Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Pengene rår – ikke Rødt

I Østkantavisa 6. mai fortsetter kampanjen fra Høyre og flere av bydelens skjenkesteder om å få omkamp på åpningstidene. Og nok en gang kommer Høyre, denne gangen ved Knut Tvedten, med den absurde påstanden at Rødt i høst «fikk trumfa igjennom at Grünerhaven skulle få et unntak fra hovedregelen om å stanse skjenking utendørs klokka 22».

Tvedten veit naturligvis godt at Rødt med sine to representanter i bydelsutvalget (BU) ikke er i stand til å få trumfa gjennom noe som helst – dessverre. Vedtaket om særordning skjedde med stort flertall i BU, inkludert Høyres tre stemmer.

Ettersom denne påstanden stadig dukker opp, er det nødvendig å minne om hva som faktisk har skjedd. Bydel Grünerløkka er fra 2009 med på ei prøveordning som sier at bydelen kan bestemme stengetida for skjenkesteder i en del strøk, noe som ellers ligger under bystyre og byråd. BU behandla derfor dette spørsmålet grundig ei rekke ganger i fjor.

Det var som alltid i skjenkesaker et stort sprik i hva partiene mente. Mens Frp, Venstre og Høyre stort sett ønsker fri flyt, har SV, Arbeiderpartiet og Rødt gjerne ulike grader av restriktiv holdning. I en stor sak som dette hadde rimeligvis alle partiene i tillegg sekundære standpunkter – i håp om å få det samla resultatet nærmest mulig sitt primære ønske.

I debatten kom spørsmålet om Grünerhaven opp. Det er det eneste skjenkestedet i bydelen som bare har uteservering. Det har ikke innendørs lokaler, dit kundene kan trekke seinere på kvelden eller ved dårlig vær. Det kom derfor opp en tanke om å gi stedet en time ekstra åpningstid som kompensasjon. Vi i Rødt må innrømme at vi falt for det argumentet. Det er mulig det var dumt, men sånn var det nå, og vi fikk inntrykk av at det var ei oppfatning blant mange i BU. Noen viktig sak var det imidlertid aldri for oss.

Til den endelige behandlinga i BU presenterte Rødt et større forslag, som var slik utforma at vi (i overkant optimistisk) mente det burde være mulig å få flertall for det. Ett av mange punkter gjaldt Grünerhaven, der vi skreiv inn det vi hadde oppfatta som flertallets synspunkt, og akkurat dette blei faktisk vedtatt. Det var etter vårt syn nokså tilfeldig at det var Rødt som fremma et slikt forslag, som det altså var stor enighet om.

Les også: Nytt rotete skjenkeregime?

Det er verdt å merke seg at det var en uttalt hensikt med forslaget å gi Grünerhaven et fortrinn. Når Høyre i ettertid sutrer over uforståelig forskjellsbehandling, så må det altså være enten mot bedre vitende eller fordi de sov under behandlinga. Det er også nødvendig å presisere at Høyre ved behandlinga i september ikke fremma et eneste forslag om skjenketid utendørs utover klokka 22. Det er også viktig å huske at den vesentlige grunnen til forskjellsbehandling av byens skjenkesteder er at Høyres partifeller i byrådet ikke vil gi bydelen myndighet over stengetidene i de store områdene av bydelen som omfattes av «skjenkeblekkspruten».

Etter at Østkantavisa kom ut, har bydelsutvalget hatt møte. Der snudde SV fullstendig. Mens de i fjor støtta flere av Rødts forslag om å verne bydelens boligstrøk mot et stadig mer omfattende natteliv fylt av støy og alkohol, fremma partiet nå sjøl et forslag som samla sett sannsynligvis er det mest liberale skjenketidsforslaget bydelen har sett. Det fikk naturligvis straks tilslutning fra H, V og Frp – og det er nå rådende politikk. Mens Knut Tvedten og Høyre tøyseprater om at Rødt kan trumfe gjennom noe som helst, ser vi her et klart resultat av en målbevisst kampanje fra de skjenkeliberale partiene og skjenkestedene for å få endra et regelverk i ei prøveordning før det har fått virke en eneste sommerkveld.

Rødt vil uansett fortsette å ta standpunkt i skjenkesaker ut fra et mål om å få en gradvis reduksjon av alkoholbruken i samfunnet og ut fra det syn at folk flest på Grünerløkka bør kunne få legge seg til å sove en sommerkveld med åpne soveromsvinduer. Dette kan vi bare få «trumfa gjennom» dersom flere stemmer på oss eller dersom folk organiserer seg på annet vis for å si fra. Helst begge deler.

Gudmund A. Dalsbø
Rødt Grünerløkkas BU-gruppe

Reklame

Endelig på lager igjen: Ladekabelen som kutter strømmen selv