I disse dager selger Nortura en million kilo sauekjøtt på billigsalg til norske pelsdyrfarmer.

Hvor mye er 1.000 tonn sauekjøtt? Lukk øynene og forestill deg 35.000 sauer. Da får du et godt inntrykk av mengden sauekjøtt som nå skal serveres norske revegårder.

Prisen bøndene får på dumpingsalget er bare 1/10 av det du må betale i kjøttdisken i norske butikker.

- Pelsdyrnæringa er en viktig ventil for landbruket, sier lederen for Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, til Nationen. Han viser til at det ville vært enda dyrere å destruere kjøttet eller gi det bort til norske sykehjem eller andre veldedige formål.

Det var nettstedet landbruk24.no som først omtalte at sauekjøttet skal bli dyrefôr.

Først får bøndene pengene fra staten og skattebetalerne for å produsere sauekjøtt. Og når de produserer for mye, så velger de å dumpe kjøttet som revefôr

I fullt alvor mener man altså at det er bedre å bruke godt sauekjøtt til dyrefôr enn å gi det til eldre og andre mennesker som ikke har råd til kjøtt i butikken.

Når Omsetningsrådet gir bøndene lov til å selge sauekjøtt til dyrefor, så er det for å holde prisene opp i butikkene.

Norske bønder har produsert alt for mye sauekjøtt, og har i flere år hatt tusenvis av tonn på lager. Dette er kjøtt som er produsert med støtte fra skattebetalerne, og som kunne vært solgt billig til norske forbrukere.

Men i stedet for å bli billig mat for mennesker, så blir 1000 tonn sauekjøtt dumpet billig og brukt til revefor. Prisen pelsdyrfarmene betaler er 25,75 kroner per kilogram - cirka 1/10 av vanlig pris i butikken.

For å si det i klartekst: Først får bøndene pengene fra staten og skattebetalerne for å produsere sauekjøtt. Og når de produserer for mye, så velger de å dumpe kjøttet som revefôr.

Overproduksjonen av sauekjøtt har vært et problem i mange år. Normalt produserer norske bønder rundt 26.000 tonn sauekjøtt i året, eller drøyt fem kilogram per innbygger i landet.

Lageret begynte å bygge seg opp allerede i 2015, og det fortsatte inn i 2016. I løpet av året bygde lagrene seg opp med 1,8 millioner kg - eller 1.800 tonn..

Dessverre fortsatte overproduksjonen i 2017, og man gikk ut av året med 2.850 tonn sauekjøtt på lager, går det frem av årsberetningen til Nortura.

En kort periode var norsk sauekjøtt internasjonalt konkurransedyktig, og Nortura fikk solgt rundt 700 tonn ut av landet. Men da reagerte det statlige Omsetningsrådet og la ned forbud mot eksport av sauekjøtt som hadde fått såkalt frysebidrag fra det offentlige.

Og dermed bygde lagrene seg opp igjen.

Men etterhvert fikk man ny fart på salget, og tilsammen ble det solgt 1.200 tonn saue- og lammekjøtt ut av landet i fjor, viser årsberetningen til Omsetningsrådet.

Det var likevel ikke nok, og mot slutten av året bygde lagrene seg opp igjen.

Nå blir står altså sau på menyen hos reven på norske pelsdyrsfarmer.

- Det er rett og slett trist at norsk mat ender på denne måten, sier Miljøpartiet De Grønnes nestleder Arild Hermstad til Nationen.

- Betalingsviljen for sauekjøtt hos dagligvarebransjen og hos forbruker er begrenset. Derfor må vi ha en debatt om hvordan sauenæringa skal innrette seg etter dette, sier Hermstad.

Det har han rett i. Norge kan ikke fortsette å gi sauebønder statsstøtte for å produsere kjøtt som er for dyrt til at forbukerne vil ha det, og så ende opp med at de dumper kjøttet til revefarmer.

Hva mener du? Er det greit at bøndene selger sauekjøttet billig til rev, i stedet for å gi det til folk med dårlig økonomi?