Gå til sidens hovedinnhold

Faktisk.no feilinformerer om NRK-finansiering

Faktasjekking skal bidra til å oppklare ting i samfunnsdebatten, ikke opprette stråmannsargumenter for å skape ny feilinformasjon.

Faktisk.no har faktasjekket en påstand om hvorvidt man betaler en TV-lisens i en rekke andre europeiske land. De har konkludert med "Delvis feil" fordi man i disse landene betaler for offentlig rikskringkasting på andre måter enn lisens:

«Selv om allmennkringkasterne i landene det vises til ikke finansieres via lisens, er de fleste borgerne forpliktet til å bidra til finansieringen. Derfor er påstanden misvisende og delvis feil.»

Det kan hende at skribenten av faktasjekken, Mina Liavik Karlsen, ikke kan noe særlig om dette temaet, men overskriften på hennes sjekk, «Misvisende å påstå at man ikke må betale TV-lisens i Nederland, Estland, Finland og på Island», er også misvisende.

Karlsen og Faktisk.no gir inntrykk av at man faktisk betaler TV-lisens i landene det er snakk om, fordi folket finansierer TV på andre måter.

Man har rett og slett omdefinert "lisens" til å bety "finansiering", for å komme frem til en konklusjon som likestiller en mottaker-basert avgift og forskjellige former for skattefinansiering.

Det komiske er at NRK i alle år har argumentert imot skattefinansiering, senest i et høringssvar til regjeringen i september 2016.

Hvis ikke det er noen forskjell mellom lisens og skatt, hvorfor er NRK så imot sistnevnte løsning? Faktisk.no tåkelegger vesensforskjellen mellom løsningene.

Basert på Faktisk.no sin misvisende konklusjon, har flere nettaviser spredt direkte faktafeil (bl.a. DinSide, Medier24, Dagbladet).

«Lisens i andre land» står det i overskriften hos DinSide, i en sak hvor Faktisk.no står som forfatter – dette til tross for at landene det er snakk om faktisk ikke har lisens! Det står det jo også hos Faktisk.no: «Selv om allmennkringkasterne i landene det vises til ikke finansieres via lisens…»

I en bildetekst øverst i saken står det «Joda, de betaler lisens»:

Neida, de gjør faktisk ikke det!

For å komme rundt den åpenbare forskjellen mellom lisens og skatt, skriver de følgende i ingressen: «De betaler i stedet eksempelvis en "kringkastingsskatt".»

Det er ikke en "kringkastingsskatt" – det er jo (i noen av landene) faktisk en kringkastingsskatt. Estland og Nederland har ingen særskilt skatt for å finansiere TV, så her kan man ikke definere det slik engang.

Så hvorfor blir det så misvisende av Faktisk.no å fremstille det på denne måten?

Misforstår kritikken mot lisensen med en stråmann

Den opprinnelige påstanden som Faktisk.no skulle sjekke gjorde det ganske tydelig at det gjaldt "TV-lisens", altså en lisens for å eie TV, altså en utstyrsbasert avgift.

I bildeteksten gjorde de dette enda tydeligere ved å skrive (som Faktisk.no også siterer): «Del bildet hvis du mener det er like tullete at du må betale avgift til NRK for å eie en TV, som om du måtte betale avgift til Friele for å eie en kaffekopp.»

Her går det tydelig fram at kritikken gjelder at man i Norge betaler en lisens knyttet til det å eie TV – det fremstår ikke som en generell påstand om at man ikke bidrar økonomisk med å finansiere TV i de andre landene.

Det står at man i Nederland, Estland, Island og Finland har 0 kr i "TV-lisens"; det er helt korrekt, fordi disse landene ikke har noen lisens, noe Faktisk.no også vedgår.

Ved å dreie påstanden over til å bety "Nederland, Estland, Island og Finland sine innbyggere bidrar ikke økonomisk for å finansiere offentlig rikskringkasting", så klarer Faktisk.no å få en "Delvis feil" ut av det.

