President Bill Clinton ble nesten avsatt pga. hans løgner under ed om sex i en etterforskning som handlet om noe helt annet.

I en etterforskning om Russlands påvirkning av presidentvalget i 2016 kan Trump ende opp avsatt pga. lovbrudd som handler om noe helt annet, nemlig å dekke over en utroskapsskandale.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen og personlige “fikser” har inngått en avtale med påtalemyndighetene for å senke hans straff for en rekke lovbrudd fra en strammeramme på 65 år til bare 5 år. Som del av denne avtalen erklærer han seg skyldig i alt 8 tiltalepunkter, derav brudd på valgkampfinansieringslover.

Det er her Cohens advokat – Lanny Davis – har forsøkt å hekte på president Donald Trump, ved at Cohen offentlig hevder at presidentkandidat Trump beordret Cohen om å utføre det som resulterte i ulovlige valgkampbidrag.

Cohen opprettet et falskt selskap og tok ut boligkreditt for å betale en kvinne som mener hun og Trump hadde en affære i 2006-2007 slik at hun ikke skulle offentliggjøre dette før valget. Trumps selskap skal deretter ha betalt Cohen tilbake over en lengre periode for å få det til å virke som Cohen ble betalt for advokattjenester.

Så hva betyr dette for president Trump?

Tiltalen er ikke like skråsikker

I tiltaledokumentet som underbygger påstandene som Cohen har vedgått, står det ikke direkte at det var president Trump som beordret Cohen om å gjøre det han gjorde, på den måten han gjorde det.

Her står det at Cohen “koordinerte” denne aktiviteten med “en eller flere medarbeidere” i Trump-kampanjen.

I slutten av juli ble et av lydopptakene til Cohen lekket, der det fremgår at Cohen snakker med Trump om den første av de to kvinnene han betalte “hush money” til, der Cohen sier han skal “ordne det”, ved å sette opp et selskap. Cohen sier han har avklart med “Allen” hvordan dette skal gjøres.

“Allen” er Allen Weisselberg, Chief Financial Officer (CFO) i The Trump Organization, og mannen som holder styr på Trumps finanser. (Det er ingenting som ennå tyder på at han er i myndighetenes søkelys.)

Det blir altså vanskelig for Trump å hevde han ikke visste noe om at hans medarbeidere drev med å skulle betale penger for å holde kvinner stille om hans angivelige forhold med dem.

Skal man dra ned Trump trenger man derimot mer enn som så.

Må kunne vise at Trump beordret ulovlig “fiks”

Det er liten tvil om at det finnes håndfast bevis på at Trump visste om at hans medarbeidere “fikset” disse utroskapsskandalene slik at de ikke skulle dukke opp før valget, men hvor involvert var han i løsningen hans medarbeidere valgte?

Lovbruddet finner sted da pengene burde vært ført opp som en valgkampkostnad – mener iallfall påtalemyndighetene – og rapportert til Federal Election Committee, noe de selvsagt ikke ble for å skjule at de i det hele tatt brukte penger på å få kvinner til å holde munn.

Men visste Trump nøyaktig hvordan Cohen skulle “ordne” dette? Det fantes lovlige og ulovlige måter å ordne dette på. Den lovlige måten ville vært for Trumps kampanje å betale for dette, og rapportere det til FEC etterpå.

For eksempel kunne de gjort dette akkurat som Clinton-kampanjen rapporterte sin bruk av penger på drittpakken om Trump fra eks-spionen Christopher Steele som “advokattjenester”, da de betalte et advokatfirma (Perkins Coie) som mellommann for Steeles tjenester gjennom enda et selskap (Fusion GPS).

Cohen og angivelig Weisselberg valgte en annen løsning, nemlig å opprette et falskt selskap, og overføre penger til selskapet fra Cohens personlige økonomi, for så å tilbakebetale ham via falske fakturaer for “advokattjenester” over en lengre periode fra Trumps organisasjon.

Hvis Cohen eller påtalemyndighetene kan bevise at Trump visste om, koordinerte eller beordret Cohen om å løse dette på denne ulovlige måten, så vil han antageligvis risikere riksrett i Kongressen, enten før eller etter mellomvalget.

Enn så lenge er tiltalen mot Cohen for vag til å kunne fastslå dette, da den kun sier at “en eller flere medarbeidere” i Trump-kampanjen gjorde dette. Det kan dreie seg om Weisselberg, det kan dreie seg om andre, det kan inkludere Trump – dette vet vi ikke.

Cohens advokat har iallfall som strategi å få pressen og opinionen til å tro at det foreligger bevis på at Trump er en av disse “en eller flere medarbeidere” i tiltalen. Det er ikke nødvendigvis tilfellet, og advokaten til Cohen kan i og for seg hevde hva han vil i offentlighet om denne saken.

