*Nettavisen* Nyheter.

Bruker Antirasistisk Senter til rasismeforsvar og personangrep

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Hvis Antirasistisk Senter skal fremstå som en samlende organisasjon for alle etnisiteter må Rune Berglund Steen overlate ledelsen til en ekte antirasist.

08.03.18 16:59

For over en måned siden, 17. januar, kritiserte jeg vinneren av Zola-prisen, Sumaya Jirde Ali, for en rekke utsagn som var uforenlig med å ha vunnet nettopp den prisen.

Jeg kalte Sumaya "godrasist" fordi hun fremmer rasistiske forestillinger om hvite, som så mange andre i "antirasistiske" kretser gjør i et misforstått forsøk på å ta et oppgjør med (historisk) rasisme.

Formålet mitt var å vekke Sumaya opp litt fra den rasistiske propagandaen hun serverer, som hun på ingen måte har funnet opp selv, men er en videreformidling av "antirasistisk" lære fra USA, og dessverre, Antirasistisk Senter og andre aktører i Norge.

"Blendahvit" inngår i denne identitetspolitiske kampen, hvor man peker seg ut grupper med hvite og angriper dem fordi de er "for hvite", uten å påvise noen faktisk diskriminering; diskriminering uten diskriminerte. Man angriper hvite fordi de er hvite, ikke fordi de faktisk har gjort noe galt.

Det er vanskelig å skjønne hvordan det visstnok er antirasistisk.

I over en måned, så hørte jeg ikke noe særlig fra Sumaya og hennes meningsfeller om dette innlegget.

En rekke toneangivende personer delte støtteerklæringer og gratulerte henne for å vinne Zola-prisen og "Årets stemme"; jeg ba dem ta stilling til den rasistiske retorikken hun bruker om hvite.

Noen få forsøkte å omformulere Sumayas retorikk til noe mer spiselig for så å forsvare det, men ingen mente at innlegget var farlig for Sumaya, ei heller at det dyrket noe hat mot henne.

De som gadd å ta stilling til det var uenig, men ikke opprørt.

Da jeg utfordret Sumaya litt om disse tankene på Twitter, endte hun opp med å blokkere meg ganske kjapt. Hun fikk Zola-prisen for sivilt mot, men mot nok til å forsvare sine egne meninger på Twitter mot en saklig kritiker, hadde hun ikke.

Det var ingen som problematiserte min bruk av "godrasist" om henne…

… inntil Resett begynte å skrive en rekke innlegg om henne, påfulgt av hets og trusler mot henne i kommentarfeltet deres og på Facebook.

Da begynte den motsatte bevisførselen for å finne de som hadde gjort seg skyldig i å piske opp til hets og trusler.

Antirasistisk Senter peker ut en syndebukk for hetsen mot Sumaya – meg

Rune Berglund Steen, lederen til Antirasistisk Senter, forfatter så et innlegg 26. februar som anklager meg for en rekke ting.

Ikke Resett, hvor truslene og hetsen fant sted, men meg.

Den dag i dag har Antirasistisk Senter fortsatt ikke skrevet et innlegg direkte om Resetts rolle i å slippe gjennom sjikanerende kommentarer mot Sumaya i sitt kommentarfelt.

Men de skrev altså et innlegg om meg og min påståtte rolle i denne hetsen.

Ja, det er ganske absurd, men det er altså dette Antirasistisk Senter har brukt tiden sin på i kjølvannet av hetsen mot Sumaya.

Starten på innlegget til Steen lyder:

George Gooding bygger opp under hetsen av Sumaya Jirde Ali med vranglesning og drøye påstander.

I sitt tendensiøse innlegg « Godrasist vinner Zola-prisen» gir bloggeren George Gooding næring til dem som ønsker å hate Sumaya Jirde Ali. I lys av at Jirde Ali utsettes for nesten kontinuerlig hets, og må gå med voldsalarm, blir Goodings angrep alvorlig. Det er ikke uten grunn at blogginnlegget hans nå postes av flere som forsvar av Resetts hetsing av Jirde Ali.

Steen setter innlegget mitt i sammenheng med Resetts innlegg om Sumaya, og hetsen og truslene som kom i kjølvannet av det.

Ikke en eneste gang påpeker Steen at innlegget mitt ble skrevet over en måned tidligere, og at det derfor ikke falt midt opp i Resetts innleggsserie om henne.

Bare andre må dokumentere grove beskyldninger

Når jeg utfordrer ham på det senere, sier han at han ikke la merke til det, at det var en glipp å sette innlegget mitt i sammenheng med det som skjedde en måned senere.

