*Nettavisen* Nyheter.

Omskjæring av gutter er overgrep

1. januar ble det lov å utføre såkalt rituell omskjæring av gutter. For jenter er det heldigvis fortsatt forbudt. Men hvorfor tillater norsk lov å utføre overgrep mot gutter? Er det fordi religiøse grunner er viktigere enn kulturelle?

For jenter kalles det kjønnslemlestelse, for gutter omskjæring. For jenter er det forbudt med lov med en strafferamme på inntil 10 år for de som utfører det, for gutter sikrer loven at det kan skje. For jenter kan ansatte innen blant annet helsevesenet straffes med bøter eller fengsel inntil ett år om de unnlater å avverge kjønnslemlestelse, for gutter er ansatte i helsevesenet pålagt å utføre det. Finnes det et forståelig rasjonale bak disse kjønnsulikhetene?

Navnet skjemmer ingen..?
Hva man velger å kalle unødvendige (ikke medisinsk nødvendige) inngrep i kjønnsorganer, er ikke det viktigste i denne saken. Men for meg virker det likevel underlig at norsk lov konsekvent omtaler det som kjønnslemlestelse når det gjelder jenter, men omskjæring når det gjelder gutter. Er hensikten med å skille mellom kjønnene ved å bruke ulike ord, at det skal ufarliggjøres at det tillates på gutter? Lemlestelse er ikke til å misforstå, men omskjæring - det høres mye "snillere" ut, ikke sant?

Unødvendige inngrep er overgrep
Kjønnslemlestelse, omskjæring - uansett er unødvendige inngrep, gjort med bakgrunn i religiøse eller kulturelle "krav", etter min mening like mye et overgrep mot en gutt som mot ei jente.

Når man ser hvordan loven definerer kjønnslemlestelse (på jenter); "inngrep som skader kjønnsorganet eller påfører varig forandringer", så er det vanskelig å si at det ikke er akkurat det samme som gjøres med guttens kjønnsorgan.. Når et guttebarn med en frisk og velskapt kropp, bli lagt under kniven og får fjernet en del av et organ - kan man da komme utenom at det ikke er en varig forandring som er påført?

Den mest utbredte kjønnslemlestelsen på jenter kalles Sunna, og innebærer at man snitter i eller skjærer bort forhuden til klitoris, som tilsvarer forhuden på penis, og er derfor ganske sammenlignbart med inngrepet på gutter.

Jenter har ikke lov...
Loven sier også at kjønnslemlestelse ikke kan skje selv om jenta samtykker. Det betyr at selv om hun er voksen, ved sine fulle fem og ønsker det selv, så er det ulovlig å gjøre inngrep i kjønnsorganet hennes.

...gutter kan ikke nekte
For gutter derimot, kan de(n) som har foreldreansvaret bestemme at gutten skal få fjernet deler av penisen sin. Det står rett nok at omskjæring ikke kan utføres mot guttens vilje, men det gjelder bare gutter som er i stand til å danne seg egne synspunkter. De fleste gutter legges under kniven bare dager etter de er født...

Kan få konsekvenser for helse og seksualliv
Hva er så grunnen til at norsk lov tillater slike ulikheter mellom kjønnene? Er det fordi de som lager lovene tror at slike inngrep på gutter ikke er noe problem, ikke skader penis? I så fall tar de grundig feil.

Alle kirurgiske inngrep er forbundet med en viss risiko, selv når de utføres av helsevesenet. Bedøvelsen kan gi uheldige reaksjoner, blødninger kan oppstå, nerver kan ødelegges og det kan bli infeksjon i operasjonssåret.

Videre kan det dannes arrvev som gir stramminger og smerter, og penis kan få en annen form enn den ellers ville hatt. Forhuden er penishodets beskyttelse mot uttørking og friksjon. Uten forhuden vil slimhinnen på penishodet bli mer eller mindre forhornet (tykkere) på sikt.

Forhorningen vil gi mindre følsomhet, og mange voksne menn som har fjernet forhuden har problemer ved onanering og samleie, fordi følsomheten er nedsatt og de ikke kan gjøre de samme bevegelsene, og dermed får mindre nytelse. Også deres partnere kan få problemer på grunn av forhorningen som for eksempel sårhet i sine slimhinner.

Vi vet at selv om loven forbyr kjønnslemlestelse, så er det jenter oppvokst i Norge som fortsatt blir utsatt for dette overgrepet. Lovforbudet har nemlig ikke hindret at det skjer, det skjer bare ikke, såvidt vi vet, innenfor landets grenser lengre. Men lovforbudet har medført noe positivt for jentene - i løpet av de årene som har gått siden lovforbudet kom, har det skjedd en holdningsendring i Norge, i de miljøene der dette skjer. Hva om vi hadde oppnådd det samme ved å forby slike overgrep mot gutter også?

Religiøs lemlestelse bedre enn kulturell?
Der har de som har vedtatt loven en klar formening om at så ikke vil skje. Overgrepet mot gutter skjer nemlig stort sett av religiøse hensyn, mens for jenter er det mest kulturelle årsaker. Stengt tatt - har det egentlig noen betydning om det er religiøst eller kulturelt? Er traumet mindre alvorlig om det utføres i Guds eller Allahs navn?

Og er det riktig å la norsk helsevesen dikteres av religioner? Hva blir det neste da? Forby blodoverføring til alle fordi Jehovas vitner ikke tillater det?

Helsevesenet skal fremme helse, ikke utføre overgrep
Inngrepet er irreversibelt enten det gjøres på gutter eller jenter. Det skjer stort sett på ikke-samtykkende personer, og kan føre til store helseplager uansett kjønn.

Ansatte i helsevesenet er utdannet til å fremme helse via forebygging, behandling og/eller lindring. Det er fullstendig uakseptabelt at de skal pålegges å utføre et inngrep som medfører det stikk motsatte, og som etter min mening er et overgrep. Og i tillegg, med bakgrunn i lovene, måtte skille mellom kjønnene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.