En blanding av ønskedrømmer og feil fremstilte meningsmålinger lå bak den grønne drømmen Bilfritt byliv.

Nå kjenner vi fasiten etter åtte måneder, og den peker nedover: I år kommer Karl Johan til å ha 1,25 millioner færre fotgjengere enn i fjor, viser tellinger fra eiendomsutvikleren Søylen Eiendom.

- Jeg hadde trodd at et byråd med Arbeiderpartiet i spissen ville vært opptatt av arbeidsplasser, men det virker det ikke som de er, sier styreleder Carl Erik Krefting i Byfolk, interesseforeningen for gårdeiere i Oslo sentrum.

At færre folk betyr mindre sentrumshandel, er åpenbart. Trolig er det snakk om mange hundre millioner kroner i tapt omsetning, noe som i neste omgang betyr færre arbeidsplasser.

Fra februar til september forsvant 400.000 besøkende, og det etter en rekordsommer med mange lyse og varme kvelder. I samme periode ble mange hundre parkeringsplasser fjernet fra gateplan og byen er gjort umulig å kjøre gjennom.

Forsøk med kontormøbler i gatene har heller ikke slått an, men hindringene har naturlig nok gitt færre privatbiler.

- Miljøhensyn er selvsagt positivt, men det faktum at det går ut over butikkomsetning og arbeidsplasser er ikke noe det sittende byrådet bryr seg om, sier Krefting, som også er styreleder for Søylen Eiendom.

Det har ikke manglet på advarsler mot Bilfritt byliv, og folk som bor litt utenfor sentrum svarte også klart at tilgjengelighet for bil er et viktig moment når de vurderer en bytur.

Svarene fra dem som bor i Oslos omegn ble fjernet da byrådet la frem en meningsmåling som angivelig viste stor støtte i befolkningen for å fjerne parkeringsplasser.

Tallene som ble lagt i skuffen, og som Nettavisen måtte purre på flere ganger, viste følgende:

■ Nesten halvparten i Oslos omegn (49 prosent) synes parkering er viktig.

■ Interessen for parkering øker radikalt desto lengre du bor fra sentrum.

Dette samsvarer ganske bra med normal fornuft. Bor du nær sentrum, er det enkelt å sykle eller gå til sentrum. Men bor du lengre unna, og gjerne vil handle, så er det praktisk å kjøre bil.

Foreløpig ser de reelle tallene ut til å dokumentere at Bilfritt byliv også har medvirket til et folkefritt byliv. Og hvis ikke tendensen snus, så vil den virke selvforsterkende. Et sentrum uten et yrende folkeliv og åpne butikker blir mindre attraktivt, og da får man lett en negativ spiral.

Når både eiendomseierne og handelsstanden advarer - og innbyggerne viser hva de mener ved å sky sentrum - da er det kanskje på tide å tenke seg litt om?

Hva mener du? Er Bilfritt byliv en suksess, eller mener du at ulempene er større enn fordelene?