*Nettavisen* Nyheter.

Bøndene tjener på å slutte

Landbruksminister Lars Peder Brekk er betydlig mindre populær blant norske bønder enn dette bildet tyder på.

Norske bønder får det bedre og bedre fordi de jobber mindre og mindre med landbruk.

Landbruksminister Lars Peder Brekk har tøffe dager etter at Norges Bondelag har erklært krig mot Senterparti-statsråden.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Men faktum er at bøndene får det bedre og bedre: - Gårdbrukernes inntekter økte med 8 prosent,

viser siste årstall fra Statistisk sentralbyrå

.

Så hva er det bøndene klager over?

Da den rødgrønne regjeringen tok over 17. oktober 2005, var det over 50.000 gårdsbruk i Norge.

Senterpartiet har hatt landbruksministeren hele perioden, og i løpet av de 2.400 dagene er det lagt ned tre gårdsbruk hver eneste dag!

Vi nærmer oss nå 40.000 gårdsbruk, og nedbyggingen går i rekordtempo.

Årsaken til at bøndene likevel har grei økonomi, er at de tjener penger på arbeid ved siden av.

Eller riktigere: For stadig flere er jordbruk ren hobby eller en attåtnæring.

Mer enn 2/3 av bøndene har under halvparten av inntektene sine fra jordbruket.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Bøndene får det altså bedre og bedre økonomisk - fordi de jobber stadig mer utenfor gårsbruket.

Sannheten er landbruket er i en storstilt omstilling og produktivitetsvekst.

Norske melkebønder produserer mer melk nå enn de gjorde på 50-tallet, til tross for at det bare er en brøkdel så mange bønder.

Kjøttproduksjonen er tredoblet i samme periode.

Når vi atpåtil har nesten null ledighet, så betyr det at overflødige årsverk i jordbruket har gått til andre private bedrifter, eller til skole og omsorg. Vi har altså flyttet arbeidskraften fra et sted vi ikke trenger dem - til andre steder der de behøves.

(Nå skal det legges til at trygdebudsjettet også har tatt sin del, og at mange tradisjonelle jordbrukskommuner - for eksempel i indre Aust-Agder og Telemark - er på uføretoppen).

Hovedbildet er likevel at færre bønder produserer mer mat, og at ledig arbeidskraft brukes bedre andre steder.

Når Norges Bondelag har slagordet «Ingen mat uten bønder», så er det en tvilsom påstand. I virkeligheten har vi fått mer mat med færre bønder. Samtidig har vi verdens dyreste mat fordi vi fortsatt holder oss med et kostbart landbruk, og bruker tollmurer for å verne norske matvarer mot internasjonal konkurranse og import.

Et større problem er fraflyttingen. I dag har Norge bare rundt 32.000 lønnsomme gårder, av ialt nær 190.000 jordbrukseiendommer. Resten er fraflyttet eller brukes ikke til landbruk. Likevel dreier det seg om rundt 2/3 av alt arealet i Norge. Konsekvensen er at landsbygden gror ned, og at det norske kulturlandsskapet går tilbake til naturen.

Men løsningen er ikke mer matproduksjon, men å gjøre det lønnsomt for eierne å vedlikeholde eiendommene, eller sørge for at hobbybøndene har nok inntekter på siden av landbruket.

Landbruksminister Lars Peder Brekk kan late som noe annet, men i virkeligheten fortsetter han på samme løpet som alle sine forgjengere siden krigen - nemlig med en gradvis avvikling av landbruket.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.