Det er stille før stormen, og politikerne ruster seg til store protester når alle bompengestasjonene starter i Oslo-området i månedene som kommer.

Det er ikke så rart, for det er bare ti måneder igjen til lokalvalget. Da kan velgerne si hva de mener om bompengene.

Tidligere har det rødgrønne byrådet i Oslo hatt en høy profil i kampen mot bilismen, og for vedtaket om å bompengefinansiere de enorme kollektivinvesteringene i Oslopakke 3.

Men nå er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), ifølge VG, «lei av å være enslige huggestabber for bom-motstanderne».

Bompenger er upopulære fordi de rammer usosialt og tilfeldig, og ikke skiller mellom den bekvemme «matpakkebilisten» og den enslige forsørgeren som må bruke bil for å få hverdagen til å gå opp.

For MDG er det knapt så farlig, selv om også endel av deres velgere er negative til mer bompenger. For venstresiden er det farligere, siden disse partiene tradisjonelt har flest velgere med dårlig råd - og blant dem er taperne på de usosiale og tilfeldige bompengene.

Som jeg skrev i en blogg tidligere i høst: «For velstående bilister er det bare å glede seg til 1. mars, når det blir 84 bomstasjoner i Oslo». Det blir riktignok dyrere, men til gjengjeld blir det mindre kø.

Meg bekjent har verken Arbeiderpartiet eller MDG stemt imot disse bompengene. Når de nå vil ha Frp og Høyre på banen, så gjelder det kun Vestkorridoren på E18 ut og inn til Oslo vestover.

Begrunnelsen er at utbyggingen av E18 vestover også skal finansieres med bompenger.

- Jeg er ganske lei av at Fremskrittspartiet og Høyre, som er de ansvarlige for disse kostnadene og de nye bommene som skal opp på den enorme motorveien, har gått helt under radaren, sier Raymond Johansen til VG.

Arbeiderpartiets byrådsleder har et poeng, men det er samtidig en stor forskjell på bommene som kommer på E18 om noen år, og det enorme bompengeprosjektet Oslopakke 3.

■ På E18 går bompengene til å finansiere utbygging av veien du kjører på - altså det klassiske formålet ved bompenger.

■ I Oslopakke 3 går nær 90 prosent av bompengene til å finansiere kollektivtransport. Bilistene betaler altså for satsinger som også kommer andre til gode.

Dette bekrefter MDG-byråden i VG-intervjuet: - I Oslo bruker vi nå ni av ti bompengekroner til å bygge ut bedre T-bane, trikk, buss og sykkel. Det gjør at folk flest kommer seg raskere frem, samtidig som det blir plass på veien til de som trenger å bruke bil. Men vi ønsker ikke mer bompenger enn nødvendig, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Samferdselsminister Jon Georg Dale svarer at han ikke «forstår at de ikke er villig til å ta konsekvensen av den politikken de fører», og at Fremskrittspartiets ambisjon er å dempe økningene i bompengene.

- Husk, at motorveien ikke bare er for de som pendler inn til Oslo, men også for alle som må kjøre gjennom byen, ikke minst nyttetrafikken, sier han til VG.

Det som er sikkert er at veiene i Oslo-området vil bli en gedigen bompengeinnkrever, og at det kommer til å skape raseri. Så får tiden vise om bilistene blir mest irriterte over bompenger for å bygge ut veien de kjører på - eller bompenger som går til andre formål.

Med den høye profilen det rødgrønne byrådet har hatt mot bilister ved å stemme for bompenger og fjerne parkeringsplasser, har de all grunn til å frykte en reaksjon ved valget. Fremskrittspartiet ønsker å gjøre valget til et bompengevalg.

Det er selvsagt irriterende, men både Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne må ta ansvaret - og æren - for bompenger de har vært med på å vedta. Det holder ikke å peke på E18 når en rekke nye bomstasjoner blir satt opp bare måneder før valget.

Hva mener du? Tror du at Arbeiderpartiet og MDG lykkes i å gi andre partier ansvaret for bompengene, eller tror du at velgerne vil straffe det sittende byrådet i Oslo?