*Nettavisen* Nyheter.

Breivik får ikke livsvarig uansett

Ingen kan garantere at Anders Behring Breivik blir sperret inne for resten av livet.

Ingen kan garantere at Anders Behring Breivik blir sperret inne for resten av livet. Det gjelder uansett om han blir straffet eller tvangsbehandlet.

Om Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ei, kan bare fagfolkene gi svar på - og knapt nok dem.

Teoretisk kan Anders Behring Breivik bli friskmeldt eller benådet om få år, men hvis man ser bort fra teori er det overveldende sannsynlig at han blir sperret inne de neste 10-15 årene uansett hva som skjer.

Etter at rettspsykiaterne har sagt sitt, er observatørene omtrent der de var på forhånd:

  • Noen mener man må være psykisk syk for å klare å skyte 69 ungdommer med kaldt blod.
  • Andre mener han ikke kunne planlagt og gjennomført terroraksjonen hvis han var psykotisk.

Dette handler ikke bare om psykiatri, men også om politikk:

Noen ser drapene på Utøya som en høyreekstremistisk terroraksjon, og et varsku om å bekjempe slike farlige holdninger.

Andre ser Anders Behring Breivik først og fremstsom en massedrapsmann, som skal dømmes for sine handlinger - ikke sine meninger.

Det viktige er at alle disse standpunktene finner argumenter i den snart 40 dager lange gjennomgåelsen vi til nå har sett.

Det indikerer at dommerne får alle kort på bordet, slik at de kan felle en riktig juridisk dom - uansett hva folk flest måtte mene om at en mann som Anders Behring Breivik må straffes eller ei.

Det drapsmannen selv frykter er å bli dømt utilregnelig slik at man kan se bort fra hans meninger, og underlegge ham psykisk helsevern.

Siden skyldsspørsmålet og hva som skjedde er uomtvistet, er det store spørsmålet om Anders Behring Breivik var tilregnelig eller ei.

Men er det så viktig?

Etter at «Lex Breivik» ble hastevedtatt i Stortinget, vil Anders Behring Breivik måtte sone i et enmanns psykiatrisk sykehus på Ila hvis han blir kjent strafferettslig utilregnelig.

Dersom han derimot dømmes til lovens strengeste straff på 21 års fengsel, vil han sitte samme sted. I tillegg vil han få forvaring på ubestemt tid samme sted fordi han er en fare for vår alles sikkerhet.

Teoretisk kan Anders Behring Breivik bli friskmeldt - eller benådet - om få år.

Men hvis man ser bort fra teori, er det overveldende sannsynlig at han blir sittende inne de neste 10-15 årene uansett hva som skjer.

Da vil han enten ha sonet ferdig fengselsstraffen og gå over til forvaring, eller han vil fremdeles være under psykiatrisk behandling.

I begge tilfellene blir innesperringen fornyet med jevne mellomrom.

Dersom han blir dømt til forvaring på ubestemt tid, blir den forlenget med inntil fem år av gangen ved dom - om nødvendig resten av livet.

Det er det nærmeste vi kommer livsfarig fengsel.

Men ingen kan garantere at Anders Behring Breivik blir sittende livet ut - heller ikke om han dømmes til fengsel og forvaring.

Her er reglene: Forvaring

Som det heter i forskriften: «Gjennomføring av forvaring skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet fra den forvaringsdømtes side. Innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer skal den forvaringsdømte gis mulighet for å endre sin adferd og tilpasse seg et liv i frihet.»

Alternativet er at domstolen kommer til at Utøya-massakren og bombingen av regjeringskvartalet var en gal manns verk, erklærer Anders Behring Breivik for utilregnelig, og pålegger ham tvungent psykisk helsevern på ubestemt tid, fordi han «utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget elle andres liv eller helse».

En dom om tvunget psykisk helsevern må fornyes av domstolen med tre år av gangen, og kan i prinsippet forlenges til resten av livet.

Heller ikke i dette alternativet kan noen garantere at Anders Behring Breivik blir innesperret resten av livet. Han kan når som helst be om at det psykiske helsevernet opphører, og kan klage et avslag inn for Kontrollkommisjonen som må ta stilling til dette hvert år.

Her er reglene: Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern

Uansett utfall blir det opp til domstolen med jevne mellomrom å ta stilling til om Anders Behring Breivik fortsatt utgjør en alvorlig fare for sitt eget eller andres liv. I motsatt fall kan han bli løslatt. Det er konsekvensen av at vi har en strafferamme på 21 års fengsel her i landet, og at folk ikke skal straffes ved å sperres inne på et galehus, slik Anders Behring Breivik formulerer det.

  • Straffen for å drepe 77 mennesker med kaldt blod er maksimalt 21 års fengsel.
  • Er du psykotisk og utilregnelig, så skal du ikke straffes, men få behandling.

Men så lenge Anders Behring Breivik utgjør en fare for eget og andres liv, skal han uansett holdes innesperret - om nødvendig livet ut. Uansett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.