med Norges energiresurser øker betraktelig. Det er ingen hemmelighet at slik økonomiske "energi-rulett" har forekommet siden 1991, etter at den nye energiloven trådte i kraft, en energilov som så å si raserte "grunn-ideen" ved norsk energipolitikk

Et interessant innslag i Dagsrevyen 4. juni i år bekrefter kraftprodusentenes uheldige "profitt-jag" på bekostning av oss forbrukere:

"Det varme været i Sørlandet kan koste oss dyrt. Lite vann i kraftmagasinene har ført til rekord høye strømpriser."

Seinere i samme innslaget rapporterer Magne Frafjord:

"I vinter har kraftprodusenten kjørt på for å selge til god pris på kontinentet. Magasinene ble tappet ned. Kraftselskapet Sira Kvinna og den største eieren Lyse stolte på at snøsmeltingen skulle redde situasjonen, men de har sviktet".

Odd Handegård (magistergrad i statsvitenskap) skriver i Moss Avis 31.juli:

"Den sterke veksten i strømprisen den siste tida, har en "naturlig" forklaring. Norge har eksportert 12 TWh siden juli i fjor. Etter at det i mai sluttet å reine i Sør-Norge, har eksporten likevel fortsatt som før. De største kraftselskapene er blitt aksjeselskaper og omsetningen av kraft er blitt markedsstyrt - kraftselskapene får lov til å selge krafta hvor de vil, dvs. der prisen er høyest."

Et kort svar på spørsmålet fra medlemmene i Huseiernes Landsforbund, om hvorfor vi får AMS-måler installert, er altså som følger:

De nye målerne åpner full mulighet for strømleverandørene til å dirigere vårt strømforbruk fra time til time, og straffe oss økonomisk hvis vi ikke etterkommer det påtvungne forbruksmønsteret.

Forbrukerne får ytterst lite, og stort sett bare symbolsk glede, av de nye målere.