Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal staten forholde seg til din kjønnsidentitet?

På Facebook kan du selv definere ditt kjønn, eller velge blant 71 forslag. Twitter spør ikke engang om kjønn. Hvorfor skal staten herme etter Facebook?

Hvordan du definerer din egen identitet er opp til deg, det er en privatsak som bare angår deg. Hvorfor er det da så mange som vil øke statens engasjement i ditt privatliv?

Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Venstre åpner alle for å innføre en tredje kjønnskategori.

Rødts programuttalelse er fascinerende selvmotsigende: «Rødt vil innføre en tredje juridisk kjønnskategori, ved siden av kvinne og mann, og at kjønn som kategori bare skal inkluderes der det er nødvendig.»

Er kjønn som kategori overhodet «nødvendig» utover mann eller kvinne? Hva skal staten bruke denne informasjonen til?

Har staten en saklig interesse av å vite ditt kjønn utover bruk innenfor helsevesenet, der det kun er biologisk kjønn som er av interesse?

Det såkalte liberale partiet Venstre har den rareste uttalelsen om dette av alle partiene som åpner for en tredje kjønnskategori.

Venstre vil: «at Norge skal innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter. Kjønn i offentlige dokumenter skal være basert på personlig kjønnsidentitet, ikke biologi».

Hvorfor går et «liberalt» parti til valg på at staten i det hele tatt skal interessere seg for og registrere din personlige kjønnsidentitet? Det er det stikk motsatte av liberalt, det er autoritært.

Og hvorfor går et parti som liker å profilere seg som et kunnskapsparti til valg på at staten skal basere seg på ikke-vitenskapelig kjønnsidentitet fremfor biologisk kjønn?

Det overrasker meg at Venstre ikke vil begrense statens innblanding i ditt privatliv, og heller vil at staten opptre som Facebook, ved å samle inn så mye private opplysninger om deg som mulig.

Les også

USA vurderer å fjerne transkjønn-definisjonen

Mange var positive til at Facebook åpnet for å definere sitt eget kjønn, eller velge blant først 50 og så 71 forslag. Men hvorfor gjør egentlig Facebook det – for å være inkluderende? Please.

Facebook gjør dette for å gi seg selv og markedsførere mulighet til å peile inn annonser så spesifikt som mulig inn mot en bestemt målgruppe, for eksempel transseksuelle.

Mitt spørsmål blir da: Hvorfor skal staten vite dette?

Ketil Kjenseth i Venstre kom med et ganske skummelt svar til Dagbladet for noen år siden:

– Vi mener innføringen av et tredje kjønn er viktig for å vise at kjønnsdebatten vi har i dag ikke speiler utviklinga i samfunnet ellers. Det er noen der ute som ikke helt identifiserer seg med noen kjønn som uttrykk, de ønsker ikke nødvendigvis å endre kjønn, mener føler seg ikke hjemme i det ene eller andre, sa Ketil Kjenseth til Dagbladet.

Er det virkelig slik at staten per i dag registrerer folks kjønn fordi de selv «identifiserer seg» med dette kjønnet? Nei, det er det ikke. Folk har vært registrert med et kjønn fordi de rent faktisk har det biologiske kjønnet.

Det har aldri handlet om identitet – men nå skal det plutselig handle alt om nettopp det. Vi skal innføre ting i lovverket «for å vise» noe om kjønnsdebatten i samfunnet. Når ble det slik at vi innfører lover for å vise noe om samfunnsdebatten?

Trump-regjeringen har angivelig tenkt til å gå tilbake til å definere kjønn ut fra biologi, noe New York Times mener er å «utviske transkjønn» (ja, de har dette som overskrift i en nyhetssak).

Det forutsetter at man er enige om at den eneste måten å eksistere som transkjønnet på er om staten registrerer og anerkjenner det. Hvis staten opphørte i morgen, hvis lover ikke eksisterte, hadde ikke folk følt seg som transkjønnet lenger da? Selvsagt hadde de det.

Hvorfor er venstresiden (og Venstre, da) så opptatt av å innlemme folks privatliv og identitet i lovverket og i staten?

Bør man ikke heller stille seg spørsmålet: Trenger staten å vite dette?

Hvis staten ikke forholdt seg til kjønn utover helsevesenet, hadde det aldri blitt noen debatt om homofilt ekteskap.

Hvorfor skal staten blande seg opp i hvem som gifter seg med hvem mht. kjønn og legning?

Hvorfor skal staten blande seg opp i hvem du ønsker å identifisere deg som?

Hvorfor skal staten blande seg opp i hvem du liker å ha sex med?

Det eneste saklige området staten trenger å vite noe om ditt kjønn er hvorvidt du er i stand til å produsere barn, og hvilke medisinske problemer du eventuelt kan bli utsatt for, som krever oppfølging fra helsevesenet. Punktum.

Starter vi først med et tredje kjønn, så kommer kampen om et fjerde og et femte… og et syttiførste kjønn. Ikke fordi det faktisk er et saklig grunnlag for det, men fordi det skjer på bakgrunn av å dyrke folks private identitet.

Det finnes en forsvinnende liten del av befolkningen som er «intersex» biologisk sett, men innenfor dette finnes det en rekke forskjellige grupper som ikke kan settes i samme bås medisinsk eller bioligisk sett.

Kanskje vi skal overlate dette med kjønn til helsemyndighetene der det faktisk er «nødvendig» å forholde seg til, og ellers skrive det ut av lovverket?

Den enkleste formen for likestilling er å gjøre oss alle likere, heller enn å splitte oss opp i enda flere kategorier. Dersom staten slutter å forholde seg til kjønnet vårt er det mer sannsynlig at staten behandler oss likt.

Dersom Venstre var et ekte liberalt parti – fremfor et politisk korrekt parti som seiler under falskt flagg – ville dette vært deres programuttalelse om dette temaet.

Dessverre sørger Rødt, SV, Arbeiderpartiet og deres tilnærmet monopol på pressen for at Venstre ikke tør annet enn å signalisere at de også er «gode mennesker» som har de «riktige meningene», som viser seg å være både autoritære og vitenskapsfornektende.

Staten er ikke til for å anerkjenne din personlige identitet, men for å behandle oss likt under loven og se til at vi får helsehjelpen vi trenger.

Vi bør bygge ned statens innblanding i vårt privatliv, ikke bygge Facebook inn i staten.

Kommentarer til denne saken