Gå til sidens hovedinnhold

Vår kjære liberaldemokratiske masseovervåking

J.K. Baltzersen:

Er dette virkelig noe flertallet ønsker?

Av J.K. Baltzersen er redaktør av antologien/debattboken «Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?», der overvåkingssamfunnet er blant temaene.

Før påske fikk vi unna vårt eget lille drama på Løvebakken, der flertallets jernlov og Facebook-parlamentarismen fikk herje fritt. Affæren aktualiserte vårt demokratis helsetilstand.

Bekymringsmeldinger for det liberale demokrati er i vinden for tiden. Det kommer både bøker og aviskommentarer om at det liberale demokrati er i motbakke, truet eller lignende. Søndag 8. april var det valg i Ungarn, og Ungarn er blant de tilfeller som er blitt flagget som faretilfeller for det liberale demokrati. Nå har partiet Fidesz og statsminister Viktor Orbán sikret seg grunnlovsflertall, med de muligheter det gir for å endre på institusjoner.

Donald Trump nevnes ofte som eksempel på en trussel mot det demokratiske system. De amerikanske medstrømsmediene har sine problemer, men at rollen som sjefmediekritiker og president skal blandes sammen i én og samme person, er neppe optimalt. Vi kunne ane noe av den samme tendensen da vi fikk høre at journalister ble silt med kriteriet at de ikke stilte kritiske spørsmål rett før statsråd Listhaugs avgang, men tilfellet er ikke unikt i norsk politikk.

Les også

Eksperter: Facebook blir mer regulert

Vi får ofte høre festtalefraser om at demokrati må være noe mer enn flertallsstyre, det handler om vår frihet og ikke minst minoritetsvern. Men i hvor stor grad er dette noe annet enn kun festtaleformuleringer? Vi i tradisjonelt vestlige land retter pekefingeren mot andre som ikke holder seg innenfor den aksepterte rammen for et «liberalt demokrati». Og så retter vi den mot sterke krefter i egne land som ikke har fått etablissementets godkjentstempel.

Det kan være riktig å rette pekefinger eller være bekymret. Men hva skjedde forsommeren 2013? Barack Obama var president, og de første avsløringene fra Edward Snowden ble kunngjort for all verden. Reaksjonene var rettet både mot Snowden og mot de amerikanske myndigheter, som sto for en svært omfattende overvåking. Kritikken mot overvåkingen var der, absolutt. Men hvem satte merkelappen «illiberalt demokrati» på Amerikas Forente Stater på grunn av denne masseovervåkingen, utover spesielle mindre kretser? Og dette var jo ikke minst i god tid før Donald Trump lanserte sitt presidentkandidatur.

Er det ikke denne typen bruk eller misbruk av flertallets makt vi ikke vil ha i et såkalt liberalt demokrati? Det aksepteres vel kanskje fordi et tilstrekkelig antall mennesker har stor tillit til statsmyndighetene, men hva med dem som ikke har denne tilliten? Har ikke de noe krav på ikke å bli påtvunget en «tillit» til myndighetene de ikke har? I det minste for å kunne med rette si at det ikke er snakk om et flertallstyranni?

Og når det gjelder akkurat masseovervåkingen, er det jo et spørsmål om det er noe flertallet virkelig ønsker. Det er nok i beste fall snakk om en taus majoritet som godtar at masseovervåkingen er der, av ulike årsaker, kanskje først og fremst at det er et system som er så tungt å få gjort noe med.

Det er mange fenomener vi bør være oppmerksomme på for et demokratisk statsstyres fremtid, men dessverre er det også fenomener som har fått passere. Masseovervåkingen er ett eksempel på noe som har fått passere. Den har fått kritikk, men ikke blitt kategorisert som trussel mot vår liberaldemokratiske styreform. Er det liberalt demokrati vi vil har fremover, er det absolutt noe som burde gjøres noe med.

Masseovervåkingen er et grusomt flertallstyranni. Det er et flertallstyranni vi ikke ser så lett. Likefullt er det et flertallstyranni.

Skal vi ha liberale, i betydningen frihetsfremmende, demokratier i Vesten, må masseovervåkingen skrotes.

Les også

Mobil-apper overvåker oss når vi sover

Kommentarer til denne saken