Han har likevel ikke endret innlegget sitt til å reflektere dette. For formålet med innlegget er ikke å saklig informere om noe.

Det er en ren personlig vendetta og forsøk på karakterdrap på meg fordi jeg våget å kritisere en av hans bekjente i det "antirasistiske" miljøet.

Her fremmer Steen en rekke påstander om meg og det jeg har skrevet, uten å engang gjøre et forsøk på å dokumentere det.

Jeg anklages for å "bygge opp under hetsen" mot Sumaya. Ingen eksempler gis på at dette stemmer.

Ved gjentatte forsøk på å få ham til å dokumentere dette, viser han bare til at kritikk mot Sumaya kan brukes mot henne av de som hater henne.

I overført betydning: all kritikk mot Sumaya kan gis skylden for andres hets mot henne.

Steen anklager meg for å "gi næring til dem som ønsker å hate Sumaya". Igjen, ingen bevis, ingen eksempler, ingen dokumentasjon på at dette stemmer.

Han prøver ikke engang å fremføre et argument som knytter min kritikk av Sumaya til hets av henne, utover at det er kritikk av henne.

Han viser til at Resetts styreleder har lenket til mitt innlegg på Facebook. Javel, og så? Det har mange andre gjort. Bygger mine ord opp om hets mot noen bare fordi en annen lenker til innlegget? I fravær av en lenke fra Resetts styreleder, så er plutselig innlegget mitt harmløst, er det slik det fungerer?

På Messenger prøver Steen å forklare det slik:

Det er rart at jeg må forklare deg at det å omtale noen som "rasist", faktisk kan bidra til å skape et fiendebilde. Hvis vedkommende er en rasist, er det selvsagt noe annet - men da må man faktisk ha skikkelig grunnlag for det.

Steens hele grunnlag for å anklage meg for å bygge opp under hets av Sumaya er rett og slett at han er uenig i mitt grunnlag for å hevde at hun fremmer rasistisk retorikk om hvite.

Mannen som en rekke ganger har fremmet anklager om rasisme og diskriminering, sist og ikke minst mot statsminister Solberg og hennes "blendahvite" regjering, mener nå plutselig at "man må faktisk ha skikkelig grunnlag" før man kommer med slike påstander.

Det kommer til å bli moro fremover å holde ham til det. De ansatte i Antirasistisk Senter klarte ikke å holde seg til det i mer enn et døgn, engang.

Forsøkte å underslå det sentrale poenget i kritikken mot Sumaya

Jeg skrev altså et innlegg på nesten 1500 ord som systematisk, og grundig forklarer og dokumenterer hvorfor jeg mener Sumaya opptrer som rasist, ved å fremme rasistiske forestillinger om hvite.

Steen må gjerne være uenig i argumentene mine, men å skulle bruke en slik uenighet til å late som jeg ikke har kommet med et "skikkelig grunnlag" og dermed konkludere med at jeg gir næring til hat av henne fordi han er uenig – det er svært problematisk for ytringsfriheten.

Antirasistisk Senter opptrer her som en forsvarer av det jeg og andre mener er rasistisk retorikk, og forsøker å kneble slik kritikk ved å bruke sin egen uenighet til å anklage kritikere for å "gi næring til hets".

I sin første versjon av innlegget, skrev Steen heller ingenting om det sentrale poenget i innlegget mitt for å kalle Sumaya "godrasist": at hun mener hvite samkjører for å ta all plass i samfunnet.

Han anklager meg for å bidra til hets med et "tendensiøst" innlegg, uten å engang referere til kjernen i hvorfor jeg kalte henne det. Akkurat som han "glapp" da han ikke så datoen på innlegget, var det en "glipp" at han ikke omtalte det sentrale poenget i innlegget han brukte som bevis for at jeg dyrket hat av Sumaya.

Bare når jeg påpekte det flere ganger, endret Steen innlegget for å ta opp det sentrale i kritikken mot Sumaya. Det betyr jo at hele innlegget ble skrevet uten å ta hensyn til det sentrale poenget.

For en som anklager andre for å skrive "tendensiøst", så har Steen et særdeles uryddig forhold til fakta og til hva andre faktisk har skrevet.

I et innlegg der han anklager meg for å "vranglese" Sumaya (ved å ta hennes utsagn på ordet), fremmer han… en rekke vranglesninger og feilrepresenteringer av det jeg har sagt.