Når Cohen nå har inngått en avtale om å erklære seg skyldig, blir det heller ingen rettssak der påtalemyndigheten får hente inn vitner – derav president Trump – slik president Clinton ble nødt til å vitne i en sivil rettssak, der han endte opp med å lyve under ed om sex.

Påtalemyndighetene trenger dermed ikke bevise saken sin, men det betyr at de heller ikke kan blande Trump inn i den lenger. Hvis de hadde noe ytterligere på Trump, skulle man tro at de hadde vært interessert i å føre saken for retten og tvinge Trump til å vitne.

I motsetning til Russland-etterforskningen, så kan ikke Trump avvise å vitne i en slik sak, da det ikke har noe med embetsutførelsen å gjøre (“executive privilege”).

Interessant valg av advokat…

Advokaten som Cohen hentet inn i begynnelsen av juli til å representere ham, Lanny Davis, har en interessant bakgrunn midt opp i alt sammen.

Davis var intet mindre enn Bill Clintons advokat i perioden som ledet opp til Lewinsky-skandalen, og har siden den gang vært kjent som en god venn med Clinton-paret. Gjennom valgkampen i 2016 kritiserte han journalister som skrev om og fokuserte på Clintons e-postskandale.

I februar 2018 publiserte han en Trump-kritisk bok om 2016-valget, der han gir tidligere FBI-direktør James Comey skylden for at Clinton tapte, og har profilert seg som en anti-Trump kommentator i amerikanske medier.

Breitbart, nettavisen der tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon var sjef, har allerede begynt å lage denne koblingen til Davis og dermed forsøke å undergrave hans troverdighet i saken.

Av alle Cohen kunne valgt til å representere ham valgte han altså en av de mest profilerte Clinton-tilhengerne innen jus.

Det tyder enten på at Cohen har skiftet side helt og ønsker en PR-kåt advokat som vet hvordan en president skal komme seg ut (eller inn?) i en knipe – eller at Cohen og Trump fortsatt samarbeider om å så tvil om hele saken mot Trump.

Når Cohen har valgt å erklære seg skyldig i bytte mot en snillere strafferamme, og dermed sørger for at Trump ikke blir kalt inn som vitne, så kan man lure på om han egentlig velger det som beskytter både ham og Trump mest.

Trump kan jo bare benåde ham etter et eventuelt gjenvalg i 2020.

Kan bli sex og ikke Russland som feller Trump

Advokaten til Cohen terger pressen med påstander om at Cohen er villig til å fortelle myndighetene om “alt mulig”, og pressen lar seg friste til å tro at det betyr at Cohen har noe spennende å fortelle om Russland.

Men hva om han ikke har det? Hva om det er et spill for galleriet?

Til tross for at en rekke Trump-medarbeidere og russere har blitt tiltalt, og flere av dem har blitt funnet skyldig eller erklært seg skyldig, har påtalemyndighetene fortsatt ikke lagt frem påstander om en sammensvergelse med russiske myndigheter.

Det eneste som har lekket ut om det Cohen angivelig skal ha innsikt i er møtet mellom Trump-medarbeidere og en russisk advokat i juli 2016. Cohen har offentlig nektet for dette, og kildene til denne informasjonen sa også at Cohen ikke skal ha noe håndfast bevis på at Trump visste om dette møtet.

Uansett er det heller ikke kommet frem noe bevis på at Trump visste eller trodde at dette dreide seg om et møte med en representant for russiske myndigheter, noe som også er omdiskutert. Ei heller finnes det bevis på at den russiske advokaten gav dem noe av verdi under dette møtet jfr. lover mot å motta ytelser fra utenlandske til valgkamp.

Russland-saken kan vise seg å være irrelevant og bare et middel for å komme innpå Trumps medarbeidere, for å dra ned Trump for andre kriminelle forhold.

Hvis påstandene om at Trump personlig koordinerte og beordret den ulovlige “fiksingen” av sex-skandalene kan bevises med håndfast bevis, så skal han slite med å unngå riksrett i Kongressen.

Mange av Trumps partifeller har aldri ønsket ham som partileder, og vil neppe tviholde på ham i Det hvite hus hvis de kan forsvare en avsettelse med henvisning til reelle lovbrudd begått av Trump.

Republikanerne hadde ikke akkurat mislikt å få Mike Pence som president i stedet. I motsetning til Russland-saken, har ikke Pence noen som helst kobling til Cohen og Trumps “hush money”-skandale.

It’s the sex scandal cover-up, stupid.