Gå til sidens hovedinnhold

Alle innvandrere må i jobb

En av de største utfordringene for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er å bidra til at alle innvandrere kommer i arbeid.

Innvandrere har mer enn tre ganger høyere arbeidsledighet enn resten av befolkningen. Det er en tikkende bombe.

Ny tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at ledigheten fortsette å øke blant innvandrere som bor i Norge. Nå er 7,1 prosent av dem ledige, mot 2,1 prosent i resten av befolkningen.

Nå er det 21.000 arbeidsledige innvandrere i Norge. Det tilsvarer nesten hver tredje arbeidsledig, og det er flere arbeidsledige innvandrere enn det er arbeidsledige norske kvinner.

Arbeiderpartiet har alltid hatt slagord som «Arbeid for alle er jobb nummer en» og «Alle skal med». Det er gode visjoner, men det må omfatte innvandrere også.

Tallene viser enorm forskjell mellom hvilke land innvandrerne kommer fra. Jo nærmere Norge, desto lavere ledighet. Det er altså ikke «partysvenskene» som drar opp tallene, naturlig nok.

Uansett hva man mener om innvandring, så må det være et mål at de som faktisk kommer til Norge også utfører arbeid og bidrar til felleskassen.

Det store flertallet av innvandrerne gjør det, men det er også store grupper som faller utenfor. De nye tallene viser at innvandrere fra Afrika har 13,4 prosent arbeidsledighet, mens innvandrerne fra Norden bare har svakt høyere ledighet enn nordmenn.

Her er tabellen som viser forskjellen: Ledighet etter innvandrerbakgrunn

Grovt sett er det tre nivåer:

  • Etniske nordmenn og innvandrer fra Norden har 2-3 prosent ledighet
  • Innvandrere fra EØS-området har 7-8 prosent arbeidsledighet
  • Afrikanske innvandrere er i særklasse med 13 prosent ledighet

Funnene er kanskje ikke så overraskende. Typisk er at svenskene kommer hit for å jobbe, folk innen EØS-området flykter fra høy ledighet for å prøve lykken, mens innvandrerne utenfra kommer hit som asylsøkere eller på familiegjenforening.

Enkel Stutum-politikk er å si «la dem være ledige, så reiser de hjem igjen». Det fungerer selvsagt ikke når vi samtidig har gode trygdeordninger og et sosialt sikkerhetsnett alle andre misunner oss - også innenfor EØS-området.

De meldte arbeidsledige er per definisjon folk som søker etter arbeid. Det er nesten 10.000 slike fra Afrika og Asia. Det er altså mennesker som ønsker å jobbe, men som ikke får sysselsetting. Ubrukt arbeidskraft er en uutnyttet ressurs.

Løsningen er å senke terskelen for ufaglærte mennesker med dårlige språkkunnskaper, og ha ordninger som ALLTID gjør det mer lønnsomt å arbeide enn å gå på trygd.

Siden det offentlige uansett betaler for det sosiale sikkerhetsnettet (les trygd), er det penger nok å ta av. Og det skorter ikke på arbeidsoppgaver.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen