Tenk deg at du bor seks kilometer fra stasjonen i Asker og jobber i Oslo sentrum. Hvor sannsynlig er det at du velger toget hvis du tvinges til å sykle til stasjonen i all slags vær?

Alternativt: Tenk deg at du kan kjøre din egen bil og parkere den gratis, for så å ta toget inn til hovedstaden. Virker det ikke mye mer fristende?

De eneste som ikke forstår dette er den statlige aktøren som har som hovedoppgave å få folk til å velge jernbanen - nemlig Bane Nor. I jakten på noen titalls millioner kroner - altså småpenger for dem - har etaten skrudd opp prisene på pendlerparkering på vei inn til Oslo.

Problemet er at Bane Nor har vært for grådige og glemt kundenes og samfunnets behov.

Nettavisen har hatt en serie saker om Bane Nors prisøkninger på pendlerparkeringen, og saken har forståelig nok skapt et stort engasjement hos irriterte pendlere.

Etter vedvarende press har Bane Nor nå begynt å gi litt etter og slått kontra. Det er en god begynnelse, men på ingen måte tilstrekkelig. Problemet er at Bane Nor har vært for grådige og glemt kundenes og samfunnets behov.

Samfunnsøkonomisk er Bane Nors nye parkeringspolitikk bak mål.

All erfaring tilsier at et dyreste punktet i all utbygging av infrastruktur er flaskehalsene - som lange køer på E18 inn og ut av Oslo i rushtiden. Alle forstår at det er mye billigere å dimensjonere veier til normaltrafikk enn å bygge for å ta toppene.

Derfor er det både miljømessig og økonomisk en fordel at flest mulig reiser kollektivt, og for å få det til bør pendlerparkeringen utvides og være tilnærmet gratis.

Bane Nor argumenterer med at endel av parkeringsplassene brukes av lokale innbyggere som ikke skal ta toget. For å komme dette til livs ønsker man å ha et gebyr - for eksempel 250 kroner i måneden for pendlerparkering.

Synspunktet er tilforlatelig, og uansett mye bedre en skyhøye priser på dagsparkering. Men helt godt er ikke argumentet. Parkeringen kan godt være gratis, men eksempelvis knyttet til å ha månedskort på toget.

Det mest interessante med Bane Nors parkeringspolitikk er at den utelukkende er oppfatt av selskapets egne inntekter, og neglisjerer samfunnsmessige behov og kundene. Og det er oppsiktsvekkende at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har latt det skje på sin vakt.

Tilnærmet gratis pendlerparkering er en del av løsningen på transportbehov inn og ut av de største norske byene. Den kombinerer fleksibiliteten og bekvemmeligheten ved å bruke personbil med behovet for at folk reiser kollektivt inn og ut til storbyen.

I stedet for å skru opp prisene og flå kundene, burde Bane Nor være opptatt av å få enda flere til å sette fra seg bilen og unngå de store køene inn til storbyene. Tilnærmet gratis parkering er veien å gå.

Hva mener du? Bør innfartsparkeringen være en god inntektskilde for Bane Nor, eller er det viktigere at togpendlernes behov blir dekket?