Aftenpostens Harald Stanghelle presterer å argumentere mot regjeringens forslag om halvering av postlevering til annen hver dag ved å ty til reinspikka, løgnaktig nasjonalisme.

Regjeringen har nemlig hentet inn råd fra Copenhagen Economics i forkant av å komme frem til forslaget sitt.

Stanghelle skriver fiendtlig om disse danskene:

«Et urovekkende tegn i tiden er at grunnlaget for denne nedbyggingen er en rapport fra København Economics. Et firma fjernt fra hverdagen i norske lokalsamfunn. Likevel er disse danskene betrodd å legge viktige premisser for fremtidens norske postservice. […] For dette perspektivet er helt fjernt for København Economics. Men når ble det slik at godt betalte danske konsulenter fikk blankofullmakt til å forme fremtidens norske medielandskap?»

For det første: 3 av de 4 forfatterne av rapporten Stanghelle viser til er… svensker. Den ene dansken er intet mindre enn PhD i økonomi. Fagkompetansen til disse fire avskrives kontant av Stanghelle fordi de ikke er nordmenn.

For det andre, så er perspektivene Stanghelle nevner ikke "helt fjernt" for disse fagekspertene. Ikke i det hele tatt. Det er ren løgn.

I en samlingsrapport publisert for bare noen uker siden, skriver de om de potensielle konsekvensene av omleggingen i Norge:

«At the same time this regulatory option is expected to have limited negative impact on vulnerable users. Affected users would be subscribers of newspapers in rural areas and elderly/immobile recipients of pharmaceutical deliveries in rural areas. Potential targeted measures for compensating vulnerable users were identified, e.g. subsidised express delivery and monetary compensation, for vulnerable users.»

I selve rapporten om Norge fra 2017 skriver de:

«The most notable impact of reduced delivery frequency on elderly citizens is the discontinuation of daily delivery of newspapers by Posten. Paper based newspapers are today an important source of information for many elderly citizens. In particular, elderly citizens living in rural areas have a strong demand for local newspapers. […] If publishers discontinue the physical distribution of local newspapers in some geographical areas due to the lack of a daily delivery service, this might reduce the amount of information consumed by a share of elderly citizens.»

(Jeg har lenket til begge rapportene slik at du kan lese dem selv, om du har lyst til å sjekke mine kilder. Stanghelle, veteranredaktøren, oppgir ikke riktig navn på organisasjonen engang, og gir ikke leseren noen mulighet til å sjekke det han skriver.)

"Danskene" er altså godt kjent med de lokale perspektivene, og skriver utfyllende om dem i sine rapporter, til og med perspektiver som ikke Stanghelle nevner, f.eks. konsekvensene for de som mottar medisiner via post.

Man anbefaler likevel å gjennomføre denne endringen, fordi den vil forhindre at kostnadene til Posten øker voldsomt fremover, og faktisk sparer staten penger.

I sin konklusjon påpeker "danskene" at man kan innføre målrettede tiltak mot de brukerne som blir mest rammet av omleggingen, og likevel spare mye penger.

De skriver:

«If daily newspaper delivery to the 20,000 critical users of newspaper delivery could solved by a targeted measure costing less than 618 million NOK (or more than 30,000 NOK per user and year), this would imply that reducing the USO leave all users equally well off as with the current USO, but at a cost for the Government lower than that of keeping the current USO.»

Det hadde Stanghelle visst dersom han faktisk hadde lest hva de forhatte "danskene" hadde skrevet. Men det har han åpenbart ikke.

Men han advarer imot fake news, da.

Nettavisen har vært i kontakt med Harald Stanghelle for tilsvar. Han skriver følgende til Nettavisen: «Takk for muligheten til å svare, men jeg lever godt med at Gooding har et helt annet virkelighetsbilde enn mitt eget.»