RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
George Gooding
Sist oppdatert:

Fagforbundet skremt av norske tilstander i USA

Trump sier seg fornøyd med at fagbevegelsen i USA må følge samme regler som den norske. Det får Fagforbundet til å se rødt, fordi Trump.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.
Mette Nord, leder i Fagforbundet. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

En gjenganger i norsk offentlig debatt om USA er at man er skeptisk eller negativ til forhold som ligner på det man allerede har i Norge. 

Et lett eksempel er at amerikansk rettspraksis om abort er mer liberal enn i Norge, dvs. myndighetene er strengere om abort i Norge enn i USA. Likevel ser vi uffing og akking fra nordmenn om endringer i amerikanske abortlover som tar sikte på å gjøre amerikanske regler mer i retning av det vi har i Norge – fordi de onde republikanerne står bak lovforslagene.

For å unngå sammenligningen med norske forhold, så forbigår man i stillhet hva gjeldende praksis er i Norge. På den måten unngår man kognitiv dissonans og å måtte ta stilling til at man opptrer dobbeltmoralsk.

Denne gangen er det norsk fagbevegelse og Fagforbundet som begår en brøler innenfor denne sjangeren.

"Skremmende" i USA, normalt i Norge

Amerikansk høyesterett besluttet nylig at fagforeninger for offentlige ansatte i USA ikke kan tvinge offentlige ansatte til å betale fagforeningskontingent.

Frifagbevegelse skriver følgende om saken:

De amerikanske fagforeningene argumenterer med at ikke-medlemmer får tilbakebetalt pengene som er brukt på politiske aktiviteter. Resultatet av dommen er at mange offentlig ansatte vil bli gratispassasjerer, og nyte godt av fagforeningenes arbeid uten å betale for det, mener de. Det vil ikke bare påføre fagbevegelsen tap av inntekter; det vil også svekke deres forhandlingsmakt og politiske innflytelse når færre velger å organisere seg, advarer kritikerne av avgjørelsen.

Fagbevegelsen for offentlige ansatte i USA bruker over 90 % av sin valgkampstøtte til Demokratene, som da også blir skadelidende av denne dommen.

Det følger derfor at amerikanske aviser (som stort sett støtter Demokratene) og demokratiske politikere i USA er særdeles skeptiske til denne dommen.

Fagforbundet i Norge er derfor også skeptisk til dette, litt på autopilot. Lederen for Fagforbundet, Mette Nord, uttaler via fagbevegelsens avis:

– Det er skremmende hvordan en slik dom kan påvirke fagforeningers økonomi og dermed true hele fagbevegelsen i USA. Mens vi i Norge og i Fagforbundet ivaretar rettighetene til vanlige arbeidsfolk, ser det ut som det i USA fremdeles råder et prinsipp om at de sterkes rett og individuelle frihet settes høyest, skriver hun.

Interessant at Nord skulle nevne dette med Norge, ivaretagelse av rettighetene til vanlige arbeidsfolk, og prinsipper.

Ufravikelighetsprinsippet kopieres fra Norge til USA

I Norge har vi nemlig noe som heter ufravikelighetsprinsippet. La meg sitere fra… Frifagbevegelses ordliste:

Ufravikelighetsprinsippet innebærer at arbeidsgiveren har plikt til å gi både uorganiserte og organiserte arbeidstakere de samme lønns- og arbeidsvilkår for det arbeidet som er regulert av tariffavtalen. Bakgrunnen for prinsippet er at en forskjellsbehandling vil undergrave betydningen av tariffavtalen. Hvis det var adgang til å betale lavere lønninger til uorganiserte arbeidstakere, ville arbeidsgiveren kunne foretrekke å ansette disse framfor organiserte arbeidstakere. Se også gratispassasjerer og tariffavgift.

Gratispassasjerer, det var akkurat det man mente at dommen i USA ville føre til. 

Det er altså helt vanlig norsk arbeidsrettspraksis at man ikke kan pålegge arbeidstakere å være fagforeningsmedlem for å motta godene av tariffavtaler fremforhandlet av fagforeningene.

Gratispassasjerene som Nord og fagbevegelsen mener er "skremmende" at kommer til USA pga. denne dommen er altså nøyaktig det samme som man har i Norge.

Under oppslaget for "tariffavgift" kan vi lese at norsk høyesterett konkluderte i 2008 at en norsk fagforening ikke kunne innføre en slik avgift for ikke-organiserte arbeidstakere fordi "det må være en forutsetning for å pålegge uorganiserte en slik avgift, at avgiften utelukkende går til å påse at disse arbeidstakerne får tariffestede lønns- og arbeidsvilkår".

Fagforeningene driver med mange forskjellige aktiviteter, som slike avgifter/kontingenter går til. De går ikke utelukkende til å dekke kostnadene av lønnsforhandlinger, og kan dermed ikke påtvinges "gratispassasjerene" fordi da kan de ende opp med å betale for andre ting de ikke får noe nytte av.

F.eks. økonomisk støtte til et politisk parti.

Trump-hat gjør blind

Så hva får lederen av Fagforbundet til å omtale noe som er normalt i Norge som "skremmende" i USA?

Trump.

Følgende kommentar kommer Nord med til Frifagbevegelse: «At president Donald Trump tvitrer fornøyd, taler for seg, mener hun.»

Det er forståelig at fagbevegelsen i Norge synes det er synd at deres kolleger i USA får seg en utfordring med økonomien pga. en rettsavgjørelse.

Men det som virkelig er skremmende, er at de mener at amerikanske fagforeninger skal få lov til å gjøre ting som er ulovlig i Norge.

Selvsagt skal man ikke kunne tvinge en offentlig ansatt til å betale bidrag til en fagforening de ikke ønsker å være medlem av eller støtte. Norsk fagbevegelse har for lengst gitt opp å få til dette i Norge fordi det strider mot enkle rettsprinsipper.

Amerikanske fagforeninger for offentlige ansatte må nå tenke nytt, og finne ut hvordan de kan tiltrekke seg medlemmer og økonomisk støtte, uten å tvinge dette på offentlige ansatte som ikke vil.

Mette Nord og Fagforbundet tør ikke si det høyt, men de hadde nok ønsket seg akkurat det samme i Norge. Derfor synes de det er "skremmende" at deres kolleger i USA mister en urimelig fordel som de i utgangspunktet aldri burde hatt.

Det får de lov til å mene, men da må de være ærlig på det og ikke late som om USA gjør noe drøyt når de egentlig bare hermer etter land som Norge.

Burde man ikke være fornøyd når Trump er fornøyd med at USA hermer etter Norge? Vanligvis, ja, men så lenge man ikke nevner at USA hermer etter Norge, så kan man late som det er "skremmende".

Frifagbevegelse og Fagforbundet, ved Mette Nord, vet bedre og taler mot bedre vitende, bare for å dyrke Trump-hat.