*Nettavisen* Nyheter.

30.000 asylsøkere på norsk velferd?

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Tall fra SSB viser at Norge nå har over 800.000 innvandrere og barn av innvandrere. SSB-direktør Christine B. Meyer er forundret over at vi er overrasket over at det koster å hjelpe mennesker i nød. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Neste år kan Norge få 30.000 asylsøkere. Hvis alle skal ha norske velferdsordninger, kan det koste 120 milliarder kroner.

Selv den påtroppende lederen for Statistisk sentralbyrå er redd for kostnadstallene byrået har regnet seg frem til.

- Det som har forundret meg mest i debatten om flyktninger og innvandrere, er at vi synes å være overrasket over at det koster å hjelpe mennesker i nød, skriver SSB-direktør Christine B. Meyer i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

På oppdrag fra Brochmann-utvalget beregnet Statistisk sentralbyrå hvilken kostnad innvandring har for velferdsstaten. Det mest oppsiktsvekkende funnet var at en ikke-vestlig innvandrer i gjennomsnitt belaster velferdsordningene med 4,2 millioner kroner mer enn vedkommende - og hans familie - bidrar med.

Regnestykket er skremmende:

  • Bare i september kom 4.900 asylsøkere. Dersom alle får opphold og norske velferdsytelser, blir kostnaden rundt 20 milliarder kroner.
  • Neste år spår UDI mer enn 30.000 asylsøkere. Med samme regneeksempel tilsvarer det 120 milliarder kroner.

Men regnestykket forutsetter at skattesatsene står fast og at vi ikke gjør noe med trygdeytelsene.

- En eventuell fremtidig innstramming vil gjøre både innvandrere og nordmenn mer «lønnsomme» for staten, skriver SSB-direktør Christine B. Meyer.

Det siste er kjernen: Dersom Norge skal ta imot mer enn 30.000 asylsøkere i året, vil vi ikke ha sjanse til å opprettholde dagens romslige velferdsstat og trygdeytelser. Høyere skatter og/eller dårligere velferdsytelser vil tvinge seg frem.

Akkurat nå er tilstrømmingen enorm: - For neste år antar vi at det vil komme mer enn 30.000 asylsøkere. Samtidig kan vi ikke utelukke scenarier der antallet blir vesentlig høyere, men det kan også bli lavere igjen, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Hvis UDI får rett, blir antallet asylsøkere tredoblet i forhold til i 2014 - da det kom 11.480 asylsøkere til Norge.

Til sammenlikning mottok Sverige 24.000 asylsøkere bare i september i år og Finland 11.000.

Les meldingen: 4 900 nye asylsøkere i september

Bare drøyt halvparten (54 prosent) av asylsøkerne i september oppgir å komme fra Syria. Det tyder på at migrasjonsrutene gjennom Europa nå brukes av mange nasjonaliteter. Til Norge kom også mange afghanere, irakere, eritreere og etiopiere i september.

Å gi midlertidig asyl er ikke så kostbart, selv om det også koster milliardbeløp. De virkelig store konsekvensene kommer hvis alle asylsøkerne etterhvert får statsborgerskap og blir en del av den norske velferdsstaten, med rett til trygder og helsetjenester som alle andre.

Spørsmålet er ikke bare hvor lenge Norge vil ta imot en asylstrøm på kanskje 5.000 nye personer i rekordmåneder, eller drøyt 30.000 i året, slik UDI spår.

Et like stort spørsmål er hvilke følger en slik innvandring vil få for norske velferdsytelser dersom alle får permanent opphold.

Og hvordan vil norske velgere stille seg til høyere skatter og lavere velferdsytelser i et spleiselag?

Jeg tror følgende vil tvinge seg frem:

  • Det vil bli vanskeligere for asylsøkere å få permanent opphold og statsborgerskap i Norge.
  • Velferdsstaten vil gradvis konsentrere seg om minimumsytelser for alle.
  • En større del av ytelsene vil komme gjennom forsikringsordninger, der hver enkelt får igjen basert på hva hver enkelt skyter inn.

Matematikken er enkel: Jo flere som skal dele, desto mindre på hver enkelt.

Som SSB-direktør Christine B. Meyer skriver, så koster det å hjelpe.

Spesielt hvis hjelp innebærer å bli varige medlemmer av den norske velferdsstaten.

Annonsebilag