Eksempel:

Hvis man legger Goodings tilnærming til grunn, vil man knapt kunne snakke om dette privilegiet som han og jeg dermed nyter. Hvis man snakker om det, utgjør det nemlig gruppetenkning, og er dermed rasistisk. Det er dette absurde uføret Goodings logikk fører oss ut i. De som utsettes for rasisme, må ikke snakke om rasisme, for da utøver man rasisme mot dem som nyter godt av den faktiske rasismen.

Dette er virkelig ikke så vanskelig.

Privileger er ikke allmannseie

Man kan snakke om at enkelte grupper utsettes for diskriminering, uten å skape forestillinger om at alle hvite er "privilegerte" ved å bruke begreper som "white privilege" som overhodet ikke kommuniserer nyanser om hvem som er privilegert og ikke.

Uten å gå inn på en lang diskusjon om begreper som "white privilege", handler det om en logisk tankefeil der man deler opp befolkningen i privilegerte og underprivilegerte.

Problemet med det er jo at "privilegert" betyr at man er i en fordelaktig stilling relativt til folk flest, dvs. at de aller fleste i et samfunn er ikke-privilegerte.

I realiteten har man tre grupper: privilegerte, ikke-privilegerte, og underprivilegerte. Ved å sause sammen de to førstnevnte, skaper man et "oss mot dem"-skille man kjenner igjen fra marxistisk klassekamp.

(Dette er antagelig grunnen til at Jordan Peterson og andre kaller det Steen, andre "antirasister" og deres meningsfeller driver med for "kulturmarxisme".)

Er en hjemløs, hvit narkoman som står og tigger penger på gata "privilegert" fordi han er hvit? Selvsagt ikke, det er absurd.

Det går an å snakke om at Mohammed Ali sliter mer med å bli innkalt til intervju, og dermed opplever diskriminering, uten å tillegge alle andre enn hans gruppe et "privilegium" fordi de ikke er som han. I realiteten er dette langt mer sammensatt enn en enkel avgjørelse rundt hudfarge.

Steen anklager meg for å mene at underprivilegerte grupper ikke kan påpeke diskriminering mot dem; jeg har selvsagt ikke sagt noe i nærheten av dette. Jeg avviser bare han og andres forsøk på å dyrke rasistiske forestillinger om hvite, som de gjør i et misforstått forsøk på å "ta igjen" for at andre opplever diskriminering.

De mektige hvite, bortsett fra de ikke-mektige hvite

Han går fra å mene at Sumaya ikke dyrker rasistiske forestillinger om hvite, til å si ting som:

Ja, det er virkelig synd på oss hvite, med all makten vi har.

Jasså? Så han hvite tiggeren har makt? Nei, sier Steen:

Og nei, det er heller ingenting «privilegert» i tiggerens situasjon. Ingen har da heller påstått noe så absurd.

Men siden tiggeren er hvit, har Steen nettopp sagt at "oss hvite har makt", som da må inkludere tiggeren, siden han er hvit. Eller?

Hva med den polske anleggsarbeideren, den rumenske tiggeren, den fattige enbarnsmoren på trygd; har de alle makt fordi de er hvite?

Steen avviser at det er det Sumaya mente, men så bruker han akkurat samme type retorikk selv, og motsier seg selv i løpet av eget innlegg.

Sumayas ord er ikke gode nok for Steen

Han forsøker deretter å late som Sumaya og andre "antirasister" bruker disse begrepene og denne retorikken på en helt annen måte enn de faktisk gjør til daglig:

Det som er viktig å forstå, er imidlertid at når man snakker om «white privilege», er ikke fokuset på individene, men på de ofte klare, statistiske forholdene for gruppen som individene tilhører.

Man fokuserer ikke på individene, men de statistiske forholdene for gruppen som individene tilhører, sier han.

Så hvorfor skriver Sumaya følgende?

Snakker ikke Sumaya om individer her? Som "en" blir gjort bevisst på "ens" tilstedeværelse, og "ens" ufortjente privileger?

Steen forsøker så godt han kan å forsvare Sumaya mot seg selv, mens hennes egne ord sier noe helt annet.

Igjen forsøker Steen å forsvare Sumaya mot egne ord:

Nei, hvites tilstedeværelse er ikke problematisk. At utelukkende hvite er til stede i en del sammenhenger, kan derimot være problematisk – spesielt hvis det gjelder de arenaene hvor makten utøves.

Men det er jo ikke det Sumaya skrev!

Her ser vi et gjentagende problem: jeg kritiserer Sumaya for det hun faktisk skrev, mens Steen forsøker å forsvare henne basert på ting hun burde ha skrevet.

Hadde jeg vært en politisk korrekt sjel kunne jeg anklagd Steen for å "whitesplaine" Sumayas utsagn, at han føler for å pynte på det en somalisk kvinne har sagt fordi han ikke føler det hun faktisk sa får frem det hun mente godt nok.

Sumaya er en bekjent av Steen, de er begge i det "antirasistiske" miljøet i Norge, de er meningsfeller.

Kritikk av Sumaya oppfattes som en kritikk av han og hele hans miljø.

Det gjør at han ender opp med å forsvare rasistisk retorikk, ved å late som hun har brukt mer spiselig retorikk.

Her møter "antirasistene" seg selv i døren: retorikken deres fører til nettopp å dyrke rasistiske forestillinger om hvite, fordi den er for unyansert og lite forbundet med fakta at man ender opp med å forklare helt ekte samfunnsfenomen med veldig bred og fordomsfull pensel.

Akkurat som rasister gjør.

"Blendahvitt" selvmål

Steen er ikke ferdig med å dikte opp ting om meg, han skriver:

Det er ellers litt rørende å se hvordan folk som ellers aldri synes særlig opptatt av rasisme mot skjulte minoriteter, blir det straks det er for å slå tilbake mot synlige minoriteter.

Men det er altså jeg som ved gjentatte anledning har påpekt at begrep som "white privilege" er fullstendig uegnet til å fange opp diskriminering og rasisme nettopp mot "skjulte minoriteter".

Faktisk så bidrar slike begrep, som Steen og hans meningsfeller bruker, til å kamuflere og skjule slik diskriminering, ved å angi at alle som er hvite har privileger og derfor ikke opplever noe vondt.

Her avslører Steen seg selv: han er jo aldri opptatt av rasisme mot "skjulte minoriteter". Hans kritikk mot Solbergs "blendahvite" regjering tok ikke høyde for at to av statssekretærene faktisk har minoritetsbakgrunn, til tross for at de er hvite.

De hvite minoritetene er fullstendig uinteressante for ham, som jo er hele problemet med "blendahvit"-bruken.

Urimelig å tolke ord i henhold til deres definisjon

Den siste juvelen i Steens forsøk på å beskytte Sumaya fra seg selv er dette:

Gooding koker en ganske svær suppe av anklager på dette ene ordet, men igjen er det snakk om en vranglesning – Goodings urimelige tolkning av at Jirde Ali med ordet «samkjørt» sikter til en bevisst plan eller lignende, noe som framstår som en absurd oppfatning å tillegge henne. Gooding slår imidlertid fast, helt uten forbehold, at dette er hva hun mener.

En mer nærliggende forståelse av «samkjørt» i denne sammenhengen er simpelthen at folk opptrer på lignende vis, og på et vis som i sum gir fordeler for den omtalte gruppen. At mange arbeidsgivere diskriminerer ved ansettelser, skyldes selvsagt ingen felles plan arbeidsgiverne imellom, men de er likevel «samkjørte» i en mer overført betydning, slik ordboka også stadfester at ordet kan brukes.*

Det er, i følge Steen, urimelig å tolke Sumayas bruk av "samkjørte" i "samkjørte på å ta all plass" til å bety at det sikter til en bevisst plan eller lignende. Ikke bare urimelig, men absurd.

Ordbokens første definisjon av ordet "samkjørt": drive, arbeide sammen, koordinere.

Ordbokens andre definisjon av ordet "samkjørt": komme godt overens, arbeide godt sammen.

Det er altså urimelig av meg å tolke Sumaya i tråd med den helt alminnelige betydningen av ordene hun bruker.

Konspiratorisk rasisme, eller bare rasisme?

Men la gå, la oss ta Steen på ordet, og la oss late som Sumaya mente "hvite kommer godt overens på å ta all plass", som jo ikke gir noen mening, men la oss følge hans argumentasjon som om det ikke var absurd å tolke det slik.

I Steens kreative tolkning av Sumaya, mente hun egentlig at hvite "simpelthen opptrer på lignende vis, og på et vis som i sum gir fordeler for hvite".

Det er greit, vi kan kvittere ut den konspiratoriske betydningen av "samkjørt" til fordel for… en fortsatt rasistisk forestilling av hvite!

Sitter lederen av Antirasistisk Senter faktisk der og skriver at hvite mennesker, i kraft av sin hvite hud, "opptrer på lignende vis, som gir fordeler for hvite"?

Hvordan i alle dager er ikke det reinspikka rasisme?

Alle hvite har lik atferd, mener Antirasistisk Senter

Det er altså en anklage om at jeg, og han, og alle andre hvite mennesker har en slags felles forståelse eller felles atferd, fordi vi har hvit hud, som gjør at vi samlet skaffer oss fordeler som gruppe.