Men det er helt feil av Faktisk.no å hevde at det er dette som påstås, av flere årsaker.

Mange, undertegnede inkludert, har kritisert TV-lisens fordi den er en urettferdig, usosial, og ineffektiv måte å finansiere NRK på. Denne kritikken handler ikke om at man ikke ønsker å ha offentlig finansiering av NRK, men at man vil gjøre det på en bedre måte enn lisens.

NRK har på sin side i årevis forsøkt å konstruere et falskt dilemma ut av dette, ved å fremstille all motstand mot lisensen som motstand mot å finansiere NRK overhodet, et falskt dilemma mellom lisens og privatisering.

Faktisk.no's "når du sier lisens, mener du egentlig finansiering"-vinkling av denne faktasjekken bidrar til NRKs falske fremstilling, ved å fremstille all motstand mot lisens som motstand mot offentlig finansiering overhodet.

NRK er imot skattefinansiering, så hvordan er det sammenlignbart med lisens?

I sitt høringssvar om finansiering av NRK, skriver styreleder og kringkastingssjef i NRK følgende:

«Hensynet til NRKs redaksjonelle uavhengighet tilsier at alminnelig skattefinansiering over statsbudsjettet ikke er ønskelig. Norske politikere har sterk og grunnfestet respekt for NRKs uavhengighet, likevel løper vi en risiko dersom NRKs inntekter skal være resultat av årlige politiske prioriteringer på statsbudsjettet, i stedet for direktefinansiering fra publikum.»

Vi sammenligner dette med konklusjonen til Faktisk.no:

«De fleste innbyggerne i de fire landene er altså forpliktet til å bidra til å finansiere allmennkringkasterne i sine land, sånn som i Norge. Påstanden er misvisende og derfor delvis feil.»

Påstanden "andre land betaler ikke TV-lisens" kan da ikke være misvisende og delvis feil når NRK selv ser en vesentlig forskjell mellom disse finansieringsmetodene?

Det vitner om en grunnleggende kunnskapsmangel eller vilje til å feilinformere om temaet i redaksjonen til Faktisk.no.

Følger ikke egen metodikk

Under metodebeskrivelsen til Faktisk.no, står det følgende om å gi "Delvis feil": «Fakta og/eller kontekst taler mot påstanden eller brukes feil og gir et klart misvisende bilde av helheten.»

Her er påstanden at andre europeiske land ikke betaler en mottakerbasert TV-lisens. Den påstanden er korrekt, så derfor kan man ikke konkludere "Delvis feil". La oss se om en annen vurdering passer bedre.

For "Delvis sant", står det: «Fakta og/eller kontekst taler for påstanden, men gir ikke det fulle og hele bildet.»

Er påstanden korrekt? Ja, den er korrekt, disse andre landene betaler ikke TV-lisens. Gir dette det fulle og hele bildet rundt temaet? Nei, fordi det ikke kommuniserer at TV finansieres på andre måter i disse landene.

Riktig konklusjon, i henhold til Faktisk.no's egen metodebeskrivelse, er dermed "Faktisk delvis sant".

Kun ved å endre opprinnelig påstand fra "andre europeiske land betaler ikke TV-lisens" til "andre europeiske land har ikke offentlig finansiering" kan man komme frem til "Delvis feil".

TV-lisens og skattefinansieringen det er snakk om er to vidt forskjellige løsninger, som rammer og koster innbyggerne på helt forskjellige måter.

Ikke minst fordi skattefinansiering vil innebære at mange faktisk vil ende opp med å betale nettopp 0 kr for å finansiere NRK, pga. for lav inntekt.

Motstand mot den ene kan ikke tas til inntekt for å være motstand mot den andre, og en slik blanding av kortene vitner om manglende interesse og forståelse av dette temaet.

Faktisk.no bør endre sin konklusjon og slutte å feilinformere folk om at TV-lisens er ca. det samme som skattefinansiering av TV.

Faktisk.no er tilbudt tilsvar i saken, men ønsker ikke benytte seg av det.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken