For velstående bilister er det bare å glede seg til 1.mars, når det blir 84 bomstasjoner i Oslo. I hvert fall hvis vi skal tro oppdragsforskerne i Cowi og MDG-miljøråd Lan Marie Berg.

Forskerne har regnet på den reviderte Oslopakke 3, som ble vedtatt av samtlige partier, minus Fremskrittspartiet.

Cowi anslår at trafikken vil gå ned med 11 prosent i gjennomsnitt ved bomstasjonene, og 16 prosent i rushet. Mest vil trafikken falle fra bydelene rett utenfor sentrum, der bilkjøringen blir redusert med rundt 20 prosent, ifølge rapporten.

Du kan lese den her: Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3

Les også: Stor feil i Oslos klimaberegninger

- Grønn politikk fungerer! Neste år får vi flere bomstasjoner og økte bompenger i Oslo. Det vil føre til ca 11 prosent mindre biltrafikk, ifølge forskere. Det betyr mindre klimautslipp, rener luft og mindre kø for de som er avhengig av bil i hverdagen, skriver hun på Facebook.


På Facebook har hun allerede fått svar på tiltale: - Og de rike får kjøre køfritt. De har råd til økte avgifter. Mens vi som er avhengig av kollektiv transport blir blakket med dyre priser for måneedskort, billett osv. Reisen tar lang kø, bussen står i kø bak elbilene. Så MDG er for de rike, de har råd, skriver en på Facebook-veggen.

Det er åpenbart at økte bompenger vil redusere trafikken, og det er sannsynlig at de som har dårligst råd blir truffet hardest. Folk med god råd kan glede seg over mindre kø - og de kan uansett i en del tilfeller trekke fra bompengene fra skatten.
Og for å ha glede av skattefradrag, må du ha inntekt...

Les mer hos Skattebetalerforeningen: Dagens skattetips: Skattefradrag for bompenger


Andre får bompengene dekket av arbeidsgiver, og de kan gi blaffen.

Dessverre for alle velstående bilister er det foreløpig usikkert om trafikknedgangen virkelig blir så stor at køene forsvinner, selv om konsulentene tror det. Fasitenfår vi ikke før bommene står der.

Spørsmålet er hva som skjer med trafikken hvis du kan kjøre køfritt inn til sentrum i rushet.

I verste fall - sett med bilistenes øyne - blir det både flere bomstasjoner, høyere bompenger og fortsatt kø.

- Vi blir sannsynligvis ikke helt kvitt køene, sier forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt til Motor.

Cowi-rapporten legger ikke skjul på at økte bompenger i seg selv kan være negativt for noen, og bidra til mindre arbeidsflyt i regionen: - For produktiviteten fungerer økte bompenger som en barriere som bidrar negativt ved at færre ønsker å pendle. På en annen side vil høyere takster bidra til at flere velger alternative transportmidler og dermed gi mindre kø på veiene. Reisetiden med bil blir derfor redusert som følge av økte bompengetakster, heter det.

I klartekst: Det blir mindre kø for dem som tar seg råd til å betale bompengene.


Det sier også forskerne: - Samtidig vil redusert trengsel og bedre fremkommelighet bidra til kortere reisetid for personer hvor betalingsvilligheten for å kjøre bil er høyere enn bompengetakstene per tur, står det i Cowi-rapporten


I klartekst: Bompengene rydder unna køen for de velstående.

Fra 1. mars blir det bompenger både på vei inn og ut, og satsene blir høyest i rushet. Også det er gode nyheter for de rike som har råd til å betale bompenger.

På forskerspråk: - Samtidig blir gevinsten av avvisning og økt fremkommelighet størst når trengselen på veien er høy.

Økonomisk er det ingen tvil om at bilene blir melkekyr for å finansiere økt kollektivsatsing, og bompengene er beregnet til 4,5 milliarder kroner i året.

Men det er også en følge at bompengene kan treffe usosialt, siden alle må betale like mye - uansett om de trenger bilen eller ei, og uavhengig av inntekt og formue.

Blant de store taperne er de som kjører såkalte interne bilturer i Oslo - typisk i indre by, Hovinbyen, nedre del av Groruddalen og Manglerud-området. Hver dag er det rundt 286.000 slike bilturer uten bompenger.

Fra 1. mars er det slutt, da skal nesten alle betale.

Så hvor blir det lettere å kjøre for de rike og de med firmabil og bedriftsavtaler etter da? Først og fremst på de tre hovedveiene inn til Oslo - E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien gjennom Groruddalen.

De rike skal frem.

Hva mener du? Er det rettferdig at de som har råd kan betale seg unna køene inn og ut fra Oslo?