*Nettavisen* Nyheter.

Valgkamp for et vanlig liv ...

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Knut Haugsvær. Foto: Frelsesarmeen

Vi kan bli bedre på rusomsorg. Det er ikke en klinikk - men det er våre barn vi snakker om.

Av Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg

Eller en søster, en mor eller sønnen til naboen. De har rota seg borti noe de sliter med å bli kvitt.

Valgkamp er kampen om velgerne. Om deg og meg. Hva vi skal stemme mandag 14.september. De fargerike bodene eller partyteltene er pakket frem ? og de folkevalgte stiller opp med flyers og vafler. Gågatene yrer av liv - ballonger til barna - og pølse i vaffel(!) for oss som bor i Moss. Det er litt godstemning. Folk er imøtekommende, interessert i meg og hva jeg mener om samferdsel, kommunesammenslåing, eldreomsorg, eiendomsskatt, bosetting, skole og skjenkepolitikk. Og klare til å fortelle hva jeg burde mene.

Det er fantastisk å leve i et demokrati. Vi kan tro og mene det vi vil. Vi kan engasjere oss. Og sammen velger vi hvem som skal styre. Slik at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i. For alle. Og alle kan delta. I debattene. I kritikk, applaus og gode forslag. Nå er det kommunevalg. Det er ikke Solberg og Stoltenberg det handler om nå. Men Anne, Hanne eller Tage. Og byen min.

De har oversikt over alt. Alt kommunen har ansvar for. Alle innbyggere, skole, sykehjem, noen av veiene, pubene ? alt som bare er der. Noe engasjerer oss voldsomt ? noe tar vi for gitt. Vi har det jo i grunnen ganske bra her på den grønne gren.

Jeg jobber i Frelsesarmeen. Jobber med rus, fattigdom og migrasjon. Ikke alle har det bra. Det er derfor det er viktig at velferdsstaten hele tiden må utvikles. Vi må ikke slå oss til ro med slik vi har det. Vi har det bedre enn på lenge ? men det kan bli enda bedre.

Vi kan bli bedre på rusomsorg. Det er ikke en klinikk - men det er våre barn vi snakker om. Eller en søster, en mor eller sønnen til naboen. De har rota seg borti noe de sliter med å bli kvitt. Det vil si; En ting er å bli rusfri. Her er det mange tilbud. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. En kombinasjon av terapi, aktivitet, fellesskap og medisin. Det er ulike behandlingstilbud - fordi vi er så ulike. Unike. Hjelp til å mestre hverdagen - finne tilbake til seg selv. Ønske om gode dager uten rus ? som en del av fellesskapet. Nettverk, arbeid. Et helt vanlig liv.

Men i kommunevalget er det ikke rusbehandling det snakkes om. Det er staten som har ansvaret for behandlingsinstitusjoner. Offentlige, private, kommersielle og ideelle. Ja det er en kamp om å etablere plasser - bygge opp et godt behandlingsmiljø, kompetanse og troverdighet. Så den som kommer ut av kurs i livet, kan finne hjelp når han trenger det.
Nå handler det om hva som skjer den dagen de er ferdig i behandling. Når avhengigheten holdes i sjakk eller synes å være helt borte. Når han eller hun flytter hjem. Det er da det er vanskelig.

«Det er avgjørende at kommunen har gode aktivitets- og boligsosiale tilbud til rusavhengige. Arbeidstrening, utdanning og inkluderende sosiale tilbud er viktige tiltak for re-integreringen av rusavhengige.» (Kommunevalgnotat 2015, Actis). Det er her det ligger - ansvaret er hos kommunen - som skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester også for pasienter med rusproblemer.

Under 10 % av pasienter som fikk behandling ved rusinstitusjoner i 2013 svaret at de «I stor grad» var fornøyd med oppfølging/ettervern i kommunen. Hele 88 % svarer at de i større eller mindre grad ikke er fornøyd med tilbudet om oppfølging/ettervern etter utskriving.

Her er det mulighet for forbedring! Slik som dette kan vi ikke ha det. Vi må gjøre mer. Mer av det som virker. Rusavhengige er kanskje ikke den sterkeste pressgruppen i valgkampen. Men hvordan vi møter disse utfordringene sier noe om kvaliteten - eller kanskje tar tempen på hvilket samfunn vi bygger.

Gjør mer av det som virker!

* Nok boliger. Med oppfølging når det trengs. Det går an å starte på nytt.
* Gode aktiviteter. Meningsfylte dager. For noen har Gatefotball vært redningen.
* Arbeid. Lavterskel for noen ? og tro på at flere kan komme i ordinært arbeid
* Flere soningsplasser med arbeidstrening. Ofte er det en mix av rus og kriminalitet
* Se rus og psykisk helse i sammenheng.
* Nok behandlingsplasser ? kommunene kan påvirke helseforetakene!
* Tenk på barna!

Da er det ikke mange dagene igjen til valget. Jeg tror de fleste politikerne ser at noe må gjøres. Også for de rusavhengige. Spør en politiker hva de tenker. Bare 10 % av pasientene var fornøyd med ettervernet. Her er et potensiale for å vise handlekraft for en folkevalgt.

Snart valg. Jeg håper vi vil merke regjeringens satsing på rusfeltet. 2,4 milliarder ekstra er bevilget. Jeg gleder meg til å se at folk blomstrer. Også dem som har slitt eller sliter med rusavhengighet.

For det nytter!

Denne artikkelen inngår i Actis valgbloggserie. Flere innlegg vil bli publisert på www.actis.no/valg fram mot valgdagen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag