Gå til sidens hovedinnhold

Bompenge-milliard ut av vinduet

I år betaler bilistene nær en milliard kroner for å drive bompenge-stasjonene. Det er penger ut av vinduet.

Hvis du tror at pengene du betaler i bompenger går til å bygge vei, så tar du feil. I år er det ti år siden Stortinget vedtok at bompenger kan gå til kollektivtrafikk.

Argumentet var at flere på buss og tog gjør at veiene bli mer fremkommelige for de som kjører bil.

Men det er ikke det eneste formålet som spiser av lasset. I vil nemlig administrasjonen av bompengeselskapene nærme seg en milliard kroner.

- Hver gang du kjører gjennom en bomstasjon går drøyt én krone til administrasjon av bompengeselskapet. I 2017 utgjorde det totalt 730 milliner kroner, heter det i en reportasje i bladet Motor, som har sett på tallene.

Bompengene var lettere å forsvare den gang veien ble bygget først, og bompengene ble innkrevd i ettertid til prosjekt var nedbetalt - maksimalt 15 år.

Det store skillet kom i 2008, da kollektivtransport også kunne finansieres av bilistenes bompenger. Og i 2017 fikk byene lov til å innføre både rushtidsavgift og miljødifferensiering - i praksis to «straffeskatter» for å ramme lokale utslipp og køkjøring i rushtiden.

Ingen av disse formålene bygger en eneste meter vei. Det gjør heller ikke den knappe milliarden som går til å drive bompengeselsakpene. I 2017 hadde landets største innkrever - Fjellinjen i Oslo - 183 millioner kroner i driftskostnader.

De siste årene har 1,0 milliarder kroner av det Oslo-bilistene har betalt inn gått til å drive bommene. Det tilsvarer 7,4 prosent av bompengene. Det negative er at det er penger ut av vinduet. Det positive er at kostnadsprosenten tross alt har falt.

Nå støtter både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti et forslag fra NAF om å legge om fra bompengeinnkreving til å overvåke alle bilistene med GPS, slik at bompengene skal betales basert på hvor langt de har kjørt - ikke hvor de har kjørt.

Les saken: KrF-nestleder og Ap-representanter med forslag mot bompenger

Intensjonen er god, men det reiser enorme overvåkningsproblemer at bevegelsesmønsteret til alle norske bilister skal rapporteres til staten.

Fremskrittspartiet er imot bompenger, så det er en stor gruppe på Stortinget som er skeptisk til dagens regime, og det er bra. Det er på høy tid å utrede bompengeinnkrevingen og sikre at milliarden som går til innkreving, heller går til veiutbygging.

Raseriet mot bompenger viser at denne innkrevingen er svært mislikt hos mange bilister. Misnøyen skyldes delvis uenighet om formålet, men også at bompengene slår vilkårlig og usosialt ut.

Det er på høy tid at Stortinget tar en storstilt gjennomgåelse av hele bompengesystemet, som etterhvert har smulmet ut til en gedigen ekstraskatt for bilister.

Hva mener du? Er bompengesystemet modent for utskifting, og hvordan skal vi i så fall finansiere nye veier?

Kommentarer til denne saken