Man har altså angitt hele gruppen hvite som diskriminerende rasshøl, og ikke bare noen få som driver med dette – som jo er realiteten.

Steen henviser til en FAFO-rapport om diskriminering ved ansettelser i innlegget sitt, men hva sier denne rapporten?

Testene viser at likebehandling er en sentral del av bildet. Gitt at dette gjelder for andre etniske minoritetsgrupper, i andre bransjer og i andre deler av landet, har vi følgelig et positivt budskap. Arbeidsmarkedet er ikke stengt for søkere med et annet navn enn majoritetsnorsk.

Med andre ord, så er det ikke slik at hvite alle opptrer likt, slik Steen tolker Sumaya for å mene, fremfor at hvite samarbeider for å utelukke andre.

Faktisk så driver de fleste hvite med likebehandling av andre, ifølge rapporten Steen selv henviste til.

Er det ikke da rasistisk å fremstille det som om hvite, som gruppe, opptrer likt og for å gi seg selv fordeler? Jo, det er faktisk det.

Feilrepresenterer forskning om diskriminering

En annen ting Steen gjør, er å feilrepresentere forskningen han viser til. Steen skriver om rapporten:

Likevel er det klart ut fra rapporten at både George Gooding og jeg, ut fra vår hudfarge alene, ville ha betraktelige fordeler sammenlignet med en mørkhudet person med samme utdannelse, og statistisk vesentlig bedre sjanse både for å komme inn på jobbintervju og for å få jobben.

Men studien han viser til har ikke testet noe om hudfarge, de har testet to "pakistanske" navn opp mot to "norske" navn, og sett hvordan det påvirker de fiktive kandidatenes sjanser for å bli kalt inn til intervju.

Å blande "pakistansk bakgrunn" eller "muslimsk bakgrunn" eller "vanskelig navn" med hudfarge er nettopp det en rasist ville gjort!

Fra studiets dybdeundersøkelser, kommer det f.eks. frem at en av arbeidsgiverne som ikke kalte inn "pakistanerne" til intervju, hadde hatt problemer – dvs. at de ble utsatt for trusler og vold – med tre tidligere somaliere de hadde ansatt. Denne arbeidsgiveren har da sett det "pakistanske" navnet på CV-en, og tolket det som om det var mulighet for at det var en somalier, og dermed avvist søknaden.

Handler det om hudfarge? Nei, det er diskriminering av "somaliere", ut fra tidligere erfaringer med spesifikt somaliere. I overført betydning kan arbeidsgiveren ha utviklet en negativ oppfatning av ikke bare somaliere, men andre muslimer. Da vil et "pakistansk" navn signalisere en person de ikke ønsket å ansette.

Dette er diskriminering, men det er ikke diskriminering på bakgrunn av hudfarge, slik Steen forsøker å gjøre det om til. Det er diskriminering på bakgrunn av en spesifikk etnisk bakgrunn, basert på dårlige erfaringer med folk innenfor denne gruppen.

Og denne type diskriminering skjer altså ikke fordi arbeidsgiveren har hvit hud, men fordi de har hatt dårlige erfaringer med folk fra en viss gruppe.

Litt som enkelte maler penselen veldig bredt mot hvite etter dårlige erfaringer med hvite rasister.

Å skulle angi arbeidsgiveren disse motivene fordi han (antagelig) har hvit hud, er å blande kortene, en rasistiske forklaring på et mer nyansert problem.

Antirasistisk Senter må ledes av en som ikke sprer rasisme

Det understreker at det Rune Berglund Steen (og Sumaya) driver med ikke er antirasisme, men godrasisme mot hvite.

Antirasistisk Senter kan ikke fungere som antirasistisk organisasjon så lenge lederen deres bruker organisasjonen som propagandamaskin for å spre løgner om kritikere av deres miljø.

Rune Berglund Steen må gå av som leder for Antirasistisk Senter, hvis han ikke ønsker å ødelegge organisasjonens troverdighet fullstendig hos majoritetsbefolkningen som han så villig forsvarer rasistiske løgner om.

Om ikke Steen trekker seg, bør regjeringen vurdere å trekke statsstøtten til Antirasistisk Senter, da den under Steens ledelse er med på å fremme rasisme mot hvite – og nører opp under polarisering, mistillit og mistro mellom hvite og andre grupper i samfunnet.

Det er ingen av oss, uansett hudfarge, tjent med.

Rune Berglund Steen har skrevet et tilsvar til dette blogginnlegget. Du kan lese det her: En faktasjekker i bakvendtland

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.